Bio-edukacja na rzecz pokoju Rola International University for the Bio-Environment (in Polish)

W obliczu postępujących zmian klimatycznych brak nowoczesnego przywództwa sprawia, że coraz bardziej wzrasta potrzeba stworzenia strategii rozwoju, której przyświeca pewna wizja. Popyt na pełnych inspiracji przywódców nigdy nie był wyższy, co z kolei wzywa do wzmożonych i bardziej skoordynowanych działań w kierunku zmiany celów edukacyjnych na całym świecie. Zatem celem Biopolitics International Organisation (B.I.O.), od momentu jej powstania w 1985 roku, jest to, aby osiągnąć taką zmianę poprzez pobudzanie innowacyjności i postępu oraz stymulowanie działań na rzecz budowania społeczeństwa nadziei i pokoju. Read More