Rotary Club of Kalithea, 1999 – Programme

Kallithea rotary_1999_PROGR_001