Βιοπολιτική και η Προστασία του Περιβάλλοντος

Καθηγητής Constantine Sytnik
Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών της Ουκρανίας

Στην Ουκρανία υπάρχουν σε εκκρεμότητα, πολλά βιοπολιτικά θέματα. Στον πλανήτη μας, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε καλές συνθήκες διαβίωσης, ενώ για τα υπόλοιπα τέσσερα δισεκατομμύρια, οι συνθήκες διαβίωσης είναι άθλιες.

Η Βιοπολιτική πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειες της, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι άσχημες και ο μέσος όρος ζωής είναι σε χαμηλά επίπεδα. Πρέπει να σκεφτούμε όλους τους πιθανούς τρόπους, με τους οποίους η Βιοπολιτική θα μπορούσε να επιλύσει αυτά τα προβλήματα.

Η ζωή είναι το παν και πρέπει να την προστατέψουμε. Να εξαφανίσουμε τα δάση στον πλανήτη είναι εύκολο, να τα αποκαταστήσουμε όμως, είναι πολύ δύσκολο. Στα νότια της Ουκρανίας υπήρχαν 90.000 εκτάρια ερημικών εκτάσεων. Τώρα, εκεί υπάρχει δάσος. Πρέπει να προσελκύσουμε την προσοχή του κοινού σε αυτές τις ενέργειες, ώστε να τις πολλαπλασιάσουμε. Επίσης, πρέπει να ρυθμίσουμε το πρόβλημα της υπερπληθυσμού. Η επιστημονική προσέγγιση αυτού του προβλήματος και των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό, είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ζωής. Στην Ελλάδα και στην Ουκρανία, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για να αλλάξουν απόψεις οι κυβερνήσεις και για να κατανοηθούν καλύτερα τα βιοπολιτικά θέματα και η προστασία του περιβάλλοντος.