Πρόσκληση για συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα