Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Προκλήσεις και Οφέλη της Ηλεκτροκίνησης στις Σύγχρονες Αστικές Μεταφορές»

LOGO206new AgriculturalUniversityOfAthens100px PRASINO-TAMEIO-logo-all-1-square_0

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 30/04/2022

Ανακοίνωση πρόσκλησης επιλογής αναδόχου/ων για το έργο «Προκλήσεις και Οφέλη της Ηλεκτροκίνησης στις Σύγχρονες Αστικές Μεταφορές» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020», θεματικό πεδίο Α1.Κλιματική Αλλαγή, Άξονας Α.1.1. «Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές: προώθηση της ηλεκτροκίνησης και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της έναντι των συμβατικών μέσων μεταφοράς», συνολικός προϋπολογισμός: 50.000ευρώ, χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία (Π.1.1.) «Συμβολή στην συγγραφή του ενημερωτικού οδηγού των πολιτών για τις προκλήσεις και τα οφέλη των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα και την ΕΕ (e-book)», Λήξη διορίας: 13/4/2022
Περιγραφή: Η δράση περιλαμβάνει την συμβολή στη συγγραφή ενός οδηγού (σε ψηφιακή μορφή – e-book) με θέμα την ηλεκτροκίνηση αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά της με ιδιαίτερη μνεία στο ρόλο της ηλεκτροκίνησης για τις οδικές μεταφορές στην Ελλάδα. Ειδικότερα ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Α) Μελέτη αγοράς του αυτοκινήτου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Β) Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα επιβατικά οχήματα
Γ) Ηλεκτροκίνηση
Δ) Περιβαλλοντικός αντίκτυπος του στόλου αυτοκινήτων στην Ελλάδα και διερεύνηση των περιβαλλοντικών  επιπτώσεων χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.
Ε) Παρουσίαση των οικονομικών επιπτώσεων χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων και σταθμών φόρτισης που τροφοδοτούνται από ΑΠΕ
Z) Κίνητρα αγοράς και χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία (Π.1.2.) «Συγγραφή κειμένων ενημερωτικού φυλλαδίου»
Περιγραφή: Περιλαμβάνει συγγραφή των κειμένων μίας σύνοψης του οδηγού για τους πολίτες σε έντυπη μορφή. Λήξη διορίας: 13/4/2022

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία (Π.1.2.) «Γραφιστικός σχεδιασμός φυλλαδίου», Λήξη διορίας: 13/4/2022

Επιλογή αναδόχου για την Δράση 8/Π.8.3. 3 ενημερωτικά δελτία, Π.8.4. Διάχυση στα social media /έκθεση αναφοράς των καταχωρήσεων και του outreach, Λήξη διορίας: 13/4/2022
 
Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία (Π.4.1.) «Συγγραφή κειμένων εκπαιδευτικού υλικού και προετοιμασίας τεστ πολλαπλής επιλογής», Λήξη διορίας:13/4/2022
Περιγραφή: Στόχοι: Η διάδοση των γνώσεων και των ορθών πρακτικών αλλά και η προώθηση των ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικών πολιτικών είναι πολύ σημαντική για το έργο, καθώς και στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Η μέθοδος του elearning είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ενθάρρυνση της συμμετοχικότητας των πολιτών στο προτεινόμενο έργο λόγω και των συνθηκών περιορισμού που προκύπτουν λόγω covid-19. Ειδικότερα για το Π.4.1., θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα περιλαμβάνει επίκαιρα θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις πόλεις, τις βιώσιμες μεταφορές, την χρήση και τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, ζητήματα εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες κλπ.

Επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία (Δράση 5 (Π.5.1. και Π.5.2.)) «Ανάθεση Παραγωγής μικρού μήκους ταινίας (5min) ελληνικά-αγγλικά» Π5.1. Παραγωγή ενημερωτικής ταινίας μικρού μήκους (5min), Π5.2. Συγγραφή σεναρίου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα της ταινίας μικρού μήκους, Λήξη διορίας: 13/4/2022
Περιγραφή: Στόχος είναι η άμεση ενημέρωση των πολιτών μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας ταινίας μικρού μήκους – συνολικής διάρκειας 5 λεπτών- για την ηλεκτροκίνηση και τα πλεονεκτήματά της σε σχέση με τη χρήση των συμβατικών οχημάτων. Επίσης, θα παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Το video θα παραχθεί στα ελληνικά και αγγλικά και θα συνοδεύεται από (α) Μουσική υπόκρουση κατάλληλη, με όλα τα δικαιώματα χρησιμοποίησής της, ώστε να προκαλεί στον τηλεθεατή / ακροατή τα κατάλληλα συναισθήματα, (β) Υπότιτλοι, για να είναι εφικτή η παρακολούθηση τους από άτομα με προβλήματα ακοής.

 

Υποβολή: info@biopolitics.gr ή Τιμολέοντος Βάσσου 10, Αθήνα