Βιο-Διπλωματία

Yuriy Sergeyev
Πρέσβης της Ουκρανίας

Η βιο-διπλωματία αντιμετωπίζει προκλήσεις πολλών ειδών. Οι διαφωνίες που προκύπτουν από τα αντίθετα συμφέροντα δύο πλευρών αποτελούν αιτίες προστριβών στο πολιτικό και διπλωματικό πεδίο. Στη διπλωματία υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να αποφεύγονται και να ελαχιστοποιούνται τα αποτελέσματα τέτοιων προστριβών. Η κύρια πρόκληση που έχει να αντιμετωπίζει η βιο-διπλωματία είναι η κατανόηση της “άλλης πλευράς” στα πλαίσια των πολιτιστικών, πολιτικών, ιστορικών και άλλων παραδόσεων της.

Η βιο-διπλωματία θα μπορούσε να εμπνεύσει την θεωρητική αναζήτηση για την έννοια της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αξιών, μια που δεν μπορεί να υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός για τη δημοκρατία, αφού υπάρχουν πολλά διαφορετικά κράτη και πολιτισμοί. Η βιο-διπλωματία αποτελεί σημαντικό τρόπο προστασίας πολλών διαφορετικών διαστάσεων του περιβάλλοντος, σε διπλωματικό επίπεδο.