ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΙII

Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη

busgr3


ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΜΟΣ ΙII

Κέρδος και Βιο-Περιβάλλον


Διεθνές Συνέδριο, 31 Οκτωβρίου 1995

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

 embsml

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Β.Ι.Ο. 1996

Περιεχόμενα

Πρόλογος-Χορηγοί

Συνεργάτες

Το Βιο-Περιβάλλον και τα Νέα Πρότυπα για το Μέλλον

Βιοπολιτική – Μία Νέα Διάσταση της Εννοιας του Κέρδους
Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διεθνής Συνεργασία για το Βιο-Περιβάλλον Χαιρετισμός του Υπουργού Εξωτερικών Καρόλου Παπούλια
Ιωάννης Μπεβεράτος

Το Περιβάλλον σε κάθε Κοινωνική, Εθνική και Ιδιωτική Πρωτοβουλία
Ιωάννης Πεσμαζόγλου

Επενδύοντας στην Προστασία του Περιβάλλοντος
Ιωάννης Παπαθανασίου

Η Βιο-Διπλωματία και ο Αγώνας για Οικονομική Ισχύ
Kai Falkman

Οι Βιο-Τροπικοί και το Μέλλον της Ανθρωπότητας
Mario Calderon Rivera

Η Βιοπολιτική και το Μέλλον του Ανθρώπινου Ειδους
Volodymyr Aleksyeyev

Βιοκεντρικές Αξίες και η Ηθική της Οικονομικής Πολιτικής

Κέρδος, Ηθική και Βιο-Περιβάλλον
Καίτη Κυριακοπούλου

Κέρδος και Ηθική της Επιβίωσης
Dusan Kanazir

Σύνδεση του Κέρδους με τη Βιοποικιλότητα.
Max Oelschlaeger

Χρηματοδότηση και Βιο-Περιβαλλοντική Πολιτική

Βιο-Περιβάλλον και Τραπεζική Πολιτική
Παναγιώτης Πουλής

Κοινωνική Διάσταση της Επιχειρηματικής Στρατηγικής -“Πιο Πράσινος” Ιδιωτικός Τομέας
Ιουλία Πανουργιά Κλώνη

Βιο-Πολιτική και Περιβαλλοντικοί Κανονισμοί

Δεν Χρειάζεται Ή στη Φράση “Περιβάλλον ή Οικονομία”
Bradley Smith

Αναθεώρηση του Δημοσίου Συμφέροντος σε Σχέση με το Βιο-Περιβάλλον
Rusen Keles

Κέρδος και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Gyula Bora

Κέρδος και Βιο-Περιβάλλον – Εκπαίδευση
Jan Morovic

Ευρωπαϊκή Ενωση: Ενα Νέο Πρότυπο Οικονομικής Ανάπτυξης
Γεώργιος Στρογγύλης

Περιφερειακά Θέματα

Επιστήμη και Ανάπτυξη στη Δημοκρατία της Σερβίας – Επιχειρηματικό Συμφέρον και Προστασία του Περιβάλλοντος
Slobodan Unkovic

Ανθρωπιστική Εκπαίδευση στα Τεχνικά Πανεπιστήμια της Ρωσίας
Pavel Sarkisov και Oleg Altakh

Ουκρανία και Βιοπολιτική
Zoya Sharikova

Το Τσερνομπίλ Σήμερα
Elena Kutova

Ανάπτυξη Επικερδών Τεχνολογιών και Προστασία του Βίου
Valery V. Grishin

Κοινωνικο-Οικονομικές Αλλαγές στην Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη
Laszlo Kapolyi

Νομικό Πλαίσιο

Η Παγκόσμια Χάρτα – Για να γίνει η Βιωσιμότητα Νομική Υποχρέωση
Martin Alpert

Το Παγκόσμιο Σύνταγμα
Martin Alpert

Στρατηγική των Επιχειρήσεων για το Βιο-Περιβάλλον

Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον – Ο Ρόλος των Επιχειρήσεων
Nicholas Ashford

Εργαλεία Καταγραφής της Προόδου στον Τομέα του Περιβάλλοντος
Πέτρος Καλαντζής

Πολιτική των Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον
Δημήτρης Μανιατάκης

Σύστημα Ασφάλειας, Υγιεινής και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ομίλου Zeneca
Δημήτρης Ραντόπουλος

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στα Εργοστάσια Παραγωγής Αναψυκτικών
Χρήστος Κομνηνός

Η Βιο-Διάσταση του Κέρδους
Βασίλειος Καψοκαβάδης

Μία Βιοκεντρική Διάσταση του Συντελεστή Κόστους Απόδοσης
Βασίλειος Παπαδιάς

Ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Ενεργειακού Συστήματος για την Προστασία του Βιο-Περιβάλλοντος
Boris Landa

Ο Μύθος “Θέσεις Εργασίας Εναντίον Περιβάλλοντος”
Κωνσταντίνος Γιαπιτζάκης

Βήματα για τη Δημιουργία μίας Παγκόσμιας Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Udo Simonis

Παράρτημα

Βιογραφικά Σημειώματα

 


 

Τα δικαιώματα είναι δεσμευμένα. Κάθε αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο, μέρους ή του συνόλου της έκδοσης αυτής χωρίς την άδεια του εκδότη απαγορεύεται και διώκεται ποινικώς. Οι απόψεις των εισηγητών δεν εκφράζουν απαραιτήτως και τις απόψεις της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής.

ISBN 960-85704-3-3

Biopolitics International Organisation, Tim. Vassou 10, 115 21 Athens, Greece
Tel:  6432419 Fax: 6428633

E-mail: bios@otenet.gr