Bios Olympiad

ol1

Πολιτιστική Ολυμπιάδα – Βιοπολιτική – Βιο-Περιβάλλον
Η Διαχρονική Προσφορά της Ελλάδας

Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής
Επίτροπος, Παγκόσμια Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση
των Ηνωμένων Εθνών

Βίος και Ελληνικός πολιτισμός – διαχρονικές αξίες για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα

Καθώς βαίνουμε προς την παγκοσμιοποίηση, είναι προφανής η ανάγκη για νέα οράματα και διαχρονικές αξίες. Η παγκοσμιοποίηση πραγματοποιείται χωρίς στόχους και χωρίς ιδανικά, ενώ θα έπρεπε να στηρίζεται σε αξίες που έχουν ουσία για την ανθρωπότητα και έχουν διασωθεί μέσα στο χρόνο. Στην τόσο απαραίτητη αυτή πνευματική αναγέννηση, πρωταρχικό ρόλο έχει το Ολυμπιακό Πνεύμα, καθώς και η αναγνώριση ότι πολιτισμός και τεχνολογία μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αυτό αποτελεί την ελπίδα και το όραμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.) για τις επόμενες γενιές.
Η παρούσα κρίση αξιών μας οδηγεί σε μεγάλες απειλές τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την ειρήνη. Παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο της κοινωνίας, είναι κοινή διαπίστωση η σύγχυση των προτεραιοτήτων στον σύγχρονο κόσμο. Η αναζήτηση βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους συνέτεινε στην καταστροφή του περιβάλλοντος, γεγονός που δεν αποτελεί απειλή μόνο για τις αισθητικές αξίες, αλλά και για την ίδια την ύπαρξη της ζωής στον πλανήτη μας. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιήσουμε τα ιδανικά που προσφέρουν στην ανθρωπότητα οι ενωτικές δυνάμεις ώστε να κινητοποιηθεί κάθε άτομο στη γη προς μια εποικοδομητική κατεύθυνση, αυτή της διάσωσης του περιβάλλοντος.
Βραβεία του Βίου για κάθε ειδικότητα, με τη συμμετοχή κάθε ατόμου και κάθε επαγγέλματος είναι ο στόχος της Βιοπολιτικής για τη χιλιετία. Η προσπάθεια είναι να εξαπλωθεί το Ολυμπιακό Πνεύμα, καθώς και οι ευγενικές αξίες και τα ιδεώδη που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός. Το θρόισμα κάθε φύλλου ελιάς από την Ολυμπία φέρει πολλές αναμνήσεις. Οι αναμνήσεις αυτές με τον άνεμο και το φως είναι καιρός πια να σκορπιστούν σε όλη τη γη. Είναι περισσότερο αναγκαίο σήμερα παρά ποτέ άλλοτε να ξεκινήσει από τον Ελλαδικό χώρο η πνευματική αναγέννηση της ανθρωπότητας, και να οικοδομηθεί η κοινωνία της χιλιετίας σύμφωνα με τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Εν όψει των απειλών προς το περιβάλλον, η ανάπτυξη χρειάζεται να προσδιοριστεί όχι από το πρίσμα του ανταγωνισμού και των οικονομικών συμφερόντων, αλλά μέσα από τη διάσταση της διατήρησης του αγαθού του βίου. Η ανθρωπότητα δεν έχει δικαίωμα να καταστρέψει μέσα σε μία η δύο γενιές το πιο πολύτιμο αγαθό. Η εισαγωγή βιοκεντρικών αξιών θα επιτρέψει στην κοινωνία του μέλλοντος να μετατοπίσει το κέντρο βάρους προς την κατεύθυνση της συνέχισης της αλυσίδας της ζωής και την βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στην αναζήτηση τρόπων υπέρβασης της παρούσας κρίσης και της επίτευξης περιβαλλοντικής αρμονίας και ειρήνης, χρειάζεται να αντλήσουμε από το ιστορικό παρελθόν. Οι Ολυμπιακές αξίες και τα ιδεώδη που πρεσβεύει ο Ολυμπισμός μπορούν να αποτελέσουν το ηθικό και πολιτιστικό υπόβαθρο όλης της ανθρωπότητας. Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα έχει τη δυνατότητα να προωθήσει ένα δυνατό μήνυμα σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Ελλάδα συνιστά τον πιο κατάλληλο χώρο για την εμπέδωση νέων προτύπων για τη χιλιετία.
Οι αξίες της Ελληνικής κοινωνίας, που έχουν επιβιώσει κατά τη διάρκεια των αιώνων και αποτελούν και σήμερα το θεμέλιο του κοινωνικού εποικοδομήματος της Ελλάδας, μπορούν να χρησιμεύσουν ως νέα πρότυπα για την παγκόσμια κοινωνία. Η πίστη στην οικογένεια, τη δημιουργικότητα, το ηθικό και το αισθητικό κάλλος, είναι τα στηρίγματα για την περαιτέρω πορεία της ανθρωπότητας.
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η δομή της σύγχρονης κοινωνίας είναι βασισμένη στην αρχαία Ελληνική σκέψη και στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Η εξάπλωση του Ελληνικού πολιτισμού μαρτυρεί την ανεκτίμητη συμβολή του στην ανάπτυξη και την εξέλιξη όλης της ανθρωπότητας. Όπως και κατά το παρελθόν, έτσι και στο παρόν η Ελλάδα μπορεί να χρησιμεύσει ξανά ως φάρος στην αναζήτηση αξιών και προτύπων. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδος και ο ρόλος της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι δεν εντοπίζεται στην ανταγωνιστικότητα της στο βιομηχανικό τομέα, αλλά στην αξιοποίηση της ανεκτίμητης πολιτιστικής προσφοράς του Ελληνικού πνεύματος το οποίο, από την αρχαιότητα ως σήμερα, διαποτίζει δια μέσου των αιώνων ολόκληρο τον κόσμο. Το βαθιά ριζωμένο παρελθόν μπορεί να λειτουργήσει σαν έμπνευση για το παρόν και όραμα για το μέλλον. Εν όψει της παγκοσμιοποίησης, η προοπτική αυτή είναι μήνυμα ελπίδας για τον οικουμενικό ρόλο που η χώρα μας καλείται εκ νέου να διαδραματίσει.

Βιο-θεώρηση της τεχνολογίας – η Ελλάδα στο επίκεντρο της προόδου

Στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει ένα ιδεώδες διεθνές κέντρο για την αξιολόγηση των συνεισφορών και των επιπτώσεων της τεχνολογίας. Το πνεύμα συνεργασίας και ο σεβασμός προς τη ζωή μπορούν να χρησιμεύσουν ως καταλύτες στο διάλογο για την επίδραση της τεχνολογίας. Η πολιτιστική προσφορά καθώς και η γεωγραφική θέση και το κλίμα της Ελλάδος προσφέρουν έναν ιδανικό τόπο για την ανταλλαγή απόψεων και την αναζήτηση νέων ηθικών και πνευματικών αξιών για τα μέλλον. Οι ειδικοί θα συναντώνται για την επανεξέταση της προόδου, με σκοπό να υποδείξουν την προσφορά της τεχνολογίας στη διατήρηση του βίου στον πλανήτη μας. Σε μια διαλεκτική ανταλλαγή απόψεων θα παρουσιάσουν την θέση και την αντίθεση, με σκοπό τη σύνθεση νέων αξιών για το μέλλον. Έτσι η Ελλάδα μπορεί να γίνει το κέντρο για την πρόταση νέων κατευθύνσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών με παγκόσμια εμβέλεια.
Οι παρακάτω προτάσεις αποτελούν ορισμένα μόνο παραδείγματα χώρων βιο-θεώρησης της τεχνολογίας. Σκοπός είναι να αξιοποιηθεί κάθε πετραδάκι της Ελληνικής γης, ανάλογα με την ιστορική και πολιτιστική του προσφορά.

 • Η Πάτμος, το νησί του Αποστόλου Ιωάννη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τόπος συνάντησης θεολόγων για την επανεξέταση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στη θρησκεία και την πρόταση σύγχρονων αξιών για το βίο.
 • Η Κως, το νησί του Ιπποκράτη, μπορεί να χρησιμεύσει ως πόλος έλξης για τις ιατρικές επιστήμες.
 • Η Ικαρία, για την αεροναυπηγική.
 • Οι Δελφοί για τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία.
 • Η Επίδαυρος για τις θεατρικές σπουδές.
 • Η Λέσβος, το νησί της Σαπφούς, για την ποίηση.
 • Η Σάμος το νησί του Πυθαγόρα για τα μαθηματικά.
 • Η Ρόδος για τον τουρισμό.
 • Η Ολυμπία για τον αθλητισμό.
 • Η Θεσσαλία για τη γεωργία.
 • Η Σπάρτη για τη νομοθεσία.
 • Η Μακεδονία, η γενέτειρα του Αριστοτέλη, για την εκπαίδευση.
 • Η Βοιωτία, η γενέτειρα του Ησίοδου, για την ιστορία.
 • Η Θράκη, η πατρίδα του Δημόκριτου για τις φυσικές επιστήμες.
 • Τα Ιόνια νησιά για τη μουσική.
 • Η Αθήνα για τη φιλοσοφία.
 • Η Κρήτη για την αρχιτεκτονική.
 • Η Δωδώνη, το αρχαιότερο μαντείο, για τις κοινωνικές επιστήμες, κλπ.


Δελφοί – Διπλωματία

Οι Δελφοί – ο ομφαλός της Γης – συμβολίζουν πολιτιστικές και ανθρωπιστικές αξίες οι οποίες παραμένουν διαχρονικά επίκαιρες. Η αρχαία πόλη των Δελφών, κτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, έγινε γνωστή από τον περίφημο ναό του Απόλλωνα, θεού του φωτός, της μουσικής και της πρόβλεψης του μέλλοντος. Ταυτόχρονα υπήρξε και τόπος λατρείας του Διονύσου, προστάτη του θεάτρου. Στα μυκηναϊκά χρόνια στον μικρό οικισμό των Δελφών λατρευόταν η θεά Γη. Η ανάπτυξη του ιερού και του μαντείου αρχίζει τον 8ο π.Χ. αιώνα με την πλήρη επικράτηση της λατρείας του Απόλλωνα. Στους Δελφούς συνέρεαν άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας για τους περίφημους χρησμούς της Πυθίας και για τις μεγάλες Δελφικές εορτές – τα Πύθια – που έρχονταν δεύτερες σε σημασία μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά κατείχαν την πρώτη θέση στους πανελλήνιους αγώνες μουσικής και ποίησης. Κατά την διάρκεια των Πυθιακών Αγώνων κηρυσσόταν εκεχειρία για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των αθλητών, των καλλιτεχνών, των θεατών και των προσκυνητών, καθώς και η ειρηνική αναμέτρηση στον στίβο του αθλητισμού και των τεχνών. Η ειρήνη και ο πόλεμος ήταν στο επίκεντρο ενός ακόμα θεσμού, της Αμφικτιονίας, που σύμβολο της ήταν επίσης οι Δελφοί. Η Αμφικτιονία ένωνε διάφορες πόλεις-κράτη, πρόπλασμα σύγχρονων διεθνών θεσμών όπως η Κοινωνία των Εθνών, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο ιερός χώρος των Δελφών προσφέρεται σαν ιδανικός τόπος αξιολόγησης των αξιών της βιο-διπλωματίας. Η βιο-διπλωματία επιδιώκει τη διεθνή συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος και καλείται να παίξει καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση του μεγάλου πλούτου της βιοποικιλότητας. Οι απειλές εναντίον του βίου είναι διεθνές πρόβλημα και οι απαιτούμενες λύσεις συνδέονται με δραστηριότητες για την ειρήνη και τη διεθνή κατανόηση. Οι διπλωμάτες όλων των βαθμίδων και εθνών πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση όλων των μέσων που έχουν στην διάθεσή τους. Με την εφαρμογή της βιο-διπλωματίας, σε επίπεδο διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, θα αυξηθεί αναμφίβολα η συνεργασία των ανθρώπων πέρα από τα σύνορα που τους χωρίζουν. Αποτελεί χαρακτηριστικό κάθε μορφής πολιτισμού το γεγονός ότι η έκφραση και η απήχησή του δεν περιορίζονται από εθνικά σύνορα. Κατανοώντας ότι η πολιτιστική διαφοροποίηση αποτελεί πλούτο της ανθρωπότητας, η βιο-διπλωματία αποτελεί φορέα διάδοσης διαφορετικών πολιτιστικών μηνυμάτων και συνεισφέρει στην οικοδόμηση του βιο-πολιτισμού.

Στόχος είναι να:

 • επανεξεταστούν οι βασικές αρχές της διπλωματίας, αλλάζοντας την εύθραυστη ανταγωνιστική πολιτική, με ένα όραμα ενότητας και αλληλεξάρτησης
 • ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία στο πεδίο του βιο-περιβάλλοντος
 • μεταφερθεί προς τους διεθνείς ηγέτες το μήνυμα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, για να αλλάξουν οι δομές και η τακτική άσκησης εξωτερικής πολιτικής
 • ενημερωθούν οι πολιτικοί για τις νέες παγκόσμιες τάσεις στη διπλωματία, που σχετίζονται με το περιβάλλον.


Θεσσαλία – Γεωργία

Η Θεσσαλία, ο σιτοβολώνας της Ελλάδας, είναι η μεγαλύτερη και η πιο σημαντική γεωργική περιοχή της χώρας μας. Η Θεσσαλία υπήρξε και παραμένει γνωστή για τα άλογά της. Στη μυθολογία, ήταν η περιοχή διαμονής των κενταύρων. Ένας από αυτούς ο Χείρωνας, μύησε τον Ασκληπιό στη τέχνη της θεραπείας και ανάθρεψε τον Πυλαία, ο οποίος ήταν πατέρας του Αχιλλέα. O Άδμητος και η Άλκηστη έζησαν στην πόλη των Φερών, και επίσης, οι αργοναύτες, με αρχηγό τον Ιάσονα, ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την απόκτηση του χρυσόμαλλου δέρατος από την Ιολκό, μια πόλη κοντά στον σημερινό Βόλο.
Οι σύγχρονες αγροτικές μέθοδοι και η υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων οδηγούν σε μια κλιμακωτή κρίση στη γεωργία. Για να προστατευθεί και να διατηρηθεί η ποικιλία των καλλιεργειών, καθώς και η ποιότητα των εδαφών και των υδάτινων πόρων, χρειάζονται φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, με μακρόχρονη προοπτική. Νέες αποτελεσματικότερες μέθοδοι θα πρέπει να αντικαταστήσουν την περαιτέρω ανάλωση των φυσικών πόρων. Η ορθολογική εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη γεωργία μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία ανθεκτικών φυτικών ποικιλιών που θα χρειάζονται λιγότερα φυτοφάρμακα και θα ενισχύουν τη γονιμότητα των εδαφών. Ο ανταγωνισμός στον τομέα της έρευνας και η δημιουργία καλύτερων αγροτικών προϊόντων που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον καθιστούν τη βιο-γεωργία έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο για τη νέα χιλιετία.


Κρήτη – Αρχιτεκτονική

Ο μεγάλος ναυτικός πολιτισμός της Κρήτης αποτυπώνεται σε διάφορα παλάτια όπως αυτά της Κνωσού, της Φαιστού, της Αγίας Τριάδας, των Μαλλίων και της Τυλίσσου. Σύμφωνα με τον Όμηρο περίπου εκατό πόλεις-κράτη άνθησαν εκείνη τη χρονική περίοδο. Το εξαιρετικής σημασίας παλάτι του βασιλιά Μίνωα στη Κνωσό προσφέρει αποδείξεις μιας συνεχούς αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής προόδου από τους νεολιθικούς χρόνους. Το παλάτι του Μίνωα περιέχει μεγάλα διαμερίσματα με υδρευτικό και αποχετευτικό σύστημα, σύστημα αερισμού για τους ζεστούς μήνες καθώς και σύστημα φωτισμού.
Η βιο-αρχιτεκτονική μαζί με τη βιο-αισθητική, προωθούν την αποκάλυψη της αισθητικής αξίας και αρμονίας του βιο-περιβάλλοντος. Στόχος της βιο-αρχιτεκτονικής είναι να καλλιεργηθούν διαστάσεις του βίου σε κάθε μορφή αρχιτεκτονικής και να τονιστεί η σημασία των βιολογικών σχεδίων και των βιο-υλικών σε διαφορετικές κλίμακες και επίπεδα σχεδίου.
Η κυψέλη, οι φωλιές των τερμιτών, η μεμβράνη του κυττάρου και άλλα οργανίδια και μέρη του κυττάρου, μπορούν να χρησιμεύσουν ως δομικά πρότυπα για το μέλλον. Βιο-υλικά έχουν δοκιμασθεί και έχουν επικρατήσει στη φύση επί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Έτσι, οι πολιτικοί μηχανικοί μπορεί να χρησιμοποιήσουν υλικά όπως το κολλαγόνο και την κυτταρίνη για οικοδομικές εφαρμογές. Ακόμα, στόχος της βιο-αρχιτεκτονικής είναι να εξεταστεί η βιολογική βάση της ανθρώπινης αντίληψης και συμπεριφοράς, καθώς και οι τρόποι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες και οι επιταγές που συνδέονται με αυτές. Επίσης, παρουσιάζονται νέες δυνατότητες και νέες ακτίνες δράσης στην αναδιάρθρωση των αστικών και των αγροτικών περιοχών, καθώς και των ανθρώπινων εγκαταστάσεων στο σύνολό τους, σε συμφωνία με τις αρχές της Βιοπολιτικής. Τέλος προτείνεται η έννοια της “Βιόπολης” ως στρατηγική για την πραγματοποίηση βιο-αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Στη βιο-θεώρηση της τεχνολογίας, κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανάλογα με την πολιτιστική της προσφορά,
μπορεί να χρησιμεύσει σαν κέντρο αξιολόγησης των αξιών της χιλιετίας.


Ολυμπία – Αθλητισμός

Η Ολυμπία, ένας από τους σημαντικότερους ιερούς χώρους στην αρχαία Ελλάδα, ήταν αφιερωμένος στον πατέρα των θεών, τον Ολύμπιο Δία. Η Ολυμπία είναι η γενέτειρα και ο τόπος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι αρχαίοι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν από την εποχή του Ηρακλή και αναβίωσαν το 776 π.Χ, όταν ο Ύφιτος συνθηκολόγησε με τον Λυκούργο, τον Βασιλιά της Σπάρτης, και τον Κλεισθένη, τον Βασιλιά της Πίσας. Αυτή η συνθήκη ήταν το καθοριστικό γεγονός για τη δημιουργία της ιδέας της ιερής “Ολυμπιακής εκεχειρίας”, δηλαδή της διακοπής των εχθροπραξιών σε όλο τον αρχαίο Ελληνικό κόσμο για το χρονικό διάστημα της τέλεσης των Αγώνων.
Από την ίδρυση της το 1985, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προωθεί την ανανέωση της ιδέας της εκεχειρίας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, μια πρόταση που υιοθετήθηκε με απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1993. Επιπλέον, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προωθεί τη θέσπιση Ολυμπιακών Αγώνων Βιο-Περιβάλλοντος και την απονομή Βραβείων του Βίου σαν φόρο τιμής στην ειρήνη και το περιβάλλον. Η λέξη “άθλος” σημαίνει επίτευγμα, σωματικό και πνευματικό. Τα Βραβεία του Βίου, ένας παγκόσμιος θεσμός για την προστασία του περιβάλλοντος, προορίζονται για όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας με σκοπό την αφύπνιση και δράση για την προστασία του πλανήτη.
Ο βιο-αθλητισμός συμβάλλει στην οικοδόμηση του βιο-πολιτισμού, οδηγώντας το πνεύμα της ανθρωπότητας προς τις αναγκαίες βιοκεντρικές αξίες και την πίστη στα δικαιώματα του βίου. Προωθούνται οι ακόλουθοι στόχοι:

 • η ανάπτυξη της αρμονικής προσωπικότητας με καλή φυσική και πνευματική διάπλαση, που θα ενσωματώνει ισχυρές ηθικές αρχές στη βάση των βιοκεντρικών αξιών
 • να καλλιεργήσει το αίσθημα της ευγενούς άμιλλας, από το οποίο διαπνεόταν το αρχαίο αθλητικό ιδεώδες
 • η αναθεώρηση του ολυμπιακού ιδεώδους μέσω του οράματος εκεχειρίας και της ενοποίησης των αξιών της ανθρωπότητας και όλων των μορφών ζωής.


Σπάρτη – Νομοθεσία

Η Σπάρτη ιδρύθηκε από τους Δωριείς που κατέκτησαν την Λακωνία και τη Μεσσηνία στη νότια Πελοπόννησο, και ήταν μια από τις μοναδικές πόλεις-κράτη που ποτέ δεν γνώρισε το σύστημα της τυραννίας. Ένα αντικείμενο εξαιρετικής σημασίας είναι το σχετικό με το αρχαίο σύνταγμα της Σπάρτης και την καθαυτή πόλη έγγραφο που ονομάζεται η Μεγάλη Ρήτρα, και που διασώζεται στα κείμενα του Πλούταρχου. Η Ρήτρα είναι μια υποτιθέμενη απάντηση του Μαντείου των Δελφών προς τον νομοθέτη Λυκούργο γύρω στον 9ο ή 8ο αιώνα π.Χ. Η Ρήτρα προσδιορίζει τις εξουσίες των διαφόρων Σπαρτιατικών Φυλών και προγραμματίζει την πραγματοποίηση τακτικών συνελεύσεων της γενικής συνέλευσης των πολιτών, κάτι που δεν συναντιέται στην αρχαία Αθήνα παρά μόνο πολύ αργότερα.
Η βιο-νομοθεσία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο, το οποίο θα θεμελιώνει ένα μηχανισμό άμυνας για το περιβάλλον με τρόπο ρυθμιστικό και κυρίως προληπτικό. Ενσωματώνει το ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έτσι ώστε οι βιοκεντρικές αξίες και οι περιβαλλοντικές ιδέες να διέπουν κάθε πρωτοβουλία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ανησυχίες για την προστασία του περιβάλλοντος δεν αποβλέπουν στο να ασκήσουν έλεγχο ή ακόμα να θέσουν ένα όριο στην ανάπτυξη των άλλων επιστημών, ανθρωπιστικών ή τεχνολογικών. Αντίθετα, η διατήρηση του βίου σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός συστήματος αξιών που θα θέτει επιστημονικές αρχές και θα προάγει την πρόοδο όλων των κλάδων της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι βασικοί στόχοι της βιο-νομοθεσίας είναι:

 • η κατανόηση της έννοιας του βίου από τους ανθρώπους που κινούνται στο νομοθετικό χώρο
 • η διασφάλιση, επικύρωση και ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του βίου, που συνδέονται άμεσα με το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον και σε καλύτερη ποιότητα ζωής
 • η εισαγωγή νέων κανονισμών που αφορούν την πρόληψη περαιτέρω φθοράς του βιο-περιβάλλοντος με οποιονδήποτε τρόπο καθώς και η αποκατάσταση της ζημίας που έχει ήδη υποστεί ο βίος εξ αιτίας των ανθρώπινων ενεργειών.


Σάμος – Μαθηματικά

Πολιτιστικό και ναυτιλιακό κέντρο στα αρχαία χρόνια, η Σάμος ήταν η γενέτειρα του Πυθαγόρα. Οι πιστοί προς αυτόν, Πυθαγόρειοι, ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι μαθηματικοί και επηρέασαν την Ευκλείδεια γεωμετρία μέσο του γνωστού πυθαγόρειου θεωρήματος. Οι ίδιοι ήταν από τους πρώτους που δίδαξαν ότι η γη είναι σφαιρική και ότι περιστρέφεται γύρω από έναν σταθερό άξονα. Ξεκινώντας από την ανακάλυψη των αριθμητικών σχέσεων μεταξύ των μουσικών τόνων, δίδαξαν ότι η απαρχή όλων των πραγμάτων είναι οι αριθμοί και ότι όλες οι σχέσεις, ακόμα και οι αφηρημένες έννοιες όπως η δικαιοσύνη, μπορούν να εκφραστούν αριθμητικά.
Με την απλότητα και την συμμετρία τους τα μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν ιδανικό εργαλείο για την κατανόηση πολλών πτυχών του περιβάλλοντος, ανοίγοντας έτσι μια νέα διάσταση για το μέλλον: τα βιο-μαθηματικά. Εκτός από τη μελέτη του περιβάλλοντος, τα βιο-μαθηματικά ανοίγουν νέους δρόμους έρευνας του τρόπου λειτουργίας βιολογικών συστημάτων, όπως ο γενετικός κώδικας, ο μηχανισμός διάδοσης της γενετικής πληροφορίας και ο μηχανισμός διαφοροποίησης των κυττάρων. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί ελπιδοφόρα συνεισφορά στη διαλεύκανση αναπάντητων ερωτημάτων και στο σχεδιασμό νέων τεχνικών στη βιοτεχνολογία.
Τα βιο-μαθηματικά συμβάλλουν στην πιο αντικειμενική αντίληψη των διαφόρων κλιμάκων του χώρου και του χρόνου καθώς και των χαρακτηριστικών μεγεθών που οριοθετούν την εξέλιξη του φαινόμενου του βίου. Το βιο-περιβάλλον εκτείνεται από το μικρόκοσμο, τον κόσμο του κυττάρου και των βιοχημικών διεργασιών, ως το μακρόκοσμο, που αγκαλιάζει το σύμπαν. Ο βίος εξελίσσεται εδώ και εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Αν παρομοιάσουμε τη χρονική διάρκεια εξέλιξης του βίου με ένα εικοσιτετράωρο, η ιστορία του ανθρώπου αντιστοιχεί μόλις στα τελευταία δευτερόλεπτα.
Η ανάπτυξη των βιο-μαθηματικών συνίσταται όχι μόνο στην εύρεση νέων μεθόδων και τεχνικών, αλλά και στη διαρκή παρακολούθηση και επανεκτίμηση της εφαρμογής τους για τη σωστή απόδοση της πραγματικότητας του περιβάλλοντος. Μόνο αυτή η διαρκής βιο-θεώρηση θα εξασφαλίσει τη θετική συνεισφορά των βιο-μαθηματικών στη διάσωση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τα βιο-μαθηματικά προωθούν τους εξής στόχους:

 • Επισήμανση του ρόλου των μαθηματικών για την περιγραφή του περιβάλλοντος και ανάπτυξη μιας βιοκεντρικής θεώρησης της μαθηματικής παιδείας για την ολοκληρωμένη κατανόηση του φαινομένου του βίου
 • Σύνδεση ανάμεσα στη βιολογία και σε μαθηματικές αρχές, που αποτελούν μια άλλη όψη της πολυπλοκότητας και της αισθητικής αξίας του βίου
 • Κατασκευή μαθηματικών προτύπων για την ερμηνεία, ενίσχυση και προστασία του βιο-περιβάλλοντος,
 • Δημιουργία δυνατοτήτων για μαθηματικούς επιστήμονες ή άτομα με μαθηματικές κλίσεις να ενσωματώσουν μαθηματικές μεθόδους σε τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με την προστασία του βιο-περιβάλλοντος.


Κως – Ιατρική

Η Κως, το τρίτο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, κατοικήθηκε από Δωριείς εποίκους της Πελοποννήσου και υπήρξε μέλος της Συμμαχίας της Δήλου τον 5ο αιώνα π.Χ. Το θεραπευτήριο του Ασκληπιού υπήρξε η πρώτη σχολή επιστημονικής ιατρικής στην Ελλάδα. Ένα από τα εξέχοντα μέλη της ήταν ο γνωστός Ιπποκράτης.
Το περιβάλλον είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία. Η ρύπανση του εδάφους και του αέρα, η μόλυνση των υδάτινων πόρων και η ανεπάρκεια σε τροφή σε πολλές περιοχές του πλανήτη λόγω της υποβάθμισης της ποιότητας των καλλιεργήσιμων εδαφών είναι κρίσιμοι παράγοντες με αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και είναι όλοι αποτέλεσμα της κακής περιβαλλοντικής διαχείρισης. Χωρίς κατανόηση για την επείγουσα ανάγκη να σταματήσει η περιβαλλοντική φθορά θα είναι αδύνατον να αποτρέψουμε αυτούς τους κινδύνους. Καθώς η σύγχρονη ιατρική δίνει έμφαση στην πρόληψη, θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στην εξάλειψη των πηγών ρύπανσης και στη δημιουργία ενός καθαρού και “υγιούς” περιβάλλοντος.
Η πρόσφατη χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος φέρνει επανάσταση στην ιατρική, καθώς η γονιδιακή θεραπεία θα αντικαταστήσει σταδιακά τις περισσότερες συμβατικές ιατρικές μεθόδους. Η επανάσταση αυτή μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας με ολέθρια αποτελέσματα για την ανθρωπότητα, αλλά εάν τεθεί το απαραίτητο βιο-ηθικό πλαίσιο, θα αποτελέσει τη μέγιστη ανακάλυψη της χιλιετίας.


Λέσβος – Ποίηση

Η Λέσβος υπήρξε ένα ισχυρό πολιτιστικό κέντρο της αρχαίας Ελλάδας, καθώς και η γενέτειρα της Σαπφούς, της σημαντικότερης ποιήτριας από τους πρώιμους Έλληνες λυρικούς ποιητές. Οι στίχοι της χαρακτηρίζονται από πάθος και απλότητα και επηρέασαν γενεές αρχαίων αλλά και σύγχρονων ποιητών.
Η λογοτεχνία μπορεί να προωθήσει την καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, και να εμπνεύσει τον σεβασμό και την αγάπη για το αγαθό του βίου. Η λογοτεχνία είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς από αιώνες αναλύει τη σχέση του ανθρώπου με όλες τις μορφές ζωής. Ο ίδιος ο βίος είναι το ομορφότερο βιβλίο. Κάθε κύτταρο συνθέτει τρισεκατομμύρια πρωτεΐνες κάθε δευτερόλεπτο. Οι πρωτεΐνες αυτές αποτελούνται από χιλιάδες γράμματα. Ένα γράμμα μόνο σε λάθος θέση συνεπάγεται τη διαφορά μεταξύ υγείας και ασθένειας. Η αποκάλυψη αυτής της θαυματουργής διαδικασίας ενισχύει την αντίληψη μιας δυναμικής αρμονίας που διέπει τη ζωή στον πλανήτη μας. Οι ποιητές και οι λογοτέχνες μπορούν να οδηγήσουν τη δημιουργικότητά τους προς την κατεύθυνση της διεθνούς συνεργασίας για το περιβάλλον και να προωθήσουν τον βιο-πολιτισμό διαμέσου της αγάπης και της αφοσίωσής τους στο αγαθό της ζωής.


Επίδαυρος – Θεατρικές Σπουδές

Η Επίδαυρος είναι γνωστή για το αρχαίο θέατρό της, έναν χώρο που αποτελεί το ιδανικότερο δείγμα του τρόπου κατασκευής των αρχαίων ελληνικών θεάτρων, όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στα κείμενα του Παυσανία. Στη σημερινή εποχή, κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα θεατρικές παραστάσεις με έργα αρχαίων συγγραφέων.
Οι θεατρικές σπουδές που κατεξοχήν καλύπτουν θέματα σχετικά με τη ζωή δύνανται να αναπαριστήσουν την καλλιτεχνική αντίληψη για το περιβάλλον και να προάγουν τις αξίες της βιο-πνευματικής καλλιέργειας. Το θέατρο, σαν συλλογικά δημιουργική μορφή τέχνης μπορεί να διαδώσει νέες βιο-πολιτιστικές, ηθικές, καλλιτεχνικές και κοινωνικές αξίες, και να προωθήσει την αγάπη και τον σεβασμό για το περιβάλλον. Επιπλέον, μπορεί να ενθαρρυνθεί η άντληση έμπνευσης από την αισθητική αξία του βίου, ώστε να δοθεί διέξοδος σε νέες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έτσι, μεταδίδεται το μήνυμα της ενότητας και αλληλεξάρτησης ανάμεσα στον άνθρωπο και το βιο-περιβάλλον, ώστε το αίσθημα του καθήκοντος προς το αγαθό του βίο στον πλανήτη μας να αποτελεί μέρος της πνευματικής μας καλλιέργειας και καθημερινής συμπεριφοράς.


Ρόδος – Τουρισμός

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί και πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου, καθώς και το τέταρτο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας. Εξαιτίας του πολύ ήπιου κλίματός της, κατά την αρχαιότητα ήταν αφιερωμένη στον Ήλιο-Απόλλωνα. Το όνομα Ρόδος προέρχεται είτε από μια κόρη του Ποσειδώνα είτε από το άνθος ρόδο, το οποίο ήταν το ιερό φυτό του θεού Ήλιου. Εξαιτίας της ηλιοφάνειάς της, αλλά και των ιστορικών μνημείων της που μαρτυρούν την εξέχουσα θέση του νησιού στην αρχαιότητα και στους μεσαιωνικούς χρόνους, η Ρόδος προτείνεται ως ιδανικός χώρος για την ανάπτυξη και αξιολόγηση του βιο-τουρισμού.
O βιο-τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη και στη διεθνή συνεργασία. Τα δημοφιλέστερα τουριστικά θέρετρα βρίσκονται σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς και ο τουρισμός πηγάζει από την επιθυμία των ανθρώπων να εξερευνήσουν τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο βιο-τουρισμός πηγάζει από τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των διαφόρων κρατών και δεν περιορίζεται από τα διεθνή σύνορα. Το μέλλον του τουρισμού δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα όμορφα ξενοδοχεία, στις κρουαζιέρες και στα τουριστικά θέρετρα. Η επιτυχία του τουρισμού στηρίζεται στο γεγονός, ότι μέσω αυτού, γιορτάζουμε όλοι τον πλούτο της φυσικής ποικιλότητας, τόσο σε επίπεδο των διαφόρων μορφών ζωής, όσο και σε επίπεδο διαφορετικών πολιτισμών. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα του βιο-τουρισμού.
Όλοι όσοι εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία, έχουν μια πολύ σημαντική αποστολή: να προστατέψουν την πλούσια πολιτιστική και βιολογική ποικιλότητα του πλανήτη μας. Ο τουρισμός μπορεί να γίνει η διπλωματία του μέλλοντος και να ενώσει όλους τους πολίτες του κόσμου.


Πάτμος – Θεολογία

Το νησί της Πάτμου αποτελεί σύμβολο εδώ και αιώνες, αφού η ιστορία του είναι συνυφασμένη με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Στο νησί υπάρχει μοναστήρι που φέρει το όνομά του καθώς και η σπηλιά που συνδέεται με το όραμα της Αποκάλυψης. Κατά το διάβα των αιώνων το Βιβλίο της Αποκάλυψης έχει επηρεάσει τη θεολογία, την υμνολογία, τη διεθνή λογοτεχνία, κάθε είδος τέχνης, όλη τη Δυτική και Ανατολική πνευματική και πολιτιστική ιστορία, καθώς και όλα τα Χριστιανικά ήθη και έθιμα.
Προστατεύοντας και προωθώντας το περιβάλλον, ο άνθρωπος ανταποκρίνεται σε βασικές θρησκευτικές αρχές. Η επιστήμη προσφέρει συνεχώς νέες διαστάσεις για την ενότητα του βίου. Όσο περισσότερο εισβάλλουμε στον μικρόκοσμο, τόσο βλέπουμε τον κόσμο ως ένα σύστημα αχώριστων αλληλεπιδρώντων και αέναων συστατικών, με τον άνθρωπο ως ένα αναπόσπαστο μέρος του συστήματος. Ο Δημιουργός δεν μας έχει ξεχάσει. Το θαύμα της Δημιουργίας λαμβάνει χώρα κάθε δευτερόλεπτο με τα τρισεκατομμύρια αντιδράσεις που τελούνται κάθε δευτερόλεπτο με εκθαμβωτική τελειότητα σε κάθε ζωντανό οργανισμό. Σε έναν τέτοιο κόσμο, οι επιστημονικές ανακαλύψεις μπορούν να βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις θεολογικές αρχές. Στόχος της βιο-θεολογίας όπως προτείνεται από τη Βιοπολιτική είναι να:

 • προωθηθούν οι έννοιες του σώματος της ανθρωπότητας και του σώματος του βίου και να ευαισθητοποιηθεί η ανθρωπότητα στην εσωτερική ενότητα του ανθρώπινου είδους και του βιο-περιβάλλοντος
 • τονιστεί η σημασία του περιβάλλοντος για την πνευματική ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας
 • τεθεί ο βίος ως έννοια σύγκλισης διαφορετικών θρησκευτικών φιλοσοφικών και θεολογικών προσεγγίσεων
 • δοθεί έμφαση στο ότι η διατήρηση του περιβάλλοντος και η αρμονική συνύπαρξη με όλες της μορφές ζωής
 • βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με όλες τις θρησκευτικές αντιλήψεις, και να τονιστεί η προσοχή των πιστών ανά τον κόσμο στα πιεστικά προβλήματα που αφορούν στην προστασία και διατήρηση της ζωής στον πλανήτη μας.


Βιο-πολιτισμός και Πολιτιστική Ολυμπιάδα – νέα πρότυπα για το μέλλον

Πολλές από τις απειλές που υφίστανται ο σύγχρονος κόσμος είναι αποτέλεσμα κοντόφθαλμων αποφάσεων ηγετών. Οι πολιτικοί όλου του κόσμου έχουν την ευθύνη να προωθήσουν μια νέα αντίληψη και να υιοθετήσουν μακροπρόθεσμη πολιτική στο μέλλον. Μια προοπτική χιλιετίας στη λήψη των αποφάσεων θα επιτρέψει την εγκατάλειψη των στενών προσωπικών και εθνικών επιδιώξεων και κατά προέκταση θα επιτρέψει να καλλιεργηθούν νέου επιπέδου σχέσεις μεταξύ των κρατών και των ανθρώπων, αυτή τη φορά αρμονικές.


Σύγχρονη Κοινωνία

Επέκταση των κοινωνικών αξιών από την τεχνολογική πρόοδο
Η προσπάθεια του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βιο-Περιβάλλον είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τεχνολογικής προόδου και κοινωνικών αξιών
Μελλοντική Κοινωνία
Σταθερή κοινωνία με σεβασμό στο βίο και το βιο-περιβάλλον

Η σύγχρονη κοινωνία μοιάζει με αντεστραμμένη πυραμίδα, στην οποία τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στην κορυφή, ενώ η τεχνολογία επεκτείνει τη μετέωρη βάση. Η ισορροπία θα αποκατασταθεί αν αντιστρέψουμε την πυραμίδα, θέτοντας στην πλατιά βάση τα δικαιώματα του βίου. Τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα θα καταλάβουν την σταθερή πλέον κορυφή της πυραμίδας.
Στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, η συνεργασία τέχνης και τεχνολογίας είναι απαραίτητη. Ο βιο-πολιτισμός – η έμπρακτη αναγνώριση της αλληλεξάρτησής μας με το περιβάλλον – προωθεί ένα νέο όραμα για την κοινωνία και στοχεύει ο σεβασμός για το αγαθό του βίου να αποτελέσει τον πυρήνα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας στη νέα χιλιετία. Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα, με έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία και στον βιο-πολιτισμό, μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για να αναπτυχθεί η στρατηγική για την κοινωνία του μέλλοντος. Ο άνθρωπος, ως αναπόσπαστο μέρος του βιο-περιβάλλοντος, χρειάζεται να αναπτύξει μεγαλύτερο σεβασμό για τις αξίες του φυσικού κόσμου, με βελτιωμένη κατανόηση των νόμων που διέπουν την ανάγκη για επανεξέταση βασικών κοινωνικών δομών.
Η Βιοπολιτική προσφέρει ένα βιοκεντρικό όραμα διεθνούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Νέες αξίες μπορούν να ανθήσουν και να οδηγήσουν την εξέλιξη κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας και προσπάθειας. Όλες οι συνθήκες αρμονικής λειτουργίας της κοινωνίας μπορούν να μελετηθούν μέσα από το πρίσμα της αλληλεπίδρασης της κοινωνίας με το περιβάλλον. Η ανθρώπινη ιστορία επεκτείνεται μόνο σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Η ιστορία της ζωής, όμως, επεκτείνεται για δισεκατομμύρια χρόνια. Η ζωή έχει δοκιμασθεί σε απεριόριστες ποικιλίες και έχουν επιζήσει οργανισμοί δια μέσου της δύναμης της φυσικής επιλογής και της εξέλιξης. Η επιβίωση του ανθρώπου θα εξαρτηθεί από τον αυξανόμενο σεβασμό προς τη ζωή. Για να αναπτυχθούν οι σωστές κατευθύνσεις και οι εποικοδομητικές μελλοντικές διαστάσεις θα χρειασθούν παγκόσμια παιδεία, βιο-διπλωματία που θα οδηγήσει στο διάλογο και την συνεργασία κρατών για τη διάσωση του περιβάλλοντος, καθώς και μια αναθεώρηση της έννοιας του κέρδους ώστε η ποιότητα ζωής, η υγεία και ο πολιτισμός να αποτελέσουν τον “πλούτο” της ανθρωπότητας.


Παγκόσμιο Δημοψήφισμα – νέοι ορίζοντες για τη δημοκρατία

Καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται στη νέα χιλιετία, τα προβλήματα γίνονται πολυπλοκότερα. Είναι έντονος σήμερα ο διάλογος για τα ζητήματα της βιο-ηθικής. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το γεγονός ότι, πέρα από το σεβασμό προς το αγαθό του βίου, η ανθρωπότητα θα πρέπει να λάβει θέση και απέναντι σε ηθικά, νομικά και πολιτικά διλήμματα που συνυφαίνονται με την τεχνολογική πρόοδο. Η τεχνολογία έχει δύο πρόσωπα. Μπορεί να λειτουργήσει, ως εφαλτήριο βελτίωσης της ποιότητας ζωής ή ως μέσο καταστροφής, αναλόγως της δικής μας ικανότητας να κατανοήσουμε τις πολυποίκιλες εφαρμογές της. Επείγει η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα θέματα αυτά, ώστε να είναι ηθικά και πνευματικά προετοιμασμένο, για το αβέβαιο μέλλον που μας περιμένει.
Η κρισιμότητα των θεμάτων αυτών υπαγορεύει τη συμμετοχή όλων. Μέχρι σήμερα, ακόμα και στα δημοκρατικά καθεστώτα, δεν ήταν δυνατή η καθολική έκφραση των πολιτών. Η εξέλιξη, όμως, των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής προσφέρει τη δυνατότητα, να εκφράζουν όλοι άμεσα την άποψη τους σε θέματα που αφορούν στην καθημερινή ζωή, ακόμα και υπό τη μορφή ψήφου, με τη βοήθεια δικτύων επικοινωνιών. Εφαρμογή αυτής της σκέψης θα μπορούσε να είναι η διεξαγωγή ταυτόχρονου Παγκόσμιου Δημοψηφίσματος, για να δηλωθεί κατηγορηματικά η πρόθεση όλων, να διαφυλάξουν το αγαθό του βίου. Αυτές οι διαστάσεις ανοίγουν νέους ορίζοντες συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου οι απόψεις θα εκφράζονται άμεσα από τους πολίτες και οι πολιτικοί δεν θα είναι πλέον άμοιροι των ευθυνών τους. Η τεχνολογία, σε συνδυασμό με ένα σταθερό σύστημα αξιών, θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και θα οδηγήσει στην άνθηση του ανθρώπινου πνεύματος. Στην εξέλιξη της κοινωνίας, η Πολιτιστική Ολυμπιάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις τηλεπικοινωνίες για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες στην ανάγκη διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ολόκληρης της ανθρωπότητας.


Βιο-διπλωματία – αμυντικό πρότυπο για τη διάσωση της ζωής

Οι απειλές που υφίσταται ο βίος είναι πρόβλημα με διεθνείς διαστάσεις. Λύση αποτελούν τα υπό κατάρτιση προγράμματα ειρήνης και διεθνούς κατανόησης. Η διεθνής συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα εποχή τις διπλωματικές σχέσεις, την εποχή της βιο-διπλωματίας. Αντί να εμπλέκονται σε μεταξύ τους συρράξεις, τα έθνη θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι η εξωτερική πολιτική των κρατών από διχαστική, θα μετατραπεί σε όραμα ενότητας και αλληλεξάρτησης.
Για τη βιο-διπλωματία, η πολιτιστική διαφοροποίηση συνθέτει την υγεία του σώματος της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα πάλι είναι μέρος του σώματος του βίου, όπου το DNA, ο γενετικός κώδικας, είναι ο κοινός παρανομαστής κάθε ζωντανού οργανισμού. Τα δένδρα, πηγή οξυγόνου για τον πλανήτη μας, θεωρούνται οι πνεύμονες του σώματος του βίου. Μια βλάβη στους πνεύμονες δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά προκαλεί πόνο σε όλο το σώμα. Αυτές οι σκέψεις αποτελούν κύριο άξονα δράσης της βιο-διπλωματίας, με απώτερο στόχο τη συνεργασία σε περιβαλλοντικά θέματα και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η βιο-διπλωματία μεριμνά για τη βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων στον τομέα της παγκόσμιας ειρήνης, έχοντας πάντοτε, ως κύριο πυρήνα δράσης μια διεθνή και διαπολιτιστική προοπτική.
Για να τονωθεί όμως η προσπάθεια συνεργασίας για τη διάσωση του περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να σταματήσει πλέον κάθε είδους επένδυση στον τομέα των πολεμικών εξοπλισμών και να στραφεί η προσοχή προς τον βίο. Ο ανταγωνισμός για την εξεύρεση καταστρεπτικών μέσων, πρέπει να μετατραπεί σταδιακά, σε διάθεση συνεργασίας για την προστασία κάθε μορφής ζωής, που κινδυνεύει. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον 21ο αιώνα θα είναι η ανάπτυξη νέων τρόπων διαχείρισης των αμυντικών προγραμμάτων ώστε η άμυνα για τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος να έχει την προτεραιότητα.
Σήμερα υπάρχουν καταστροφικά όπλα που αρκούν για να καταστρέψουν χιλιάδες φορές τη Γη. Η Γη είναι ο μόνος πλανήτης, εξ όσων γνωρίζουμε, όπου υπάρχει ζωή. Τι θα εξυπηρετήσει να την καταστρέψουμε, για να ικανοποιήσουμε την απληστία και τον καταναλωτισμό; Η Ελλάδα χώρα κατεξοχήν φιλειρηνική, πρέπει να μεταφέρει το μήνυμα ότι ο πραγματικός εχθρός είναι η ρύπανση, ο αναλφαβητισμός, η ένδεια και οι αρρώστιες. Το αμυντικό σύστημα των χωρών χρειάζεται να μετασχηματισθεί ώστε να χρησιμοποιείται στην αναδάσωση, στον καθορισμό των υδάτων και των ακτών, στην προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, στην προστασία του στρώματος του όζοντος και στην αναβάθμιση των περιοχών που έχουν πληγεί από την πυρηνική ακτινοβολία


Βιο-οικονομία – επαναξιολόγηση της έννοιας του κέρδους

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα δεμένη με την οικονομική πρόοδο. Η προστασία του πλούτου και της ομορφιάς του βίου, η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και οι ίσες ευκαιρίες για κάθε χώρα του κόσμου μπορούν να γίνουν πηγή ουσιαστικού κέρδους, τόσο χρηματικού, όσο και κοινωνικού. O αληθινός πλούτος του πλανήτη βρίσκεται στο εύρος, την ποικιλία και την ομορφιά όλων των φυτών και των ζώων που ζούνε πάνω σ’ αυτόν και που οι αριθμοί τους συνέχεια ελαττώνονται από την ακόρεστη ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιεί τις υλικές του επιθυμίες, που μεγαλώνουν ανεξέλεγκτα.
Σε μια οικονομική στρατηγική που σέβεται το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής αποτελεί μετρήσιμο παράγοντα. Η προστασία του περιβάλλοντος χρειάζεται να γίνει ένας σταθερός παράγοντας ευημερίας κάθε έθνους. Η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να αξιολογείται με βάση τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε ολόκληρο τον πλανήτη και τη συμβολή της στην αντιστροφή των καταστρεπτικών τάσεων. Επιπλέον, η έννοια του κέρδους πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ώστε να περιλάβει διαστάσεις όπως ο εσωτερικός πλούτος, η διαφύλαξη φυσικών αποθεμάτων ως μετρήσιμο τμήμα του ΑΕΠ, η καλύτερη υγεία και η προστασία της βιοποικιλότητας, οι οποίες αποτελούν ένα “αυθεντικό” κέρδος για την κοινωνία.
Υπάρχει ελπίδα να προωθήσουμε τη διάσωση του βιο-περιβάλλοντος κινητοποιώντας κάθε ευαίσθητη χορδή των ανθρώπων και να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Μια χώρα σαν την Ελλάδα με παρελθόν και ιστορική συνεισφορά στο σύνολο της ανθρωπότητας, δίνοντας παλμό και έμπνευση, μπορεί να συμβάλλει στην αναγέννηση του παγκόσμιου πνεύματος. Με μία νέα αντιμετώπιση και μέτρηση της έννοιας κέρδους, η φυσική ομορφιά, η πλούσια χλωρίδα και πανίδα, και ο πολιτισμός χιλιετηρίδων θα αποτελέσουν τα στιβαρά θεμέλια της παγκόσμιας κοινωνίας.


Τρισδιάστατη προσέγγιση της οικονομίας

Οι οικονομικές προσεγγίσεις που αποτελούν τη βάση της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής, είναι γενικά περιορισμένες. Οι διδιάστατες προσεγγίσεις που επαρκούσαν στο παρελθόν σήμερα χρειάζονται αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις μεθόδους του 19ου αιώνα στην τρίτη χιλιετία. Η αποσπασματική και περιοριστική εικόνα των οικονομικών θεωριών πρέπει να αντικατασταθεί από μια τρισδιάστατη προσέγγιση, όπου η αξία του πολιτισμού, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της εκπαίδευσης, των φυσικών αποθεμάτων και της βιοποικιλότητας θα επηρεάζουν κάθε οικονομική πολιτική.
Τα φτωχά, με οικονομικούς όρους, έθνη μπορεί να είναι πλούσια σε πολιτιστικές αξίες, τέχνη, παράδοση ή βιοποικιλότητα. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εμπλουτίσουν ολόκληρο τον πλανήτη και δεν πρέπει να αγνοούνται από τους οικονομολόγους. Οι αξιολογήσεις του ΑΕΠ και οι δυνατότητες της δυνατότητες της αγοράς θα πρέπει να αναπτυχθούν, ώστε να περιλαμβάνουν τις προαναφερθείσες παραμέτρους και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον επείγοντα στόχο της προστασίας του βίου και του βιο-περιβάλλοντος. Η πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να δομηθεί με βάση αυτές τις νέες αρχές, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της ένδειας, των εθνικών χρεών, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της άνισης ανάπτυξης της αγοράς.


Βιο-τουρισμός – το μονοπάτι της μυθολογίας

Ο βιο-τουρισμός – η βιοκεντρική διάσταση του τουρισμού – είναι πλέον μονόδρομος για τις χώρες όπου ο τουρισμός αποτελεί βασική παράμετρο στον σχηματισμό του ΑΕΠ. Η έννοια του περιβάλλοντος δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς αλλά και τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, την παράδοση, ολόκληρο τον εθνικό πλούτο. Ιδιαίτερη σημασία για την Eλλάδα έχει το μονοπάτι της μυθολογίας, και η διαχρονική προσφορά της ιστορίας και του Ελληνικού πνεύματος.
Το μέλλον του τουρισμού είναι να βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση και την ανθρώπινη ψυχή. Πέρα από μια σειρά προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος – όπως η ανακύκλωση, η οικονομία στο νερό κλπ. – χρειάζεται ένας εμπλουτισμός της έννοιας του τουρισμού. Ο βιο-τουρισμός, το δέσιμο με τη φύση και τον πολιτισμό, είναι η νέα διάσταση για τη χιλιετία. Οι προσπάθειες θα ξεκινούν από επιμέρους θέματα, αλλά ο κεντρικός άξονας θα είναι μια αναθεώρηση των αξιών για ολόκληρη την κοινωνία, με βάση τον σεβασμό για το αγαθό του βίου και του περιβάλλοντος.


Νέος ρόλος για τις τηλεπικοινωνίες

Η τεχνολογία της πληροφορικής προσφέρει τεράστιες οικονομικές και επιχειρηματικές δυνατότητες και έχει μεγάλη κοινωνική επιρροή. Από τους παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Επικοινωνίες είναι ίσως ο πιο ισχυρός. Ως αποτέλεσμα, η τεχνολογία των επικοινωνιών μπορεί να εμπλουτίσει την κοινωνία με βιοκεντρική σκέψη και να βοηθήσει στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, ώστε το περιβάλλον να αποτελέσει πυρήνα κάθε ανθρώπινου επιτεύγματος.
Στον πραγματικά αλληλεξαρτώμενο κόσμο στον οποίο οδεύουμε, οι επικοινωνίες είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Τα ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν και να εκπαιδεύσουν και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουν κατάλληλα, ώστε να προωθήσουν την ειρήνη και την παγκόσμια συνεργασία, μειώνοντας την απομόνωση και τη διαίρεση. Έχουν, επίσης τη δυνατότητα να ενημερώσουν το κοινό παγκοσμίως για το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για δράση απέναντι στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας μπορεί να οδηγήσει σε υπεύθυνους και ενημερωμένους πολίτες. Με την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να ενισχυθεί η παγκόσμια ταυτόχρονη συμμετοχή στην προστασία του βίου στον πλανήτη μας. Παράλληλα, η Βιοπολιτική έχει προτείνει την εισαγωγή ενημερωτικού δελτίου για το περιβάλλον ως τακτικό θέμα στα δελτία ειδήσεων όπως συμβαίνει σήμερα με τις αναφορές στον καιρό και το χρηματιστήριο. Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει το Internet μπορούν να αξιοποιηθούν με σκοπό ο πολίτης να μην είναι απλά παθητικός δέκτης μηνυμάτων και πληροφοριών. Αντίθετα, να γίνει πλέον ο ίδιος πομπός ιδεών και πληροφοριών, συνεισφέροντας κατά τον τρόπο αυτό στη προστασία του περιβάλλοντος και αποκτώντας ένα αίσθημα ενεργούς συμμετοχής στις εξελίξεις της κοινωνίας.


Τράπεζα Ιδεών – η εξέλιξη της περιβαλλοντικής συνείδησης

Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προωθεί από το 1985, τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδεών, στην οποία όλοι μπορούν να καταγράψουν τις σκέψεις τους, ώστε να δημιουργηθεί μια πλούσια πηγή πληροφοριών και ιδεών. Αυτό το αρχείο θα αποτελέσει θησαυρό για τις ερχόμενες γενιές και την αυριανή κοινωνία. Επιπλέον η Τράπεζα Ιδεών θα αντικατοπτρίζει την εξέλιξη στις σκέψεις και στα ήθη, που συνεχώς λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στο παρελθόν, τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν ήταν καν γνωστά και πολύ περισσότερο δεν αντιμετωπίζονταν σοβαρά. Με τη σημερινή περιβαλλοντική κρίση, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας μεταβολής της κοινής γνώμης, καθώς και μιας αυξημένης κατανόησης της σοβαρότητας της κατάστασης και της επείγουσας ανάγκης να ληφθεί δράση έναντι στις καταστροφικές τάσεις. Η τροχιά της εξέλιξης, από την άγνοια στην επαγρύπνηση, στην ευαισθητοποίηση και τελικά στην ενεργό συμμετοχή, δείχνει την πρόοδο της κοινωνίας και μπορεί να βοηθήσει τις προσπάθειες να σταματήσουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τη δημιουργία της Τράπεζας Ιδεών αποκτούμε μια καταγραφή αυτής της τροχιάς και έτσι μπορούμε να καθορίσουμε όλες τις παραμέτρους της αλλαγής, και να κάνουμε τη διαδικασία ανάληψης δράσης ευκολότερη και αποτελεσματικότερη.
Η εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης είναι μια δυναμική διαδικασία. Η δυναμική της βασίζεται στη συνεχιζόμενη εμφάνιση νέων παραμέτρων. Ο καθορισμός των σταθερών και των μεταβαλλόμενων στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση των νέων προτεραιοτήτων της κοινωνίας καθώς και σε κριτική αξιολόγηση του μέλλοντος. Μια ενεργός Τράπεζα Ιδεών μπορεί να γίνει το αρχείο της εξέλιξης και της μεταβολής της ανθρώπινης σκέψης για τις σημερινές μελλοντικές γενιές. Η τεχνολογία της πληροφορικής και οι ταχύτερες επικοινωνίες θα ενισχύσουν την πρόοδο του πολιτισμού στην τρίτη χιλιετία. Είναι σημαντικό, να εφαρμόσουμε αυτήν την τεχνολογία για να συλλάβουμε τη σοφία της ανθρωπότητας και να την κάνουμε προσιτή σε όλον τον κόσμο.


Βιο-ηθική

Το φλέγον θέμα της εποχής μας αφορά στην τύχη του περιβάλλοντος που κινδυνεύει από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Το θέμα αυτό έχει μια έντονη ηθική διάσταση. Ένα ανθρώπινο ον συνδέεται στενά και εξαρτάται από όλες τις μορφές ζωής στη Γη. Πώς λοιπόν μπορούμε να εναρμονίσουμε την ύπαρξή μας με την ταχεία καταστροφή της ζωής στον πλανήτη μας;
Για τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής η βιο-ηθική αποτελεί ουσιώδες σημείο αναφοράς και από την ίδρυσή της προωθεί την ανάπτυξη μιας ηθικής και φιλοσοφικής βάσης για την αρμονική συνεξέλιξη της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια αυτά η Βιοπολιτική προωθεί βιοκεντρικές ηθικές αξίες που οδηγούν στον βιο-πολιτισμό, εξασφαλίζοντας καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής και ευαισθητοποιώντας το κοινό στην ανάγκη αντιμετώπισης των διλημμάτων που προκαλούνται από την οικονομική και τεχνολογική πρόοδο.
Για να αποκτήσει η ανθρωπότητα την απαραίτητη ηθική υπευθυνότητα απέναντι στα δικαιώματα του βίου στον πλανήτη μας και στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ερχόμενων γενεών, πρέπει να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε όλες τις μορφές ζωής. Η κατανόηση αυτή θα οδηγήσει και στον διαφωτισμό των ηθικών διαστάσεων που προκύπτουν από τις εφαρμογές της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, οι οποίες εάν παραμείνουν ανεξέλεγκτες ανοίγουν το κουτί της Πανδώρας, αλλά με τη φωτισμένη καθοδήγηση της βιο-ηθικής και της βιο-νομοθεσίας μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα στην πρόοδο της ιατρικής και στην επιτυχή θεραπεία χιλιάδων ασθενειών στον 21ο αιώνα.


Βιο-νομοθεσία – οι υποχρεώσεις της ανθρωπότητας

Το γενικό πλαίσιο της βιο-νομοθεσίας είναι η σύνδεση της προστασίας των δικαιωμάτων του βίου με την προστασία των δικαιωμάτων των μελλοντικών γενεών. H βιο-νομοθεσία θεωρεί, ότι εκτός από τα “ανθρώπινα δικαιώματα”, υπάρχει και μια σειρά από “ανθρώπινες υποχρεώσεις”, οι οποίες προσανατολίζονται στην κοινή μας ευθύνη να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής σε παγκόσμια κλίμακα.
Δεν μπορούμε πλέον να θέτουμε σε κίνδυνο τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας και να συμβιβάζουμε τις γενιές του μέλλοντος. Επομένως, είναι απαραίτητο η διεθνής νομοθεσία να κάνει σαφή αναφορά στην προστασία του βίου στον πλανήτη και να επεκτείνει και να αναθεωρήσει τις ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον πρέπει να γίνει όχι μόνο αποφασιστικός, αλλά και καθοριστικός παράγοντας στη λήψη αποφάσεων, σε κάθε επίπεδο. Χρειάζεται επίσης να γίνει κατανοητό το γεγονός, ότι η προστασία και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος δεν είναι απλά και μόνο συμβατή με την οικονομική ανάπτυξη, αλλά αποτελεί και τη μόνη δυνατή επιλογή για την εξασφάλιση της οικονομικής ευημερίας στο μέλλον.
Η ανθρωπότητα χάνει χρόνο, γι’ αυτό και η άμεση εφαρμογή ρυθμιστικών νομοθετικών μέτρων για την πρόληψη των καταστροφών είναι προτεραιότητα. Για να ξεφύγουμε από ανελαστικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην καταστροφή του περιβάλλοντος, απαιτείται μια δυναμική προσέγγιση που θα συνδυάζει την εμπειρία του παρελθόντος και τις παρούσες ευκαιρίες για να δημιουργήσει νέα πρότυπα για το μέλλον. Η πρόκληση είναι να διευρύνουμε την κοινωνική ανάπτυξη με βάση τον σεβασμό για το αγαθό του βίου και να επεκτείνουμε το όραμά μας για τη χιλιετία. Ζούμε σε ένα μικρό και εύθραυστο πλανήτη. Η εξασφάλιση της συνέχισης της αλυσίδας της ζωής στον πλανήτη είναι ο πιο σημαντικός στόχος για την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.


Διεθνές Δικαστήριο για το Περιβάλλον

Καθώς οι περιβαλλοντικές απειλές ολοένα και αυξάνουν, υπάρχει ανάγκη για οραματισμό και καθοδήγηση για να προλάβουμε τις καταστροφές. Στο χώρο της διεθνούς νομοθεσίας και δικονομίας, ένας νέος θεσμός που θα δρα σαν δαυλός ελπίδας και αξιών είναι απαραίτητος. Η δημιουργία ενός Διεθνούς Δικαστηρίου για το Περιβάλλον μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες νέες διαστάσεις στο χώρο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, έτσι ώστε ο σεβασμός για το περιβάλλον να διέπει κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα.
Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει αντιληφθεί έγκαιρα αυτή την ανάγκη και ο μηχανισμός ίδρυσης ενός Διεθνούς Δικαστηρίου για το Περιβάλλον από μέλη του Δικαστηρίου της Χάγης και άλλους ειδήμονες έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία. Με βάση την πολυετή πείρα της στο χώρο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής λαμβάνει ενεργά μέρος στις διαδικασίες, και προτείνει να ορισθεί το όργανο αυτό πάνω και πέρα από τα στενά πλαίσια ενός ποινικού προτύπου.
Για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικό, το Διεθνές Δικαστήριο για το Περιβάλλον είναι ανάγκη να βασιστεί σε διαδικασίες διαιτησίας και όχι να απονέμει ποινές. Οι υπάρχοντες δικανικοί θεσμοί είναι ανεπαρκείς και δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα. Στην αρχή μίας νέας χιλιετίας τα δικαστήρια θα πρέπει να δρουν ως φάροι ελπίδας και αξιών. Τα συμβατικά δικαστήρια έχουν ποινική διάσταση, ενώ αυτό το οποίο πραγματικά χρειάζεται στις μέρες μας είναι ένα σώμα με ένα δυνατό όραμα που μπορεί να εμπνεύσει νέες αξίες στην κοινωνία.


Διεθνής Φορέας Έκτακτης Ανάγκης για το Περιβάλλον

Παράλληλα με την ίδρυση του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Περιβάλλον, χρειάζεται και η ίδρυση ενός Διεθνούς Φορέα Έκτακτης Ανάγκης, που θα διαχειρίζεται και θα συντονίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ατυχημάτων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία για την αντιμετώπιση τέτοιων ατυχημάτων υπάρχει, και θα πρέπει η τεχνογνωσία και η κατάρτιση να διοχετεύονται γρήγορα και άμεσα όπου υπάρχει ανάγκη. Αυτός είναι και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Β.Ι.Ο., από την ίδρυσή της το 1985, μέσα στα πλαίσια της βιο-θεώρησης της τεχνολογίας. Είναι επείγον να σταματήσουμε να σπαταλάμε χρόνο και πολύτιμους πόρους επιρρίπτοντας ευθύνες και απονέμοντας ποινές. Χωρίς ένα ενωτικό όραμα, οι ενέργειες αυτές στερούνται προοπτικής. Η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση είναι πρωταρχικής σημασίας, και εδώ χρειάζεται να εστιάσουμε όλοι τις προσπάθειές μας.


Βιο-εκπαίδευση και Πολιτιστική Ολυμπιάδα – μια παγκόσμια ευθύνη

Για να μπορέσει η Πολιτιστική Ολυμπιάδα να έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και αποτελεσματική δράση, είναι απαραίτητη μια ολοκληρωμένη βιοκεντρική εκπαίδευση, η οποία θα εξασφαλίζει ισόβια περιβαλλοντική παιδεία για κάθε πολίτη της Γης. Η αναζήτηση νέων πρότυπων και νέων οραμάτων για το μέλλον και για την επιτυχή προώθηση μιας διεθνούς εκτίμησης του αγαθού του βίου είναι απαραίτητη. Τονίζοντας ότι τα πανεπιστήμια (univeristies) θα πρέπει να προωθούν, εξ’ ορισμού, μια “πανεπιστημονική” (universal) ενωτική διάσταση, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής ίδρυσε, το 1990, το Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον με στόχο να προωθήσει ένα πρότυπο βιο-εκπαίδευσης με την εισαγωγή εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, σε παγκόσμια κλίμακα.
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον έχει σκοπό, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλον τον κόσμο, να καθοδηγήσει την παιδεία, με βάση διεπιστημονικές περιβαλλοντικές αρχές, πέρα από τους περιορισμούς των συμβατικών περιβαλλοντικών επιστημών και θα συμβάλλει έτσι στην αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος ολόκληρου του πλανήτη. Τα επιτεύγματα της τεχνολογίας και της πληροφορικής, όπως είναι η επικοινωνία μέσω δορυφόρων και Internet, θεωρούνται από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ταχεία πραγματοποίηση αυτού του προγράμματος. Οι κύριοι στόχοι του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βιο-Περιβάλλον περιλαμβάνουν:

 • διεθνείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και προώθηση μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας βιο-εκπαίδευσης μέσω του Internet, των δορυφόρων και άλλων δικτύων επικοινωνίας
 • διεθνής συνεργασία για το περιβάλλον και βιο-διπλωματία
 • αναθεώρηση του βασικού πυρήνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενσωμάτωση σε αυτά διεπιστημονικών στοιχείων ώστε να αποτελέσει η βιο-περιβαλλοντική εκπαίδευση ισχυρό κρίκο που θα συνδέει όλες τις επιστήμες
 • προώθηση της διεθνούς νομοθεσίας για τα δικαιώματα του βίου
 • εμπλουτισμός της οικονομίας και της διοίκησης παγκοσμίως με αρχές που υποστηρίζουν το βίο και δημιουργία ενός δικτύου για νέες οικονομικές στρατηγικές, συμβατές με την προστασία του περιβάλλοντος
 • προσφορά κινήτρων στους επιχειρηματίες, πολιτικούς και στο κοινό ώστε να επεξεργαστούν νέα στρατηγική συμβατή με τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις αξίες του βίου
 • ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στις βιολογικές επιστήμες
 • διεθνής εκστρατεία για Ολυμπιακούς Αγώνες Περιβάλλοντος και απονομή των Βραβείων του Βίου σε όσους συνεισφέρουν τα μέγιστα στην κατανόηση και προστασία του βίου
 • διεθνής “βιο-θεώρηση της τεχνολογίας”, ώστε να εξασφαλίσουμε τεχνολογική και οικονομική πρόοδο που σέβεται το περιβάλλον.


Ολυμπιακοί αγώνες περιβάλλοντος – Βραβεία του Βίου – ο “άθλος” ως πνευματικό επίτευγμα

Η αναβίωση του αρχαίου Ολυμπιακού πνεύματος μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση διαστάσεων ενότητας και αρμονίας, σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν στην Ελλάδα για περισσότερο από δέκα αιώνες, και αποτελούσαν ένα σημαντικό πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός που προωθούσε ένα ενωτικό όραμα ειρήνης και συμφιλίωσης. Το πνεύμα του Ολυμπισμού είναι μια κορυφαία συνεισφορά της Ελλάδος στην ανθρωπότητα. Σήμερα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ένας φάρος για την παγκόσμια ειρήνη και ελπίδα, απονέμουν μετάλλια μόνο για τα σωματικά επιτεύγματα. Ακόμη και η λέξη αθλητισμός έγινε συνώνυμο της σωματικής άσκησης. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η λέξη αθλητισμός προέρχεται από τον όρο “άθλος” που σημαίνει επίτευγμα. Έτσι ο αθλητισμός περιλαμβάνει όλα τα επιτεύγματα της ανθρωπότητας, είτε σωματικά, είτε πνευματικά. Είναι λοιπόν σημαντικό να ανακτήσει η έννοια του αθλητισμού την πραγματική της σημασία και να επαναπροσδιοριστεί με βάση ένα νέο σύστημα αξιών.


Παράδειγμα: Βιο-Νομοθεσία

Ονομασία υποψηφίων από τη διεθνή νομοθετική κοινότητα
Επιλογή 150 υποψηφίων από ανώτατα δικαστικά στελέχη και καθηγητές νομικών σχολών
Αιρετή 30μελής Διεθνής Επιτροπή για την επιλογή 15 υποψηφίων για βράβευση
Τριμελής Διεθνής Επιτροπή απονέμει Βραβεία του Βίου

Η θεωρία του βίου υποστηρίζει την αρμονική ανάπτυξη των ανθρώπων, τόσο την πνευματική όσο και τη σωματική. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στην εξάσκηση για την επίτευξη της υψηλότερης απόδοσης στα σπορ. Για να προωθήσει την βιο-θεώρηση της τεχνολογίας και τον παγκόσμιο βιο-πολιτισμό για την επόμενη χιλιετία, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει την δημιουργία διεθνών επιτροπών σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, που θα έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης της προόδου και της απονομής Βραβείων του Βίου σε όσους έχουν συνεισφέρει στην προστασία και στην κατανόηση του βιο-περιβάλλοντος.
Στη σύγχρονη εποχή, απονέμονται διεθνή βραβεία σε διάφορους τομείς, όπως μουσική, ποίηση, ζωγραφική, επιστήμες. Όμως, αυτοί οι διαγωνισμοί δημιουργούν μια αποσπασματική άποψη της συνεισφοράς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στον πολιτισμό. Πρόταση της Β.Ι.Ο. είναι να απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Βραβεία του Βίου σε κάθε ειδικότητα, ως συνολική αναγνώριση και βράβευση της συνεισφοράς στον σεβασμό και την προστασία του βιο-περιβάλλοντος, ώστε να αποκαλυφθεί η αλληλεξάρτηση και η ενότητα πίσω από όλες της εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Για παράδειγμα, οι νομικοί θα βραβεύονται για την ανάπτυξη νομοθεσίας που θα λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του βίου, και οι επιχειρηματίες για τις οικονομικές δραστηριότητες που σέβονται το περιβάλλον. Τα βραβεία θα δίνονται σε πολλούς τομείς, όπως ηθική, νομοθεσία, οικονομία, θεολογία, αρχιτεκτονική, διπλωματία, φιλοσοφία, με την ελπίδα να συμπεριληφθούν σταδιακά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.


Εκεχειρία

Οι Ολυμπιάδες θα πρέπει να είναι περίοδοι παγκόσμιας ειρήνης και ευκαιρίες για να κατανοήσουν όλοι οι πολίτες τις ενωτικές αρχές που παράγει το Ολυμπιακό Πνεύμα. Την ίδια στιγμή, η παγκόσμια κοινότητα μπορεί να ευαισθητοποιηθεί για την αξία της αρμονικής συνύπαρξης, ως μέσο για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής. Η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής προτείνει οι Ολυμπιάδες να γίνουν περίοδοι παγκόσμιας εκεχειρίας. Η πρόταση της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής για εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων υιοθετήθηκε με ψήφισμα από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1993. Ελπίζουμε, ότι το περιβάλλον θα γίνει η δύναμη που θα ενώσει την ανθρωπότητα ειρηνικά και θα οδηγήσει σε νέα κοινωνική δομή, όπου ο σεβασμός για το βίο θα είναι ο πυρήνας κάθε σκέψης και δράσης.


Βιο-Ειρήνη και η συμβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας

Η σημαντικότερη προσφορά της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας είναι να χρησιμοποιήσει την τέχνη και την τεχνολογία για να οδηγήσει σε μια παγκοσμιοποίηση που δεν θα αντικατοπτρίζει όπως σήμερα το χάος και την κρίση αξιών, την έλλειψη στόχων και οραμάτων. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον χρόνο να κυλά και τις περιβαλλοντικές καταστροφές να μας ξεπερνούν. Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα είναι ασπίδα που μας προστατεύσει, φάρος που μας καθοδηγεί, παλμός της καρδιάς, όπου κάθε κτύπος σημαίνει συνέχιση της ζωής. Αυτή η χαρά, αυτή η ελπίδα, αυτά τα οράματα, μπορούν να ξεκινήσουν τώρα από την Ελλάδα.
Στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η Βιοπολιτική προτείνει διεθνή συνεργασία για την καλύτερη κατανόηση του βίου. Οι προηγμένες χώρες μπορούν να αναλάβουν μια παγκόσμια εκπαιδευτική εκστρατεία με τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους για να αυξήσουν την ευαισθησία του κοινού σε προβλήματα υγείας και περιβάλλοντος. Θα χρειαστεί ένα κέντρο δράσης ηγετών οι οποίο θα συναντώνται στην Ελλάδα με αυξανόμενο συναίσθημα ευθύνης για την επανεξέταση των αξιών ώστε ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι η τεχνολογία δαμάζεται για το δικό του κέρδος και για το σεβασμό προς τη Δημιουργία. Ο ρόλος του ανθρώπου στο μέλλον μπορεί να τοποθετηθεί σε μια προοπτική ελπίδας.
Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν επιτρέψουμε να συνεχιστούν οι καταστροφικές τάσεις απέναντι στο περιβάλλον, και είναι ευθύνη των διεθνών οργανισμών να εξασφαλίσουν πώς οι βιοκεντρικές αξίες θα επικρατήσουν. Δεν ωφελεί κανέναν ο διαχωρισμός του κόσμου σε ανεπτυγμένες και υποανάπτυκτες περιοχές. Η φτώχεια και η άνιση κατανομή των φυσικών πόρων δεν επηρεάζει μόνο τις χώρες που υποφέρουν περισσότερο, αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Πρέπει να εξαλείψουμε την έννοια του “Τρίτου Κόσμου” και να εργασθούμε όλοι μαζί για να επιτύχουμε περιβαλλοντική αρμονία σε συνδυασμό με οικονομική ευημερία και ανάπτυξη.
Ο βίος και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τον Ελληνικό πολιτισμό, είναι οι πιο ισχυροί παράγοντες για την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας. Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα μπορεί να λειτουργήσει ως φάρος για την ειρήνη, με την ανάπτυξη της παγκόσμιας συνεργασίας για το περιβάλλον. Η βιο-ειρήνη μπορεί να μειώσει τη σύγκρουση και τη διαίρεση και να μας οδηγήσει σε μία νέα εποχή διεθνούς κατανόησης και παγκόσμιας ασφάλειας και τάξης. Οι ενωτικές διαστάσεις του βίου και του βιο-περιβάλλοντος κρατούν το κλειδί του μέλλοντος.

Βιβλιογραφία

Βλαβιανού-Αρβανίτη A. (1985) Βιοπολιτική – διαστάσεις της βιολογίας. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, 16 σελ.
Βλαβιανού-Αρβανίτη A. (1989) Βιοπολιτική – η θεωρία του βίου. Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον Τόμος ΙΙ. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 17-31
Βλαβιανού-Αρβανίτη A. (1993) Βίος στην επόμενη χιλιετία. Ανατρέποντας την κρίση αξιών. Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον Τόμος IV. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 18-28
Βλαβιανού-Αρβανίτη A. (1996) Βιο-περιβάλλον – βιο-πολιτισμός – βιο-ειρήνη για τη νέα χιλιετία. Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον Τόμος V. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 51-66
Βλαβιανού-Αρβανίτη A. (1996) Βιοπολιτική – νέα διάσταση της έννοιας του κέρδους. Στρατηγική των επιχειρήσεων για το βιο-περιβάλλον Τόμος III. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 11-27
Βλαβιανού-Αρβανίτη Α. (1998) Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον – οικοδομώντας μια βιοκεντρική κοινωνία χιλιετίας. Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον Τόμος VΙ. Δούναβης Δεσμοί Συνεργασίας. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 31-47
Βλαβιανού-Αρβανίτη Α. (1999) Προστασία του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της συνέχισης του βίου. Η προτεραιότητα της χιλιετίας. Βιοπολιτική – το βιο-περιβάλλον Τόμος VΙΙ. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής, Αθήνα, σελ. 12-27

oly2