2011 e-learning comments: Green Salary

Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον 

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Σχόλια συμμετεχόντων για το μάθημα «Πράσινος Μισθός» 

Α’ Κύκλος 2011

Δεδομένης της σημερινής κατάστασης της οικονομίας και της συνεχώς αυξανόμενης ανεργίας στην χώρα μας, το μάθημα αυτό αποτέλεσε για μένα μια πηγή έμπνευσης για δράσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν ώστε να βρεθεί μια λύση στα σημαντικά αυτά προβλήματα. Πιστεύω πως τα παραδείγματα των διάφορων εγχειρημάτων άλλων χωρών για την αντιμετώπιση της ανεργίας μέσα από την προστασία του περιβάλλοντος, μπορούν να αποτελέσουν και για μας έναυσμα για την εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών. Έτσι θα προσπαθήσω να προτείνω όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις μέσα από τη δουλεία μου, δίνοντας συμβουλές στους πελάτες μου σχετικά με τις επιλογές που έχουν ώστε να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης αλλά και της ανεργίας. Αλεξία Αδαμίδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Το συγκεκριμένο διαδικτυακό μάθημα μου παρείχε άφθονη τροφή για σκέψη, φωτίζοντας νέες διαστάσεις στην έρευνα που πραγματοποιώ στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βρίσκω τη συσχέτιση της έννοιας του πράσινου μισθού με τα διάφορα περιεχόμενα της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την περεταίρω διερεύνηση του συσχετισμού μεταξύ μείωσης της ανεργίας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Ελισάβετ Κολοβού, Περιβαλλοντολόγος/Υποψήφια Διδάκτορας

Σίγουρα το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού είναι χρήσιμο για την διδασκαλία μου στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς η ευαισθητοποίηση όλων στα περιβαλλοντικά προβλήματα μπορεί να φέρει ως αποτέλεσμα και την μείωση της ανεργίας μέσα από τον πράσινο μισθό. Ως πιο σημαντική διάσταση θεωρώ την ενεργοποίηση όλης της κοινωνίας και πολύ περισσότερο την ενεργοποίηση νέων μαθητών λίγο πριν βγουν στην αγορά εργασίας. Δημήτριος Κάππας, Εκπαιδευτικός, ΥΠΔΒΜΘ/ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης

Αφορμώμενη το ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη» το οποίο παρακολουθώ, θεώρησα το μάθημα «Πράσινος Μισθός» ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά στις δύσκολες εργασιακά συνθήκες που βρισκόμαστε. Οι έγκυρες πληροφορίες, η επιστημονική γνώση των συγγραφέων, και η πληθώρα παραδειγμάτων από χώρες πρωτοπόρους στον τομέα της Πράσινης Ανάπτυξης, δίνουν ιδέες προς υλοποίηση στο επαγγελματικό μέλλον όλων εμάς – των εκκολαπτόμενων περιβαλλοντολόγων – αλλά και στο ακαδημαϊκό παρόν, για τόνωση της βιο-εκπαίδευσης που αποτελεί το εφαλτήριο για τη δημιουργία νέων «πράσινων» θέσεων εργασίας. Δήμητρα Κουτσομήτρου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να συνδέσω την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος και την άμεση σχέση του με την εργασία και την οικολογική συνείδηση όλων των πολιτών. Το θέμα του μαθήματος με βοήθησε στην διπλωματική μου εργασία με θέμα τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις. Δήμητρα–Βικτωρία Βότσαρη, Βαλκανιολόγος

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε διευρύνοντας τους πνευματικούς μου ορίζοντες σε επιστημονικά πεδία, που δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ξανά ένεκα ότι είμαι βοηθός φαρμακείων και αθλητική δημοσιογράφος. Και τούτο διότι το συμπληρωματικό υλικό που χρησιμοποιείται για την κατανόηση της εξ αποστάσεως διδαχθείσας ύλης του Διεθνούς Οργανισμού Βιοπολιτικής είναι ιδιαιτέρως επικαιροποιημένο σε σχέση με τις τάσεις της επιστήμης σε κάθε τομέα που πραγματεύονται τα εν λόγω σεμινάρια και έχει καταστεί χρησιμότατο τόσο στον εμπλουτισμό των προσωπικών γνώσεων μου όσο και να με καταστήσουν οι γνώσεις αυτές περισσότερο ευαίσθητη περιβαλλοντικά και πολύ πιο προσεκτική στο μέλλον σε κάθε δραστηριότητα της καθημερινότητας μου. Κατά τα άλλα δεν είμαι εκπαιδευτικός και κατά συνέπεια δεν με επηρέασαν σε αυτόν τον τομέα τα σεμινάρια της Δ.Ο.Β. Πάντως όπως και να ‘χει το γεγονός είναι ένα και μοναδικό : ο σκοπός των σεμιναρίων εξ ‘αποστάσεως της Δ.Ο.Β. έχει υλοποιηθεί στο ακέραιο και αναμφίβολα στο μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων αυτής της μεθοδολογίας εκμάθησης. Χαρίκλεια Καλαμογιώργου, Αθλητική Δημοσιογράφος, Βοηθός Φαρμακείων

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να συνδέσω την έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος με την επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της ανεργίας. Εμπλούτισε τις γνώσεις μου στο συγκεκριμένο τομέα. Ελευθερία Βότσαρη, Διεθνολόγος

Το περιεχόμενο του «πράσινου μισθού» με βοήθησε να κατανοήσω ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά η οικονομική ύφεση διαφόρων περιοχών αν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις εργασιακές ευκαιρίες που άμεσα ή έμμεσα τους δίνει το φυσικό περιβάλλον και παράλληλα να προστατεύσουν το σπίτι που ζουν. Πολλές φορές στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας πήρα εναύσματα από τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και προσπάθησα με τους μαθητές μου να εξηγήσω γιατί οι προγενέστεροι πλησίαζαν διάφορα θέματα που αφορούσαν το φυσικό περιβάλλον με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Παράλληλα προσπαθήσαμε να βρούμε περιβαλλοντικά μηνύματα σε τοπικούς μύθους και παραδόσεις της περιοχής μας και να εξηγήσουμε κάτω από το πρίσμα αυτό τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής και τέχνης. Τέλος βάλαμε το ποδήλατο στον καθημερινό τρόπο ζωής και οι μαθητές πήραν ερεθίσματα προκειμένου να μιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων για βιοκαύσιμα, για κάθετη γεωργία και για τα δάση. Πιστεύω ότι το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού θα μπορέσει να αποτελέσει και ένα άριστο βοήθημα για το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού γιατί μπορεί να δώσει στους μαθητές διάφορες ιδέες για επαγγελματική απασχόληση που δεν είναι ευρέως διαδομένες τουλάχιστον στη χώρα μας. Ακόμα θα επιθυμούσα ορισμένες από τις γνώσεις που απέκτησα μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, να τις χρησιμοποιήσω για την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στο σχολείο. Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Καθηγήτρια Φιλόλογος Διδάκτορας Ιστορίας, Πειραματικός Γυμνάσιο Πατρών

Το μάθημα με βοήθησε πολύ, γνώρισα έννοιες που αφορούν στο περιβάλλον τις οποίες δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν. Δεδομένου ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφαρμόζονται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Σταδιοδρομίας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, (ΣΕΠ) Θα προσπαθήσω να προσανατολίσω τους μαθητές μου προς έναν πιο «πράσινο μισθό», και να εξελίξω την οικολογική τους συνείδηση. Ειρήνη Αμανατίδου, Εκπαιδευτικός – Χημικός

Ως εν ενεργεία Φυσικός που εργάζεται στην Μέση Εκπαίδευση θεωρώ ότι οι πληροφορίες που πήρα για την ανακύκλωση πλαστικού και για τα βιο-πλαστικά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες. Τις γνώσεις που αποκόμισα μπορώ να τις μεταδώσω στους μαθητές μου. Επίσης ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η ενότητα που αφορά τα πράσινα κτίρια και τις βιο-πόλεις αλλά και τις θέσεις εργασίας που προκύπτουν από αυτά. Απόστολος Αμπεριάδης, Φυσικός

Πολύ καλή δουλεία, καλογραμμένο κείμενο με αναλυτική επεξήγηση των όρων. Πάρα πολύ χρήσιμο για την διδασκαλία μαθημάτων με την βοήθεια των αναλυτικών παραδειγμάτων. Πολύ καλό υλικό. Eλένη Αγριογιάννη, Μηχανικός Τ.Ε.

 

Το μάθημα παρείχε ουσιαστικές προτάσεις απασχόλησης με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης βοηθάει στην καλύτερη γνώση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Αστέριος Αλβανός, Φυσικός

Ένα τέτοιο μάθημα σίγουρα βοηθάει στο να αποκτήσω ιδέες γύρω από το πώς θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αδρανείς ανθρώπινοι πόροι, παρέχοντας τους εκπαίδευση, να κάνουν έργα για ένα καλύτερο περιβάλλον. Βέβαια η υλοποίηση αυτού του προγράμματος είναι αρκετά δύσκολη, διότι χρειάζεται συγκεκριμένη γραμμή πλεύσης της οικονομίας της χώρας. Γεωργία Αντωνίου, Φοιτήτρια

Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι κι έτσι δεν είχα την δυνατότητα να εφαρμόσω τις γνώσεις που μου προσφέρθηκαν, μου δόθηκε όμως η ευκαιρία να πληροφορηθώ καθώς και να αποσαφηνίσω έννοιες και ορισμούς για τους οποίους είχα ακούσει γενικά πράγματα και είχα συγκεχυμένη εικόνα. Σε επαγγελματικό επίπεδο θεωρώ ότι θα μπορέσω να αξιοποιήσω τις συγκεκριμένες γνώσεις καθώς θα εργάζομαι σε κάποιο δήμο (για παράδειγμα στην δημιουργία επιμορφωτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων) ή στην εργασία μου με ομάδες ατόμων (για παράδειγμα σε μία ομάδα ανάπτυξης θα μπορούσε να υπάρξει μία σειρά συναντήσεων που να θίγει περιβαλλοντολογικά ζητήματα – κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρων να γίνει και σε σχολικό επίπεδο με μία ομάδα παιδιών). Μελίτα Αθηναίου, Απόφοιτη Κοινωνικής Εργασίας

Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 ήμουν μαθητής Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Τον Μάρτιο του 2010 έπρεπε να συμπληρώσω το μηχανογραφικό μου δελτίο για τη συμμετοχή μου στις πανελλήνιες εξετάσεις και συνειδητά επέλεξα να σπουδάσω στο τμήμα ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΔΡΑΜΑΣ, διότι με ενδιαφέρει καθετί που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαι πλέον φοιτητής στο τμήμα αυτό και επομένως ακόμη οι γνώσεις μου είναι λιγοστές για την διαχείριση και προστασία των δασικών πόρων. Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα του Πράσινου Μισθού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής με βοήθησε να αποκτήσω περισσότερες και γενικές γνώσεις αλλά και πιο ειδικές και σχετικές με το επάγγελμά μου, όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των δασικών πόρων, την προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. Επίσης κατανόησα γιατί κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη της συμμετοχικής και αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των δασικών πόρων από τους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί πολιτική βούληση, χρόνο και πόρους. Όταν όμως οι τοπικές κοινωνίες, η κυβέρνηση και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν από κοινού στο σχεδιασμό, στα κέρδη, στις δαπάνες και στη διαχείριση των δασικών προγραμμάτων, τότε έχουν και το κίνητρο να συνεργαστούν στην επιβολή των κανόνων τους οποίους οι ίδιοι έχουν θέσει. Τέλος θέλω να συμπληρώσω ότι το μάθημα του Πράσινου Μισθού πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε να συντελούν στην οικοδόμηση μιας Πράσινης Κοινωνίας και να παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών από νεαρή ηλικία, ενώ παράλληλα να προσφέρουν και την απαραίτητη κατάρτιση ανάλογα με τις δεξιότητες. Αναστάσιος Αστερίου, Φοιτητής Τ.Ε.Ι. Δράμας Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Το έτος 2009 αποφοίτησα από το Επαγγελματικό Λύκειο και πήρα την ειδικότητα του βοηθού νοσηλευτικής και κατόπιν συνέχισα τις σπουδές μου σε Ι.Ε.Κ. στην ίδια ειδικότητα με εξειδίκευση στη νοσηλευτική χειρουργείου. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του Πράσινου Μισθού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, μόνον από εκεί έμαθα για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκαλούν οι πλαστικοποιητές οι οποίοι χρησιμοποιούνται και στον τομέα της ειδικότητάς μου και σε συγκεκριμένα σε ιατρικά εξαρτήματα και προϊόντα. Αλλά τι είναι οι πλαστικοποιητές; Είναι χημικές ενώσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή πλαστικών υλών από σκληρές σε εύπλαστες ύλες. Η συμμετοχή μου σε αυτό το πρόγραμμα με βοήθησε να αποκτήσω περισσότερες και γενικές γνώσεις αλλά και πιο ειδικές και σχετικές με το επάγγελμά μου όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος θέλω να συμπληρώσω ότι το μάθημα του Πράσινου Μισθού πρέπει να περιλαμβάνεται στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα έτσι ώστε να παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών από νεαρή ηλικία ενώ παράλληλα να προσφέρουν και την απαραίτητη κατάρτιση ανάλογα με τις δεξιότητες. Γεώργιος Αστερίου, Απόφοιτος, Ι.Ε.Κ. Τμήματος Νοσηλευτικής Χειρουργείου Το παρών μάθημα με βοήθησε στην ανάπτυξη της οικολογικής μου συνείδησης. Διεύρυνε τους ορίζοντες μου μέσα από τα παραδείγματα που τέθηκαν και μου γέννησε την ανάγκη για υιοθέτηση των πρακτικών αυτών, σε μελλοντική μου ενασχόληση με επενδύσεις ή τοποθετήσεις πάνω σε βιώσιμες μορφές επιχειρηματικότητας. Χαριτωμένη Βαρελά, Πτυχιούχος Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Όλες οι ενότητες των κεφαλαίων ήταν σωστά δομημένες και κατανοητές. Οι πληροφορίες που παρέχονταν ήταν εξαιρετικές και η βιβλιογραφία πολύ καλή. Νομίζω ότι το περιεχόμενο ήταν ικανοποιητικό και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί και να δοθεί με τον κατάλληλή μορφή σε μαθητές αλλά ακόμα και να καλύψει ανάγκες μιας ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας. Ασπασία Αντωνέλου, Γεωλόγος MSc, Υποψήφια Διδάκτωρ Γεωλογίας

 

Η ενότητα πράσινος μισθός μου έδωσε πολλές ευκαιρίες να δω και να συμφωνήσω μαζί σας τα χρήματα για έρευνα για καλύτερες τεχνολογίες – καθαρές τεχνολογίες που αποβλέπουν στη χρησιμοποιήσει υλικών που είναι για πέταμα. Είναι χρήματα που πιάνουν τόπο και προσφέρουν προστιθέμενη αξία πολύ μεγαλύτερη ίσως και από τι πρόσφερε το αρχικό υλικό και κατασκευή. Και ίσως πρέπει να έχουμε και αυτή τη σκέψη κατά νου όταν κατασκευάζουμε κάτι , να το βλέπουμε όχι σαν τελικό υλικό αλλά το ενδιάμεσο στάδιο πριν το τελικό προϊόν. Που θα χρειαστεί περισσότερο επεξεργασία, μετά από μια περίοδο που θα έχει εκτελέσει την αποστολή του σαν ενδιάμεσο στάδιο…Αυτό είναι κάτι που σας κάνει προτωποριακούς στο thinking tank. Και ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα πάντα- πάντα μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για δημιουργία και καινοτομία. Από περιβαλλοντικό πρόβλημα ευκαιρία για; Καινοτομία και για απασχόληση, με δημιουργία δεκάδων θέσεων απασχόλησης. Αυτή η σκέψη θα μας δημιουργήσει επαγγέλματα που τώρα μας φαίνονται εξωπραγματικά. Αυτές τις σκέψεις τις μεταφέρω στους μαθητές μου που είναι μαθητές φοιτητές γονείς. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις τη σκέψη των ανθρώπων όταν είσαι μοναδικός.. αλλά μαζί άλλους γίνεται πιο εύκολο. Παναγιώτης Βαγάκης, Εκπαιδευτικός – Σύμβουλος Eπαγγελματικού Προσανατολισμού, ΚΕΣΥΠ – ΙΛΙΟΥ

 

Είμαι άνεργη μηχανολόγος μηχανικός και το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε πάρα πολύ διότι δίνει νέες προοπτικές και ανοίγει πολλούς ορίζοντες για τον τομέα της μηχανολογίας, Παράλληλα δίνεται έμφαση προς ποια κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούν οι μηχανικοί προκειμένου να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Μαρία Βασιλοπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος IMECHE Αγγλίας

 

Είμαι άνεργη και παρακολουθώ ένα μεταπτυχιακό σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι πολύτιμες γνώσεις που αποκόμισα λειτούργησαν συνδυαστικά με τις γνώσεις του μεταπτυχιακού μου, έτσι ώστε να καταρτιστώ με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο. Κυριακή Αλυφαντή, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε κατά την φοίτηση μου στη Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Και στις εργασίες που είχα να παραδώσω αλλά και στις μικροδιδασκαλίες που έκανα σε μαθητές της Β’ Λυκείου, που είχαν σχέση γενικά με τις Κλιματικές Αλλαγές. Μαρία Γιάννου, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

Οι προσφερόμενες γνώσεις είναι αρκετά σημαντικές καθώς μπορούν να αναδείξουν τη σχέση των σωστών περιβαλλοντικών πρακτικών με την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στην εποχή της κρίσης, με την ανεργία να μαστίζει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, το περιβάλλον και ο πράσινος μισθός μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη διέξοδο. Όσο αφορά τη διδασκαλία μπορούν πολλά από τα στοιχεία που δίνονται να χρησιμοποιηθούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και στην ως εργαλεία για την ανάπτυξη στάσεων ζωής, φιλικών προς το περιβάλλον και να εκμεταλλευτούν τις προσφερόμενες γνώσεις για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ευάγγελος Δήμος, Εκπαιδευτικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθώ το κατά πόσο μπορούν να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας σε σχέση με τη προστασία του περιβάλλοντος. Με τη βοήθεια του εν λόγω μαθήματος μου δόθηκε η αφορμή να σκεφτώ και για προσωπικές δράσεις που θα μπορούσα να αναπτύξω (προσωπικά και επιχειρηματικά) πάντοτε βεβαία με γνώμονα τη προστασία του περιβάλλοντος. Δημήτριος Γουδέλης, Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής ΤΕ, ΕΑΣ Ροδόπης

Πέραν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα το πρόγραμμα αυτό με βοήθησε κυρίως στα εξής:

  1. A.     Εμπλούτισε τις γνώσεις μου και έδωσε νέα ερεθίσματα και ιδέες συζήτησης και υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων και επισκέψεων στο σχολικό χώρο.
  2. B.     Βοήθησε στην εξοικείωση και κατανόηση περιβαλλοντικών ιδεών, εννοιών και αρχών, τις οποίες χρησιμοποιώ άμεσα στην εργασία μου ως μεταφράστρια και διερμηνέας σε ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εναλλακτικής ενέργειας και της ανακύκλωσης.

Όλα τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο ήταν εξίσου χρήσιμα και ενδιαφέροντα, και κυρίως η ανάλυση των βιο-πόλεων, η εναρμόνισή τους με την τέχνη και το φυσικό τοπίο, οι νέες επαγγελματικές προοπτικές μέσω νέων προσανατολισμών και η ανάλυση διεθνών πρακτικών και παραδειγμάτων σε συνδυασμό με τις ενέργειες/δράσεις φορέων διεθνούς και παγκόσμιας εμβέλειας. Μαρία Γκουντούμα, ΠΕ 06 Αγγλική Φιλολογία, Καθηγήτρια Β/θμιας Εκπ/σης

Σαν καθηγητής περιβαλλοντικού γραμματισμού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, το παρόν υλικό που μας δόθηκε το βρήκα αρκετά χρήσιμο μιας και πολλά από τα παραδείγματα που υπήρχαν στα περιεχόμενα του μπόρεσα να τα χρησιμοποιήσω για να εξηγήσω τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν και μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε ώστε να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Ευάγγελος Γκαραβέλος, Γεωπόνος

Το επάγγελμα μου είναι άμεσα συνδεδεμένο με την διαχείριση της ενέργειας. Το παρόν σεμινάριο ήταν αρκετά χρήσιμο γιατί μου προσέφερε ενημέρωση όσον αφόρα τις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον. Επίσης ήταν το έναυσμα ώστε να αναζητήσω σαν επαγγελματίας νέες ιδέες που να ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις των πελατών μου. Αργύριος Γεωργούσης, Ηλεκτρολόγος

Το μάθημα αυτό με βοήθησε πολύ, γνώρισα περιβαλλοντικές πτυχές τις οποίες δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν, μεθόδους ανακύκλωσης που δεν μπορούσα να φανταστώ. Επέλεξα να το παρακολουθήσω περισσότερο από προσωπικό ενδιαφέρον και ευαισθησία προς το περιβάλλον και μπορώ να πω πως μόνο κερδισμένη βγήκα από αυτό. Στην εργασία μου δεν με βοήθησε ιδιαίτερα, με βοήθησε ωστόσο στο να δώσω βάση σε κάποια θέματα που αγνοούσα και να κατανοήσω έννοιες που τις άκουγα συχνά όπως είναι ο πράσινος μισθός, η πράσινη ανάπτυξη, οι αιτίες κλιματικών μεταβολών και τρόποι αντιμετώπισης τους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να κατανοήσει ο καθένας μας, ότι έχει κι αυτός τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα του και κατ’ επέκταση και την καθημερινότητα των άλλων, αλλάζοντας μικρές συνήθειές του, χωρίς αυτό να απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Σοφία Δημητριάδη, Ιδιωτική Υπάλληλος

Το περιεχόμενο του μαθήματος εμπλούτισε τις γνώσεις μου και έδωσε τροφή στο μυαλό μου για να σκεφτώ διάφορα θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας και με παρότρυνε να ενσωματώσω μια πράσινη συμπεριφορά σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο στη ζωή μου, με πολλές δημιουργικές ιδέες. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς (ΑΠΕ, μεταφορές, κατασκευαστικό τομέα, διαχείριση αποβλήτων, τουρισμός κ.αλ.) στους οποίους η κοινωνία μπορεί να δράσει οικολογικά, με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον και πραγματικά θα μπορούσε να αποτελέσει μία ανακούφιση από την οικονομική κρίση η δημιουργία των πράσινων θέσεων εργασίας, εφόσον υπάρχει εφαρμογή σε πάρα πολλά πεδία. Κάθε διάσταση του θέματος έχει το ρόλο του και συμβάλλει στο να αποκτήσουμε μια πιο βιώσιμη κοινωνία, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τη βελτίωσή του. Βάγια Δαγκλή, Γεωπόνος – Μετεωρολόγος-Παρατηρητής, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Ως πολίτης αυτού του πλανήτη που μαστίζεται από προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και κυρίως περιβαλλοντικά, θεωρώ ότι το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού πολύ ουσιώδες που προωθεί ιδέες και αξίες που πρέπει κάθε πολίτης να υιοθετήσει για να γίνει η βιωσιμότητα αυτού του πλανήτη πραγματικότητα. Ως φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η γνωριμία μου αυτή με τις αρχές της βιοπολιτικής και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και ιδιαίτερα τις νέες τεχνολογικές και οργανωτικές αλλαγές με στόχο τη προστασία του περιβάλλοντος με καθιστούν προετοιμασμένη να ανταποκριθώ στο μέλλον στις σύγχρονες διοικητικές προκλήσεις. Μαρία Δημολιού, Φοιτήτρια, ΕΑΠ, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αρκετά ενδιαφέρον μάθημα με αρκετές και χρήσιμες πληροφορίες που μας βοηθούν στο να κατανοήσουμε πολύ σημαντικές έννοιες. Ανδρομάχη Δάρα, Φοιτήτρια, ΤΕΙ Πύργου

Είναι σημαντικό πως μέσω αυτού του μαθήματος μπόρεσα να αντιληφθώ πώς θα μπορούσε η πόλη μου αλλά και όλες οι πόλεις να γίνουν πιο ανθρώπινες πιο πράσινες πιο φιλικές προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα οι πολίτες θα μπορούσαν να καλύψουν πολλές θέσεις εργασίας συνδυάζοντας την οικολογία με την ανάπτυξη της οικονομίας. Όλα αυτά μου έδωσαν νέες ιδέες για ρεπορτάζ, όσον αφορά στο επάγγελμά μου, και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να μοιραστώ αυτή τη γνώση ενημερώνοντας τους συμπολίτες μου για τον «πράσινο» μισθό. Ευθυμία Δημητρολοπούλου, Δημοσιογράφος

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε αρκετά στη διδασκαλία των μαθημάτων «Agrotourism» και «Sustainable Rural Development» που πραγματοποίησα στο Κολέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Μαρία Εμμανουηλίδου, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας / Γεωπόνος Τοπικού Προγράμματος Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013-ΑΝΕΘ Α.Ε. / Εξωτερικός Συνεργάτης Διδασκαλίας στο Κολέγιο Περρωτής της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό διεύρυνε τους ορίζοντες μου σε σχέση με τον πράσινο μισθό και ελπίζω να γίνουν διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα έτσι ώστε να απορροφηθούν οι άνεργοι και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Κωνσταντίνος Ζουλιάτης, Εκπαιδευτικός

Το συγκεκριμένο μάθημα με τίτλο «Πράσινος Μισθός» βοήθησε στη συνειδητοποίηση της ανάγκης εξεύρεσης βιώσιμων λύσεων, οι οποίες θα επιβραδύνουν την ανεξέλεγκτη μόλυνση του περιβάλλοντος, που απειλεί να αφανίσει χιλιάδες είδη της χλωρίδας και της πανίδας μας. Επιπλέον, σε μια χρονική περίοδο που η ανεργία μαστίζει την Ελλάδα αλλά και αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενότητες του μαθήματος αυτού εμπλούτισαν την πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος, απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας έναυσμα για περαιτέρω μελέτη κι εμβάθυνση, καθιστώντας δυνατή την κατανόηση της περιβαλλοντικής κρίσης και της ανεργίας, παρέχοντας συνάμα εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισής τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανερχόμενων τεχνολογιών, των πράσινων κτιρίων, των μεταφορών κ.λπ. Επιτακτική, ωστόσο, παραμένει η ανάγκη εμφύσησης περιβαλλοντικών και ηθικών αξιών στους νέους, που θα κληθούν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα βιώσιμης ανάπτυξης με αποτελεσματικό τρόπο. Από τις σημαντικότερες διαστάσεις του μαθήματος θεωρώ αυτές που σχετίζονται με την πράσινη εργασία, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, τις πράσινες στέγες και την ανακύκλωση των πλαστικών. Παρόλο που το αντικείμενο εργασίας μου δε σχετίζεται άμεσα με τις συγκεκριμένες ενότητες, είμαι σε θέση να εκτιμήσω ότι οι γνώσεις που αποκόμισα θα αξιοποιηθούν σε βάθος χρόνου, καθώς ο «Πράσινος μισθός» αποτελεί μέρος μιας γενικότερης περιβαλλοντικής φιλοσοφίας, στάσης ζωής και βιο-πολιτικής, που αργά ή γρήγορα, οφείλουμε να υιοθετήσουμε, σεβόμενοι τους εαυτούς μας, τους άλλους και τη φύση. Ειρήνη Δ. Θυμιατζή, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.

Το περιεχόμενο των ενοτήτων ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πέρα από την γνώση που αποκόμισα, θεωρώ ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ στις μελλοντικές μου σπουδές που θα έχουν περιβαλλοντική κατεύθυνση. Χριστίνα Θεοδωράτου, Τοπογράφος Μηχανικός

Ως υποψήφια διδάκτορας του Τομέα Τηλεπισκόπησης με εξειδίκευση πάνω στα φωτοβολταϊκά στοιχεία, το μάθημα αυτό μου άνοιξε σημαντικούς ορίζοντες πάνω στην εφαρμοσιμότητα και την κοινωνική επίδραση της ενεργειακής αυτονομίας και της πράσινης ανάπτυξης πάνω στο εργασιακό γίγνεσθαι. Ταυτόχρονα, το θεωρώ εξαιρετικά επίκαιρο ως μάθημα με δεδομένες τις υπάρχουσες κοινωνικές, οικονομικές και εθνικές συνθήκες. Στυλιανή Ιωαννίδου, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΜΠ

Σπουδάζω ως Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βρήκα αυτό το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της σχολής μας. Από την αρχή μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και δεν είχα άδικο. Διάβασα και κατανόησα έννοιες που τις άκουγα συχνά στη σχολή μου αλλά ποτέ δεν είχα την ευκαιρία να εμβαθύνω σε αυτές. Το μάθημα του «πράσινου μισθού» παρείχε ουσιαστικές προτάσεις απασχόλησης με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος δίνοντας επιχειρήματα σε κάθε πολίτη που είναι ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον να ασχοληθεί με αυτό. Γνώρισα περιβαλλοντικές πτυχές τις οποίες δεν γνώριζα καν ότι υπήρχαν , μεθόδους ανακύκλωσης που δεν μπορούσα να φανταστώ κ.α. Σίγουρα στη σχολή που φοιτώ αλλά και στη διπλωματική που έχω διαλέξει (ποδηλατόδρομοι στο κέντρο της Αθήνας) το μάθημα αυτό θα με βοηθήσει πολύ καθώς θα εντάξω πολλά από τα στοιχεία που έμαθα στην εργασία μου. Αλλά και στο μέλλον θα είμαι πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη στην κατασκευή ενός κτιρίου, δρόμου, γέφυρας, λιμανιού κλπ. Αναστασία Ισταπόλου, Φοιτήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οι φυσικές επιστήμες, στην κατανόηση και εκμάθηση των οποίων ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει η παρατήρηση, το πείραμα και οι εργαστηριακές δραστηριότητες, αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της λειτουργίας του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του απαιτούμενου σεβασμού προς αυτό. Παρέχουν επίσης και τη γνωσιολογική βάση για την επαγγελματική κατάρτιση των ειδικοτήτων που εμπλέκονται και μπορούν να ωφελούνται από πράσινη εργασία και πράσινο μισθό. Το κυρίως έργο του Ε.Κ.Φ.Ε. είναι η προώθηση και υποστήριξη της πειραματικής και εργαστηριακής διδασκαλίας κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο τη γενική όσο και την επαγγελματική, αλλά και στις δύο τελευταίες κυρίως τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθανάσιος Δ. Καρούτης, Υπεύθυνος, Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ, Δ/νση Δ.Ε. Δυτ. Θεσ/νικης, Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης

Σπουδάζω περιβαλλοντολόγος και το περιεχόμενο του μαθήματος μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την πορεία μου ως μελλοντικός επιστήμονας. Θεοδώρα Κάβουρα, Φοιτήτρια

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου προσέφερε γνώσεις που δεν μου είχε δοθεί οι ευκαιρία να παρακολουθήσω σε κάποιο άλλο σεμινάριο και μου προσέφερε νέα ερεθίσματα για περαιτέρω μελέτη και αναζήτηση. Καθότι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μου προσέφερε γνώσεις για την δημιουργία πολιτικών ανάπτυξης πράσινων πόλεων αλλά, με μεθόδους φιλικές για το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο. Ειδικότερα το τμήμα που αφορούσε στις πράσινες πόλεις αλλά και ολόκληρο το μάθημα που αφορούσε στη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας με βοήθησε στο να γνωρίσω επιχειρηματικές δράσεις που επιφανειακά απλώς είχα συναντήσει. Ναταλία Κακάτση, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ούσα καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχω προβεί στην υλοποίηση περιβαλλοντικών ενδοσχολικών προγραμμάτων ως υπεύθυνη καθηγήτρια – συντονίστρια περιβαλλοντικής ομάδας. Το άρτια δομημένο πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος, θέτοντας στόχους, παρέχοντας ανακεφαλαιωτικά ερωτήματα και χρήσιμη ηλεκτρονική και μη βιβλιογραφία παρέχει τουλάχιστον επικουρικό ρόλο στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στο διαθεματικό μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας που εισάγεται στην Α΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2011-2012 στη δημόσια εκπαίδευση. Αθανασία Κάκαλη, Εκπαιδευτικός ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας

Το περιεχόμενο του μαθήματος Πράσινος Μισθός ήταν πολύ περιεκτικό, επιστημονικά άρτιο και με πλούσια βιβλιογραφία. Ο πράσινος μισθός ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας και η ενότητα πράσινη εργασία-σενάριο ολικής επιτυχίας είναι οι πιο σημαντικές διαστάσεις για την εργασία μου, καθώς η ενημέρωση, η πληροφόρηση και η μετάδοση των γνώσεων και των ιδεών σε μία περίοδο διαρκώς εναλλασσόμενη προς άλλες κατευθύνσεις και σε νέες συνθήκες είναι απαραίτητες. Επιπρόσθετα, οι ενότητες που αφορούσαν το πράσινο χρηματοοικονομικό σύστημα για περιβαλλοντική και οικονομική ευημερία και η πράσινη απασχόληση στην εποχή της τεχνολογίας, αποτελούν τη βάση για καλύτερη κατανόηση του συσχετισμού οικονομικής ανάπτυξης και σεβασμού στο περιβάλλον. Οι ανωτέρω διαστάσεις θεωρώ ότι θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο στο χώρο της δουλειάς μου και η ενσωμάτωσή τους είναι άμεση. Χαρίκλεια Καλογερά, Οικονομολόγος, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας

Η ειδικότητά μου απαιτεί ενημέρωση γύρω από έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν αντικείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον όπως και το υλικό που έχει διανεμηθεί. Οι εφαρμογές του ποικίλουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στην εργασία μου. Σε μια περίοδο όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλα οικονομικά προβλήματα και η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, και σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, η προσπάθεια εξεύρεσης αναπτυξιακών λύσεων, που θα συνδυάζουν την οικονομική ευημερία με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Το μάθημα του Πράσινου Μισθού, αναπτύσσει μία σειρά από προτάσεις και παραδείγματα για το πώς η Πράσινη Εργασία μπορεί να αποτελέσει μία αποφασιστική λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Αν και η δουλειά μου μπορεί να θεωρηθεί ως Πράσινη Εργασία, αφού έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον, καθώς εργάζομαι σε γραφείο μελετών που εκπονεί μελέτες για μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, φράγματα, κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το μάθημα αυτό με βοήθησε να σκεφτώ και κάποιους άλλους επαγγελματικούς ορίζοντες, στην προσπάθεια μου να αυξήσω την εισοδηματική μου κατάσταση σε μια ούτως ή άλλως δύσκολη οικονομική περίοδο. Για παράδειγμα η προώθηση «πράσινων» οικολογικών προϊόντων μέσω της οικογενειακής μου επιχείρησης (κατάστημά οικοδομικών υλικών), όπως οικολογικές μπογιές, οικολογικά καθαριστικά και πράσινα είδη κήπου, είναι μια πολύ καλή κίνηση που θα δώσει και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση. Επιπλέον, ένας τομέας, που έχω αρχίσει να ψάχνω πληροφορίες και τρόπους απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, είναι αυτός των πράσινων κτιρίων, και όσον αφορά το κατασκευαστικό τους κομμάτι ή ακόμα και την προώθηση πράσινων προκάτ οικιών. Τέλος, έχω αρχίσει να συζητάω μια πιθανή συνεργασία, με κάποια άτομα, για την προώθηση ντόπιων βιολογικών προϊόντων μέσω διαδικτύου. Μαρία Καλογερά, Οικονομολόγος

Όταν ασκείς ελεύθερο επάγγελμα ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης η κάθε μορφή επιμόρφωσης κρίνεται απαραίτητη για την ενημέρωση αλλά και την εξέλιξη της επαγγελματικής σου δραστηριότητας. Στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ενημέρωσή μου στην «πράσινη ανάπτυξη» και τις «πράσινες επενδύσεις», γιατί μου οργάνωσε τις κάποιες γνώσεις που είχα σε επιστημονική βάση. Μεγάλο ενδιαφέρον βρήκα στην στα παραδείγματα και τις καλές πρακτικές σε κάθε κεφάλαιο της θεματολογίας. Στην παγκοσμιοποίησης των κοινωνιών, μέρος της οποίας αποτελεί και η Ελλάδα, ιδιαίτερα χρήσιμα ήταν τα θέματα που αφορούσαν άλλες χώρες αλλά και το διεθνές γίγνεσθαι. Ένα από τα αντικείμενα της επαγγελματικής μου ενασχόλησης αποτελεί και η διδασκαλία σε τμήματα επιμόρφωσης ενηλίκων, σε αυτόν τον τομέα το σεμινάριο μου έδωσε τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να έχω μια ολοκληρωμένη κατάρτιση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Μάρκος Κιουρής, Οικονομολόγος

Σκεπτόμενη ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν μια ασύλληπτη δύναμη και είναι σε θέση να διαμορφώνουν συνειδήσεις, απόψεις, τρόπους ζωής και ιδεολογίες, θεωρώ ότι θα ήταν ωφέλιμο να χρησιμοποιηθούν ως προς μια πιο «πράσινη» κατεύθυνση. Σημαντικό πρόβλημα είναι το κόστος, γιατί ο διαφημιστικός χρόνος αλλά και ο τηλεοπτικός «αέρας» θεωρούνται από τους επιχειρηματίες των μέσων πολύτιμοι, θα μπορούσε όμως να προταθεί ένα είδους «ανταλλαγής» υπηρεσιών από τα αρμόδια υπουργεία. Για παράδειγμα θα μπορούσε να προταθεί μια μειωμένη χρέωση ενέργειας με αντάλλαγμα την κατασκευή σποτ και την συχνή μετάδοσή τους (επιχειρήσεις όπως τα κανάλια, κάνουν υπερκατανάλωση και πληρώνουν τεράστια ποσά σε ρεύμα και ίνες μετάδοσης στις τηλεπικοινωνίες). Σε προσωπικό επίπεδο, μπόρεσα να αντιληφθώ ότι η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στους πολίτες και μπορούμε με απλούς τρόπους να συμβάλλουμε στο να γίνει η ζωή όλων μας καλύτερη και η καθημερινότητά μας πιο υγιής και πιο ανθρώπινη. Χαρούλα Κοκκίνου, Δημοσιογράφος

Το μάθημα του Πράσινου Μισθού με βοήθησε να καταλάβω ότι η εργασία που είναι φιλική στο περιβάλλον είναι πολύ σημαντική. Ειδικότερα, μου κίνησαν το ενδιαφέρον οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να εργαστεί προστατεύοντας το περιβάλλον. Το μάθημα με έκανε να σκεφτώ τον σωστό τρόπο για την άσκηση του επαγγέλματος μου και με έκανε να συνειδητοποιήσω την ανάγκη οι επαγγελματίες να έχουν περιβαλλοντικές αρχές. Οι γνώσεις που αποκόμισα σε συνδυασμό με τις μέχρι τώρα γνώσεις μου θα με βοηθήσουν να ασκήσω το επάγγελμα μου με υπευθυνότητα. Γαλήνη Κονδύλη, Φοιτήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.)

 

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στην ύλη του συγκεκριμένου προγράμματος. Θεωρώ επίσης ότι θα μπορέσω να ενσωματώσω το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στην ύλη στην εργασία μου. Δημήτρης–Δρακούλης Ζωΐτσης–Καραθανάσης Εκπαιδευτικός

Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που διάβασα …. Πολλά Συγχαρητήρια για την προσπάθεια…!!!! Ανδρομάχη Κουτσώνα, Καθηγήτρια Γερμανικής (ΠΕ07)

Ενσωμάτωσα το περιεχόμενο του μαθήματος στην εργασία μου αρθρογραφώντας και μεταφέροντας τα όσα έχω διαβάσει στους γύρω μου αλλά και στους μαθητές μου. Νικόλαος Κουφογιάννης, Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αυτή τη σχολική χρονιά υπηρετώ στο ΚΕΣΥΠ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού) όπου δεν έχω τη δυνατότητα διδασκαλίας. Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν πολύ χρήσιμο το περιεχόμενο του μαθήματος τόσο για την προσωπική μου ενημέρωση και ανάπτυξη, όσο και για το μέλλον προκειμένου να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις που πήρα κατά την υλοποίηση σχολικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Βασιλική Κάντζαρη, Εκπαιδευτικός

Σημαντικά στοιχεία είναι η διεύρυνση των γνώσεων και η περαιτέρω εμβάθυνση διαφόρων θεμάτων. Οι διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι στην ύπαιθρο για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Προσπαθώντας να στρέψουμε τους παραδασόβιους πληθυσμούς σε εναλλακτικούς τρόπους εργασίας που θα τους προσφέρει δουλειά με ταυτόχρονη ανάπτυξη του δασικού περιβάλλοντος. Χρήστος Κακαλέτρης, Δασοπόνος Δ.Υ., Δασαρχείο Γυθείου

Το μάθημα του πράσινου μισθού προσφέρει γενικές και ειδικές γνώσεις σε θέματα που αφορούν τον σεβασμό, την διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, αντικείμενο πάνω στο οποίο είχα επιφανειακές γνώσεις. Συγκεκριμένα έχει ως στόχο την απασχόληση των κατοίκων σε προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας. Οι γνώσεις αυτές διευρύνουν τους ορίζοντές μου και με κάνουν από δω και στο εξής πιο υπεύθυνη και ευαίσθητη σε περιβαλλοντικά θέματα και θα προσπαθήσω να συμβάλλω ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό μου δίνει σημαντικά εφόδια στη σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και ως νέα μηχανικός προσπαθώ με τα έργα μου να μην βλάπτω την ισορροπία της φύσης. Ταυτόχρονα από την πλευρά του πολιτικού μηχανικού εμβάθυνα σε ουσιαστικές λύσεις ορθού σχεδιασμού μιας πόλης βιώσιμης. Για παράδειγμα ενημερώθηκα για τις βιοπόλεις και το πώς μπορούν να διαμορφωθούν εσωτερικά και εξωτερικά οι χώροι των κτηρίων ώστε να διατηρείται η περιβαλλοντική ισορροπία (πράσινοι ορόφοι, πράσινες στέγες, βιοπεζόδρομοι) και για τις πράσινες μεταφορές. Σμαράγδα Κρητικού, Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ευρεία ανακύκλωση σχετικά με τις πρώτες ύλες κατασκευής ενός Η/Υ και γενικά οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος! Κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική διάσταση του μαθήματος είναι η σύνδεση της περιβαλλοντικής προστασίας με την καταπολέμηση της ανεργίας. Δημήτριος Κονιδάρης, Ηλεκτρονικός Φυσικός

Ενημερώθηκα για τα ποικίλα οικοσυστήματα που βρίσκονται στην περιοχή μου και τα οποία προστατεύονται από διάφορες συνθήκες. Μου δημιουργήθηκε έτσι η επιθυμία να επισκεφθώ όσα δεν γνωρίζω, να τα βιώσω και να περάσω αυτή την εμπειρία και στους μαθητές, μέσω οπτικού υλικού για παράδειγμα. Επίσης έμαθα για προγράμματα που δεν είχα ακούσει ποτέ, όπως π.χ. η ύπαρξη των Διασυνοριακών Πάρκων Ειρήνης. Τέλος συνειδητοποίησα πως ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τεράστια κινητήρια δύναμη για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνικο-οικονομική ευημερία. Αικατερίνη Κώστα, Εκπαιδευτικός

Το υλικό ήταν αρκετά κατατοπιστικό και ενημερωμένο με τις τελευταίες εξελίξεις και εμβάθυνε σε αρκετά σημεία που θεώρησα ενδιαφέροντα δίνοντας πολλά παραδείγματα από την παγκόσμια εμπειρία με αποτέλεσμα να γίνει πιο κατανοητό το θέμα και να αφομοιωθεί πιο γρήγορα. Σίγουρα θα χρησιμοποιήσω αρκετά στοιχεία από τις ενότητες που μου κίνησαν το ενδιαφέρον όπως τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στο σχεδιασμό περιβαλλοντικών προγραμμάτων με τους μαθητές του σχολείου. Θόδωρος Κούκιας, Εκπαιδευτικός, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Χίου – 1ο ΕΠΑΛ Καρδαμύλων

Το μάθημα του Πράσινου Μισθού μου έδωσε μια νέα οπτική για την σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών θεμάτων και του σύγχρονου οικονομικού μοντέλου και για το πώς τα δυο μπορούν να συνδυαστούν για την επίτευξη ενός καλύτερου βιοτικού επιπέδου, περιβαλλοντικού και υλικοτεχνικού. Από τα βασικά στοιχεία του μαθήματος είναι οι ευκαιρίες για απασχόληση σε ανερχόμενους τομείς της πράσινης οικονομίας καθώς και επιχειρηματικές ευκαιρίες που απορρέουν από τα παραπάνω. Παναγιώτης Κωστούρος, Φοιτητής

Οι σπουδές μου πάνω στην ανάπτυξη του χώρου με βιώσιμο χαρακτήρα, απαιτεί ενημέρωση γύρω από έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν αντικείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον όπως και το υλικό που έχει διανεμηθεί. Οι εφαρμογές του ποικίλουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στις σπουδές μου. Παρασκευή Λιοσάτου, Φοιτήτρια

Χωρίς να μπορώ να προβλέψω ποιες θα είναι οι μελλοντικές θετικές συνέπειες του σεμιναρίου, ως μελλοντικός πολιτικός μηχανικός βρήκα όρους όπως πράσινα κτίρια, πράσινος μισθός κ.α να προσδιορίζουν έννοιες που είδη γνώριζα και δεν μπορούσα να εκφράσω. Πιστεύω πως σε γενικό βαθμό ένα τέτοιο σεμινάριο τονώνει την είδη υπάρχουσα περιβαλλοντική συνείδηση που είναι απαραίτητη στον τομέα μου. Μακάρι να μπορούσαν να το παρακολουθήσουν άτομα που ακόμα πιστεύουν πως το προσωπικό μερικές φορές συμφέρον από τη καταστροφή του περιβάλλοντος είναι τόσο πρόσκαιρο σε σχέση με τις επενδύσεις για την διασφάλιση του. Χρήστος Λακουρίκης, Φοιτητής Ε.Μ.Π.

Η πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Επιπρόσθετα, η χρήση των γνώσεων και η ενσωμάτωσή τους στο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των νέων συναδέλφων αναπτύσσει την έννοια της κοινωνικής ευθύνης στα άτομα του οργανισμού. Ο τομέας εργασίας μου είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας και η ανάγκη δημιουργίας μαθημάτων σχετικών με τη πράσινη ανάπτυξη ανοίγει πιθανώς και νέες ιδέες για ύπαρξη καινοτόμων προϊόντων προς όφελος τόσο της τράπεζας όσο και των ατόμων (στελεχών- πελατών). Αστερία Μαραντού, Τραπεζικός Υπάλληλος

Ως πιο σημαντικές διαστάσεις που μέχρι τώρα μπόρεσα να ενσωματώσω στην εκπαίδευση είναι οι έννοιες του βιο-πολιτισμού και της πράσινης κοινωνίας αλλά και η σημαντικότητα της ύπαρξης βιο-πόλεων και η αναγκαιότητα συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Εφόσον το αντικείμενο μου αφορά την εκπαίδευση η δυνατότητα να μπορέσω να ενισχύσω τη σημασία της γενικότερης πράσινης ανάπτυξης στα άτομα μέλη του οργανισμού αλλά και μέλη της ευρύτερης κοινωνίας είναι υψηλή. Το μάθημα του Πράσινου Μισθού αποτέλεσε μια χρυσή ευκαιρία για μένα ώστε να κατανοήσω καλύτερα τις περιβαλλοντικές πολιτικές. Ουσιαστικά μου παρείχε τη δυνατότητα να μελετήσω κάποιες άγνωστες πτυχές αυτής της πολιτικής και να δω ένα ευρύτερο πλαίσιο εναλλακτικών επιλογών. Ειδικότερα, τα προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας, οι νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, η διασφάλιση καλύτερης ζωής και η κάλυψη νέων θέσεων εργασίας μου έδωσαν πολλές ιδέες για τα μελλοντικά επαγγελματικά μου σχέδια. Γενικότερα τα αισιόδοξα μηνύματα που προσφέρει αυτό το μάθημα, με προδιαθέτει για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Μιχαήλ Μελίδης, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Exeter (Ηνωμένο Βασίλειο). Το περιεχόμενο του μαθήματος μου έδωσε την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου γύρω απο το θέμα του πράσινου μισθού. Συνειδητοποίησα ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες απασχόλησης για όλο το εργατικό δυναμικό της χώρας μας. Το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων μας και γι’αυτό πρέπει να εργαστούμε για την προστασία του, διασφαλίζοντας έτσι ένα βιώσιμο μέλλον. Είναι στο χέρι μας!!! Αναστασία Μητράγκα, Τεχνολόγος Πολιτικός Έργων Υποδομής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς η ανεργία ολοένα και αυξάνεται και η πράσινη ανάπτυξη φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη μείωση της ανεργίας όσο και στη βελτίωση του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση του κλίματος της χώρας μας. Βαΐα Μητράγκα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Θεωρώ ότι οι επαγγελματικές προοπτικές που δίνονται µέσω του μαθήματος αυτού είναι σημαντικές, διότι παρουσιάζουν πληθώρα επιλογών, λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που προσφέρονται, αλλά και μεγάλο βαθμό ευελιξίας ένεκα της πολυσυλλεκτικότητας του, δεδομένου ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων που σχετίζονται µε την Πράσινη Απασχόληση. Μέσω του συγκεκριμένου Διαδικτυακού Προγράμματος µου δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσω εξειδικευμένες γνώσεις και δυνατότητες για επιστημονική έρευνα προκειμένου να καταφέρω να σταθώ μπροστά σε νέους ορίζοντες τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ηλίας Μεσσήνιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Αυτή η σειρά μαθημάτων μου φάνηκε πολύ περιεκτική από τη μία (προσπάθεια να καλυφθούν διάφορες πτυχές του θέματος Πράσινος Μισθός) αλλά και με ελλείψεις από την άλλη. Για παράδειγμα, η ύλη του μαθήματος φαίνεται ότι είναι και μετάφραση ξένου υλικού και σε κάποιες περιπτώσεις διαθέτει στοιχεία παρωχημένα. Θεωρώ παρόλα αυτά θετική την προσπάθεια αναφοράς και σε στοιχεία που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα και την μη αποκλειστική χρήση ξένων παραδειγμάτων. Όμως, νομίζω ότι λείπει ένα στοιχείο από την διαπραγμάτευση του θέματος που είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και το πιο βασικό, το πολιτικό στοιχείο. Η έννοια που του αποδίδω εδώ είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για εργασία, πολιτισμό, μεταφορές, κοινωνική διαβίωση και βελτίωση των συνθηκών ζωής μας ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργαστούν χωρίς ο καθένας να πρεσβεύει και να προωθεί τα δικά του συμφέροντα. Μια συνολική θεώρηση των πραγμάτων, που είναι και το ζητούμενο προκειμένου να υπάρξει πράσινη πραγματικότητα όπως επιδιώκετετε/ουμε, μας οδηγεί σε μια συνολική αντιμετώπιση. Ένα πρόγραμμα εδώ, ένα πρόγραμμα εκεί δεν αποτελούν λύσεις αλλά ιδέες, δεν αποτελούν βιώσιμη εφαρμογή αλλά διαχειριστική πρακτική. Αν δεν υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στον τρόπο παραγωγής, διαχείρισης και κατανάλωσης των προϊόντων και κατανομής των ευθυνών και του κέρδους νομίζω ότι η πράσινη οικονομία θα αποτελεί κάτι το ιδεατό. Στη δουλειά μου, είμαι δασκάλα της αγγλικής ως ξένης γλώσσας, χρησιμοποιώ αυτά που διάβασα και σε κάποια παιδιά που διαπιστώνω ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μπορεί και να δώσω το υλικό αυτό για προσωπική χρήση. Τα θέματα συζήτησης που απορρέουν είναι πολύ κοινά και στις εξετάσεις για τα αντίστοιχα πτυχία οπότε γίνεται πολλές φορές εκτενής αναφορά σε πράσινα ζητήματα. Τα παιδιά έχουν πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά αλλά δεν τους αρέσει να διαπιστώνουν πόσο αν δεν υπάρχει κεντρική μέριμνα για τέτοια θέματα είναι μόνα τους σε αυτό το θέμα (ακόμα και μέσα στην ίδια τους την οικογένεια). Διαπιστώνω, παρόλα αυτά, μια αυξημένη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα που προσπαθώ αν υπάρχει έδαφος να καλλιεργήσω κι εγώ βάσει και των όσων μαθαίνω τα μαθήματά μας εδώ. Αδαμαντία Μπαμπούλα, Καθηγήτρια Αγγλικής

Κατ’ αρχήν, το περιεχόμενο του μαθήματος αποτέλεσε για μένα υλικό μόρφωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στο περιβαλλοντικό ζήτημα και τη διαχείρησή του μέσω καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων. Σε μια πολυδιάστατη κοινωνία, η γνώση και η προσέγγιση από διάφορες οπτικές το αντικείμενο της εργασίας σου αποτελεί ανάγκη, καθώς ο καθένας υπάρχει ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου με αμφίδρομες επιρροές. Καθώς ακόμα είμαι φοιτήτρια αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο για τις σπουδές μου. Ειδικότερα, συνέβαλλε στον τρόπο σύνθεσης μια ιδέας που υλοποιείται ως κτίριο, αστικός σχεδιασμός κ.ά. Όλες οι διαστάσεις του μαθήματος εκτιμούνται ως σημαντικές, ωστόσο λόγω του αντικειμένου των σπουδών μου πιο ενδιαφέρουσες έκρινα τις εφαρμογές στα κτίρια και το αστικό περιβάλλον, στον τομέα του σχεδιασμού, των μεταφορών, της επιλογής των υλικών, της αισθητικής των χώρων και γενικότερα της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με όλες τις κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. Μαρία Μέντη, Φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Καθώς είμαι φοιτητής και δεν έχω ακόμη βγει στην αγορά εργασίας, οι γνώσεις που απέκτησα από το συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι άμεσα εφαρμόσιμες. Παρ’ όλα αυτά μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος διευρύνθηκαν οι ορίζοντές μου, αφού γνώρισα πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε κάποιες χώρες και που πιθανότατα στο μέλλον να εφαρμοστούν με μεγαλύτερη μαζικότητα και επιτυχία. Έπειτα, σαν μελλοντικός μηχανικός θα είμαι περισσότερο εξοικειωμένος σε περίπτωση που τις συναντήσω στο μέλλον. Βέβαια και σαν πολίτης και μέρος της κοινωνίας απέκτησα περισσότερη συνείδηση και ευαισθησία σε ένα θέμα που αν και φαίνεται μακρινό στην κοινωνία που ζω, είναι ζωτικής σημασίας, αφού προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος και εν τέλει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γεώργιος Μανδήτσιος, Φοιτητής ΕΜΠ, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Το αντικείμενο του σεμιναρίου ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Ο τομέας της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούσε πάντα μέρος των ερευνητικών μου δραστηριοτήτων. Παράλληλα, με βοήθησε και στην καθημερινότητα μου και στη διεύρυνση των γνώσεων. Σημαντικό, επιπλέον, θεωρώ είναι η ενσωμάτωση στην έννοια του ΑΕΠ με τις εξίσου σημαντικές έννοιες του εσωτερικού πλούτου, του βιο-πολιτισμού, της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, της υγείας και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Αθανασία Μασούρα, Οικονομολόγος

Το περιεχόμενο του μαθήματος προς το παρόν δεν θα με βοηθήσει στις αρμοδιότητες τις οποίες μου έχουν αναθέσει αλλά στο μέλλον ίσως να μου φανεί χρήσιμο. Όλα αυτά που διάβασα όμως ήταν πολύ ενδιαφέροντα και μου έδωσαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Παναγιώτα Μητροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

Σίγουρα το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού είναι χρήσιμο για την διδασκαλία μου στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθώς η ευαισθητοποίηση όλων στα περιβαλλοντικά προβλήματα και η σύνδεσή τους με τον Πράσινο Μισθό μπορεί να ευαισθητοποιήσει ακόμη και τους νέους μαθητές προς την περιβαλλοντική προστασία και μέσα από αυτή να βρούνε διέξοδο στην ανεργία των νέων ανειδίκευτων και επιστημόνων. Ως πιο σημαντική διάσταση θεωρώ το ότι ο Πράσινος Μισθός δίνεται για την απασχόληση των ανέργων σε προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια οικονομική ανακατανομή για την εφαρμογή μίας τέτοιας στρατηγικής. Τριανταφυλλιά Μωϋσίδου, Εκπαιδευτικός, ΥΠΔΒΜΘ/ ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης/ΕΕΕΚ Κορδελιού

Σκοπεύω να χρησιμοποιήσω πολλά από τα στοιχεία που αποκόμισα σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα κατά την επόμενη σχολική χρονιά και για το λόγο αυτό προσδοκώ στη βοήθειά σας. Θεοδώρα Μυλωνά, Καθηγήτρια Δημόσιας Εκπαίδευσης

Η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και όλοι οι τομείς που συνδέονται με αυτή όπως οικονομία, πολιτισμός, εκπαίδευση και η βιομηχανία αποτελεί ένα ενδιαφέρον θέμα ειδικότερα στις μέρες μας που οι περιβαλλοντικές συνθήκες έχουν αλλάξει και ο πλανήτης «γεύεται» όλες τις συνέπειες της καταστροφής του από τον ανθρώπινο παράγοντα. Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι πολύ ενδιαφέρον αφού πληροφορήθηκα για θέματα που δεν γνώριζα. Καθώς είμαι καθηγήτρια φυσικής και διδάσκω το μάθημα τις γεωγραφίας όπου εκεί εντάσσονται και τα περιβαλλοντικά μαθήματα θα με βοηθήσει πολύ το μάθημα αυτό στην διδασκαλία μου στο σχολείο. Πιστεύω ότι θα έπρεπε το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος να συμπεριληφθεί στα σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών για το περιβάλλον καθώς και για τις νέες θέσεις εργασίας που προσφέρονται κατά την προστασία του. Τέλος αποτελεί πολύ χρήσιμη η ενημέρωση μου αυτή σε μελλοντικές μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της φυσικής του περιβάλλοντος. Κρυσταλλία Μπίνια, MSc Φυσικός

Θεωρώ πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η πράσινη απασχόληση είναι απασχόληση με μέλλον και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε μία περίοδο που αναλωνόμαστε σε μονόπλευρες συζητήσεις για το οικονομικό αδιέξοδο και τους τρόπους επίλυσής του, αγνοούμε τις βασικές αξίες. Η προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών μας αξιών είναι πρωταρχικής σημασίας και αυτό το μάθημα βοηθάει στο να γίνει βίωμα, μέσα από πολλά παραδείγματα από διάφορες περιοχές του κόσμου. Το σίγουρο είναι ότι στον επαγγελματικό μου χώρο πάντα θα με απασχολεί πώς μπορώ να κάνω την εργασία μου πιο πιστή στις αρχές της περιβαλλοντικής προστασίας. Δήμητρα Μαυράκη, Περιβαλλοντολόγος, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος υπήρξε πολύ ενδιαφέρον, καθώς απέκτησα πολύτιμες γνώσεις για το περιβάλλον και τον πράσινο μισθό. Η βιβλιογραφία υπήρξε πλούσια. Ένα πολύ καλό σεμινάριο που το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους μελετούν, ερευνούν και ενδιαφέρονται για το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και αναπτυσσόμεθα. Τσαμπίκα Μιχαλάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δεν έχω κάποια επαγγελματική σχέση με το αντικείμενο που διαπραγματευόταν το συγκεκριμένο μάθημα. Ήθελα απλά να αποκτήσω μία καλύτερη εικόνα για το συγκεκριμένο αντικείμενο, το οποίο βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον να χρειαστώ ή να χρησιμοποιήσω η και να εφαρμόσω κομμάτια του μαθήματος. Ελένη Μουστάκα, Πληροφορικός

Ήταν που επιμορφωτική διαδικασία. Με βοήθησε πάνω στο αντικείμενο σπουδών μου. Δημήτρης Μπεκρής, Φοιτητής, ΤΕΙ Πάτρας

Όλη η διαδικασία της διδασκαλίας ήταν πολύ εποικοδομητική. πολύ ευχάριστο και συνάμα πολύ επιμορφωτικό πρόγραμμα εκμάθησης! Ευφροσύνη Μπεκρή, Φοιτήτρια

Στις μέρες μας τόσο η ανεργία όσο και η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος με βοήθησε να σκεφτώ λύσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ώστε να μειωθεί η ανεργία ενώ ταυτόχρονα να προστατευθεί το περιβάλλον. Σοφία Άννα Μπάρλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θα βοηθηθώ στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μορφούλα Μιχαηλίδου, Εκαιδευτικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να διευρύνω τις γνώσεις μου ως προς την περιβαλλοντική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων όπως τουρισμός, γεωργία και μεταφορές, αλλά και να προσεγγίσω περιβαλλοντικές διαστάσεις της γεωργίας και της διαχείρισης του αστικού πρασίνου που με αφορούν ως γεωπόνο. Μιχάλης Μαρδίκης, Γεωπόνος

Το περιεχόμενο του μαθήματος με ενδιέφερε αρκετά. Με βοήθησε να προσεγγίσω περιβαλλοντικές διαστάσεις της γεωργίας και της διαχείρισης του αστικού πρασίνου που με αφορούν ως γεωπόνο αλλά και μου διεύρυνε τις γνώσεις μου ως προς την περιβαλλοντική διάσταση άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές. Αναστασία Νικολάου, Γεωπόνος

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε στο επάγγελμά μου και γενικότερα είχε σχέση με το περιεχόμενο των σπουδών μου. Ειδικότερα ο τομέας της πράσινης απασχόλησης στην τεχνολογία και πιο συγκεκριμένο το ηλεκτρονικού εμπορίου σχετιζόταν με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού μου. Μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες έχουν σχεδόν απλοποιηθεί, έχουν γίνει πιο γρήγορες και σημαντικό πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να μειώσει το κόστος των αγοραπωλησιών, ενώ παράλληλα μπορεί να γίνει σύγκριση από τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και τιμών που υπάρχουν σε κάθε ιστοσελίδα εταιριών. Οι πιο σημαντικές διαστάσεις της ύλης του μαθήματος είχαν άμεση σχέση με την βιο-αισθητική, την πράσινη απασχόληση στον τομέα της τεχνολογίας, θέματα που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση του κοινού για το περιβάλλον καθώς επίσης και κάτι που είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, σε περίπτωση ανεργίας οι νέες ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν στον περιβαλλοντικό τομέα. Όλα αυτά τα θεωρώ πολύ σημαντικά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Γεώργιος Ναθαναήλ, Εργαζόμενος

Όσο αφορά το μάθημα Πράσινος Μισθός ο λόγος που το επέλεξα είναι ότι ήταν μια εντελώς καινούργια έννοια για εμένα. Εκτός της οικονομικής του φύσεως ήθελα να μάθω και το σκεπτικό του, το πρόγραμμά του, τις προτάσεις του. Γενικότερα δηλαδή την πολιτική του. Είναι ένα πολύ σύγχρονο μάθημα, ενδιαφέρον, με εφαρμόσιμο χαρακτήρα τόσο απέναντι στο περιβάλλον (που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του) όσο και στους ανέργους. Ο Πράσινος Μισθός θα μπορούσε να είναι ένα είδος μαθήματος σχολικού προσανατολισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς επίσης να συμπεριληφθεί και σε αρκετά εκαπιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Καλλιόπη Νιτσοτόλη, Τεχνολόγος Γεωπόνος Ζωικής Παραγωγής

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να αποκτήσω τεκμηριωμένη άποψη σε καίρια θέματα που αφορούν τη συμβολή του πράσινου μισθού στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος μιας περιοχής ή μιας χώρας. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος θεωρώ βοήθησε στην εμβάθυνση των γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν σε όλες τις διαστάσεις του σημαντικού προβλήματος της περιβαλλοντικής προστασίας. Θεωρώ ότι ήταν αρκετά χρήσιμο στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση μου. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και την χαρά μου που είχα την τύχη να συμμετέχω στην διαδικασία αυτή του e-learning. Ειρήνη Νάματοβ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα της Βιομάζας Κ.Α.Π.Ε.

Όλες οι ενότητες του μαθήματος ήταν πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Πάνω από όλα πιστεύω ότι με βοήθησε στις προσωπικές μου γνώσεις και στην ιδιότητα του επαγγέλματός μου. Πολύ σημαντικό για την οικολογική μας συνείδηση, ώστε να βοηθήσουμε όλοι για τη μη περιβαλλοντική καταστροφή. Ευφροσύνη Ντιβανή, Γεωπόνος

Από τη θέση της καθηγήτριας σε δημόσιο σχολείο αφουγκράζομαι τις ανησυχίες των παιδιών, το φόβο τους για ένα μέλλον αβέβαιο. Με την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων, προσπαθούμε να δούμε μέσα από άλλο πρίσμα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η παρακολούθηση του μαθήματος που οργάνωσε και φέτος η Βιοπολιτική, με βοήθησε να δείξω στους μαθητές μου διεξόδους, να συζητήσουμε νέες προοπτικές, να τους ωθήσω να οραματιστούν, παρά τις αντιξοότητες, με την ελπίδα ότι μέσα από τη συλλογική προσπάθεια, δείχνοντας σεβασμό σε όσα μας έχουν κληροδοτηθεί, μπορεί ο καθένας μας να βάλει το λιθαράκι του για να χτίσουμε έναν νέο κόσμο. Ξάνθου Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Είμαι άνεργος τους τελευταίους 10 μήνες, οπότε θεωρώ πως ο πράσινος μισθός θα ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να μπω ξανά στην αγορά εργασίας. Μέχρι αυτό να συμβεί δεν μπορώ να απαντήσω πως θα ενσωματώσω τις γνώσεις που αποκόμισα από τα μαθήματα. Ευχαριστώ. Ιωάννης Ξηνταρόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κρίνω το περιεχόμενο του μαθήματος αρκετά ολοκληρωμένο και το αντικείμενο αρκετά ενδιαφέρον. Επίσης, καθώς το αντικέιμενο των σπουδών μου κατά την παρούση είναι η Βιωσιμότητα, πιστεύω πως σχετίζεται άμεσα με το περιεχόμενο του μαθήματος και θα με ενδιέφερε στο μέλλον να υιοθετήσω και να προτείνω προγράμματα και πρακτικές που να προωθούν τον πράσινο μισθό, γεγονός το οποίο επιτρέπουν οι βασικές μου σπουδές στον τομέα της Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Ιωάννα Άννα Παπαχρήστου, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Με βοήθησε πολύ γιατί ανακάλυψα νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες με σεβασμό προς το περιβάλλον που θα μπορούσα να δραστηριοποιηθώ στο μέλλον. Επιπλέον μου δημιουργήθηκαν σκέψεις για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού ή να βρω τρόπους να τα ενσωματώσω κάποια από αυτά στην επαγγελματική μου δραστηριότητα ως τουριστικός υπάλληλος. Οι διαστάσεις που με συγκλόνισαν είναι το πώς κάποιες χώρες έχουν ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα των πολιτών τους. Τα οφέλη που αποκόμισαν είναι πολλαπλά. Έχουν καταφέρει να διαφυλάξουν το φυσικό τους πλούτο και την πολιτισμική τους κληρονομιά καταπολεμώντας την ανεργία και παράλληλα προστατεύοντας το περιβάλλον. Προσπάθησα ως επί το πλείστον να ενσωματώσω κάποια από αυτά τα παραδείγματα στις απαντήσεις των ερωτημάτων, αν και δυσκολεύτηκα πολύ γιατί οι απαιτούμενες σειρές ήταν λίγες και τα παραδείγματα και οι εφαρμογές που μου έκαναν εντύπωση, πάρα μα πάρα πολλές. Τέλος πρέπει να αναφέρω ότι θεωρώ ότι οι προσπάθεια που συντελείτε στη Ελλάδα, προς το παρόν είναι αμελητέα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Μαρία Πανώρα, Φοιτήτρια ΕΑΠ – Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Σας αξίζουν συγχαρητήρια για την προσεκτική, ακριβή και αναγκαία δουλειά που έχετε κάνει που συμπληρώνει το δύσκολο πάζλ μιας σύνθετης και απαιτητικής εποχής που ζούμε. Μια προηγούμενη ενασχόλησή μου ,σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με καταλυτικές χημικές διεργασίες και προστασία του περιβάλλοντος μου έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσω μια πιο σφαιρική γνώμη και γνώση για την περιβαλλοντική ευαισθησία και την αναγκαιότητά της. Σας διαβεβαιώνω ότι το ποιοτικό επίπεδό σας είναι τέτοιο που συμβαδίζει άνετα με το αναγκαστικά υψηλό ποσοτικό επίπεδο των θετικών επιστημών που ασχολούνται με το περιβάλλον. Πραγματικά, θέλω να πιστεύω, δημιουργείται το αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης σε όποιον συμμετείχε σε αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία σας. Νικόλαος Πιάγκος, Φυσικός

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, και η συμμέτοχη μου στο συγκεκριμένο σεμινάριο με βοήθησε να διευρύνω τις γνώσεις μου σε περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα μπορώ να κατανοήσω τη σημασία του περιβάλλοντος τη σημερινή εποχή και το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένη είναι η έννοια του με κάθε τομέα της ζωής μας, ενώ παράλληλα γνωρίζω πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου, στα πλαίσια εργασίας, μέσω του «πράσινου μισθού. Δήμητρα Παντιώρα, Γεωπόνος

Θα συνεχίσω την επιμόρφωσή μου ώστε μέσα από την εργασία μου να μπορέσω να προστατέψω το περιβάλλον της πόλης μου, να προωθήσω κρατικά προγράμματα που αφορούν στον «πράσινο μισθό» και να ευαισθητοποιήσω τους δημότες μας στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ευχαριστώ για την ενημέρωση που μου προσφέρατε. Ελευθερία Παπαδονικολάκη, Δημοτικός Υπάλληλος, ,ΠΕ Περιβάλλοντος, Δήμος Αχαρνών

Είμαι νομικός και αντικείμενο της εργασίας μου είναι οι νόμοι που από τη φύση τους «φιλοδοξούν» να ρυθμίσουν καταναγκαστικά την ισορροπία της φυσικής ελευθερίας και της κοινωνικής συνύπαρξης στο κοινωνικά και πολιτιστικά αποδεκτό επίπεδο της ηθικής ελευθερίας. Μιά από αυτές τις σχέσεις είναι ο μισθός, σαν σχέση εργοδότη και εργαζόμενου που είναι αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου. Εξ΄άλλου το Δημόσιο Δίκαιο που αφορά τη σχέση κράτους – πολίτη μεριμνά και για τη προστασία του περιβάλλοντος και μάλιστα καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί διακρατική συνεργασία και συνεπώς αποτελεί αντικείμενο του Διεθνούς Δημόσιου Δικαίου. Με τη παρακολούθηση του μαθήματος Πράσινος Μισθός συνειδητοποίησα την ελλειπή και αποσπασματική εικόνα που έιχα για την ισορροπία αυτή και δεύρυνα την ικανότητα μου για αποτελεσματικότερη διαχείρηση της σε νομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κουλτούρας και πολιτισμού που επίσης μαζί με τους νόμους αποτελούν πηγές δικαίου. Μαρίνα Παρασχάκη, Νομικός

Μέσα από τη διαδικασία της πράσινης απασχόλησης δημιουργείται η ελπίδα απορρόφησης του όλο και αυξανόμενου αριθμού των ανέργων στις μέρες μας, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για την ανάπτυξη μιας πράσινης κοινωνίας οικονομικά αναπτυγμένης. Ευαγγελία Πράπα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου έδωσε την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου γύρω από το θέμα του Πράσινου Μισθού. Μου δόθηκε η ευκαιρία να σκεφτώ σοβαρά την Πράσινη εργασία και να προσπαθήσω να προσαρμόσω τη ζωή μου, αλλά και να βρω τρόπους ώστε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου στην προστασία του περιβάλλοντος. Η μεταφορά των γνώσεων αυτών στον οικογενειακό και επαγγελματικό περίγυρο θα δώσει την ευκαιρία και σε άλλους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη της Πράσινης Εργασίας. Δήμητρα Παχίδη, Φοιτήτρια Νοσηλευτικής Σχολής Πατρών και Νοσηλεύτρια στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε αρκετά ώστε να γνωρίσω και να εξοικιωθώ με έννοιες και όρους σχετικούς με την προστασία και σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, με βοήθησε να αποκτήσω μια πιο ευρύτερη προσέγγιση του πράσινου μισθού, μέσα από την ανάλυση οικονομικών και πολιτιστικών παραμέτρων. Τέλος, και σαν πρωτοβουλία είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού στην Ελλάδα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης και μάλιστα από οργανισμούς είναι πολύ σπάνια έως ανύπαρκτα, σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό χώρο. Όλγα Παπαδοπούλου, Γεωγράφος, Υποψ. Διδάκτωρ Γεωγραφίας

Πολύ σημαντικό μάθημα ειδικά σήμερα που η ανεργία μαστίζει τους νέους. Θα μου ήταν ευχάριστο κάποια στιγμή να ασχοληθώ με κάποια εργασία βοηθώντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. Παρασκευή Παπαγεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Πιστεύω ότι το περιεχόμενο του μαθήματος θα με βοηθήσει μελλοντικά στη διδασκαλία και γενικότερα στο επάγγελμά μου. Θεωρώ ότι όλες οι διαστάσεις είναι χρήσιμες και τις ενσωμάτωσα στην εργασία μου προσπαθώντας να αναδείξω τις γενικότερες αρχές και τις αξίες της περιβαλλοντικής προστασίας ,τη σχέση περιβάλλοντος και πολιτισμού,τις βιο-πόλεις και ότι μπορεί να συνδυαστεί και η οικονομική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Ευάγγελος Παλούκας, Γεωπόνος-Εκπαιδευτικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος αυτού με βοήθησε στο να αποκτήσω μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία. Στο επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού που θα ακολουθήσω θα προσπαθήσω να ενσωματώσω τις έννοιες της βιο –πόλης και της βιώσιμης διαχείρισης διότι η παρέμβαση του ανθρώπου με κάποιο τεχνικό έργο στο περιβάλλον μπορώ να έχει αρνητικές συνέπειες εάν δεν έχουν προηγηθεί οι κατάλληλες περιβαλλοντικές μελέτες. Τέλος, διεύρυνα τις επιλογές μου για απασχόληση σε ενδεχόμενες νέες πράσινες θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργηθούν. Γεωργία Παναγιώτα Παναγούλια, Φοιτήτρια

Το εκπαιδευτικό υλικό θα με βοηθήσει στο να δω μια διαφορετική και νέα πλευρά των επιχειρήσεων, την «πράσινη» πλευρά τους, ενώ ταυτόχρονα θα μου δώσει ιδέες επαγγελματικές δεδομένου ότι κατοικώ σε χωριό της επαρχίας αλλά και εκπαιδευτικές στη συνέχιση των σπουδών μου. Επιπλέον είναι σημαντικό για την ενημέρωσή μου ως πολίτη για το συμβαίνει και υπάρχει σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Απόστολος Πανταζής, Φοιτητής

Ανέκαθεν θεωρούσα πως η κατάρτιση του καθενός δεν είναι ανάγκη να αφορά αυστηρά το αντικείμενό του ωστόσο θεωρώ πως κέρδισα πολλά από αυτή τη διαδικασία. Με ενδιαφέρει πολύ η προστασία του περιβάλλοντος και το πώς μπορώ να συμβάλλω ενεργά σε αυτή. Πλέον γνωρίζω περισσότερα σχετικά με το πώς μπορώ να συμμετάσχω σε τέτοιες πρωτοβουλίες αλλά και έχω μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων που μου παρέχονται για σύγχρονες πράσινες θέσεις εργασίας. Ευσταθία Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Το μάθημα πράσινος μισθός , πέραν της ευκολίας του τρόπου που διδάχθηκε, το υλικό του ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τη ανάπτυξη των γνώσεών μου πάνω σε θέματα ευκαιριών εργασίας στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Ευχαριστώ για την συνεργασία και τις γνώσεις που μας παρείχατε. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Γεωπόνος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αγγίζει καταστάσεις και θέματα που ζουμε καθημερινά. Οι πληροφορίες είναι ωφέλιμες αντίστοιχα και για την εργασία μας. Πράσινη εργασία, εργασία για καθαρότερο περιβάλλον , ενεργειακά αποδοτικά κτίρια- λιγότερα απόβλητα, περισσότερες θέσεις εργασίες. πράσινο αστικό περιβάλλον και πόλεις μηδενικών ρύπων είναι μερικά από τα θέματα που θεωρώ σημαντικά. Αναστασία Πυλαρινού, Τεχνολόγος Γεωπονίας

Με βοήθησε δίνοντας μου τις γνώσεις για αν μπορέσω να δημιουργήσω πράγματα που θα κάνουν τα παιδιά να έρθουν σε κοντινότερη επαφή με το περιβάλλον εξοικειώνοντας τα με τη ιδέα ότι όσο πιο πολύ προσέχουμε τόσο όλο και περισσότερο κάνουμε και εμείς ότι μπορούμε για τη σωτηρία του περιβάλλοντος αλλά και την καλυτέρευση της ζωής μας. Ως πιο σημαντικές διαστάσεις θεωρώ αυτές της ανακύκλωσης όλων των υλικών πράγμα που μέσω προγραμμάτων θα μπορέσω να εντάξω στην τάξη. Δημήτριος Ράδος, Καστοριά

Το μάθημα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο. Περιείχε στοιχεία και δεδομένα προτείνοντας ενδιαφέρουσες προοπτικές για «επαγγέλματα περιβάλλοντος». Ιδιαίτερα για το θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) είναι ένας άριστος οδηγός. Αλέξανδρος Σακελλάρης, Καθηγητής Β-θμιας Εκπ-σης, Φυσικός

«Ως πολιτικός μηχανικός με ενδιαφέρον για περεταίρω εμβάθυνση σε περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρώ πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον το περιεχόμενο των μαθημάτων. Η ενσωμάτωση του συνόλου των διαστάσεων του μαθήματος στην εργασία μου εκτός από δεδομένη, θεωρώ αναμφισβήτητα πως είναι και επιτακτική στις μέρες μας». Κωνσταντίνος Σεφεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου φάνηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις προκλήσεις των καιρών, καθώς η πράσινη ανάπτυξη φαίνεται να είναι το μέλλον σε παγκόσμιο επίπεδο και οι νέες μέθοδοι και πρακτικές με στόχο τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ένα επιπλέον δυνατό όπλο στο επάγγελμα του καθενός. Ελένη Σιαμάτρα, Γεωπόνος

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος σας με βοήθησε αρκετά στην μελέτη μου και στην εκπόνηση των εργασιών μου. Η ανεργία είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί την σημερινή κοινωνία και τους πολίτες της. Μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, θα μπορέσει το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Το συγκεκριμένο μάθημα «Πράσινοι Μισθοί» μας δείχνει ότι μπορούν να ανοιχτούν νέοι δρόμοι για επαγγέλματα που θα στηρίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος και νέες θέσεις εργασίας. Αναστασία Στόγια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Πήρα πληροφορίες για πολλά πράγματα που συμβαίνουν σε άλλες χώρες καθώς και μεθόδους που χρησιμοποιούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενημερώθηκα για σωματεία, οργανώσεις και έξυπνες και αποτελεσματικές λύσεις για την ανοικοδόμηση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος. Σαν εκπαιδευτικός η συσσώρευση γνώσεων είναι πάντα χρήσιμες και σε πολλά σημεία πολύ πιο χρήσιμες για τα παιδιά αφού τους τραβούν την προσοχή και το ενδιαφέρον. Ελένη Σαρλή, Εκπαιδευτικός

Ο πράσινος μισθός πιστεύω πως είναι ένα σημαντικό εργαλείο, διπλού οφέλους γιατί αφενός θα λύσει ένα μέρος του οικονομικού προβλήματος των νέων στην εποχή μας και αφετέρου συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος δημιουργώντας παράλληλα περιβαλλοντική συνείδηση. Το επάγγελμα του μηχανικού πρέπει να είναι ταυτισμένο με τις έννοιες πράσινος μισθός και πράσινη εργασια. Γιώργος Σιαμπανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Είναι ένας τομέας για τον οποίο είχα μέχρι σήμερα πολύ μικρή ενημέρωση και γνώση και με βοήθησε σε μερική διαφοροποίηση της θεώρησης για τους τρόπους και τις μεθόδους μέσω των οποίων μπορούμε τελικά να έχουμε την επιθυμητή πρόοδο και κοινωνική ευημερία. Θεόδωρος Σιόγκας, Γεωπόνος, ΜΟΔ Α.Ε./Ε.Δ.Α. Περ. Δυτικής Μακεδονίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Πράσινος Μισθός» παρείχε ουσιαστικές προτάσεις απασχόλησης με άξονα την προστασία του περιβάλλοντος. Το μάθημα ήταν ιδιαίτερο χρήσιμο, καθώς περιείχε στοιχεία και δεδομένα προτείνοντας ενδιαφέρουσες πιθανές μεθόδους συμβολής της βιώσιμης ανάπτυξης στην οικονομική πρόοδο. Έγινε κατανοητό ότι υπάρχουν ευκαιρίες για εργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των ανερχόμενων τεχνολογιών, των πράσινων κτιρίων, των μεταφορών, των αναπτυξιακών έργων και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Πιστεύω ότι το αντικείμενο του μαθήματος θα με βοηθήσει αρκετά στη δουλειά μου, αλλά και στην καθημερινότητά μου. Παναγιώτης Σιμιτζής, Γεωπόνος

Είναι ένας τομέας για τον οποίο είχα μέχρι σήμερα πολύ μικρή ενημέρωση και γνώση και με βοήθησε σε μερική διαφοροποίηση της θεώρησης για τους τρόπους και τις μεθόδους μέσω των οποίων μπορούμε τελικά να έχουμε την επιθυμητή πρόοδο και κοινωνική ευημερία. Θεόδωρος Σιόγκας, Γεωπόνος

Ως εκπαιδευτικός θεωρώ απαραίτητη την πολύπλευρη ενημέρωση – «ανησυχία» σε θέματα που άπτονται το περιβάλλον στο οποίο αναπτυσσόμαστε. Η παρακολούθηση των 2 αυτών προγραμμάτων συνέβαλλε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω πλέον τη φύση ενώ μου δόθηκε η δυνατότητα να αξιοποιήσω το υλικό ώστε να ευαισθητοποιήσω και τους μαθητές μου σε θέματα οικολογίας παραθέτοντας τους όχι γενικευμένες θεωρίες αλλά έμπρακτες πρακτικές που συντελούν καθοριστικά στην βελτίωση των συνθηκών της καθημερινότητάς τους. Νικολέτα Σουπιώνη, Κοινωνιολόγος

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Με βοήθησε να συλλέξω πληροφορίες σχετικά με τον πράσινο μισθό και τις μεθόδους εφαρμογής και αναζήτησης καθώς και να ανατρέξω στην προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάποια περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων. Ήταν ιδιαίτερα κατανοητά και καλογραμμένα. Νικολέτα Στρατάκη, Χημικός Μηχανικός

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου έδωσε ιδέες για «πράσινες» επιχειρήσεις. Με βοήθησε να κατανοήσω ότι οι «πράσινες» επιχειρήσεις είναι πιο εύρωστες οικονομικά και ενισχύουν τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, κατανόησα ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση της ανεργίας και την εξάλειψη της φτώχιας. Αν φροντίσουμε για το φυσικό μας περιβάλλον, το καλό αυτό μας ανταποδίδεται. Αλεξάνδρα Τσίγκα, Βιολόγος

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Πράσινος Μισθός» με βοηθά άμεσα στο επάγγελμά μου, τονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διατηρεί μια επιχείρηση την ανταγωνιστικότητά της εφαρμόζοντας μεθόδους και πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον. Ειδικότερα, στον τομέα των κατασκευών, λύσεις που συνδέονται με πράσινη δόμηση, είτε αφορά πράσινες στέγες είτε το σχεδιασμό βιώσιμων πόλεων, έχουν ιδιαίτερη σημασία και δίνουν υγιέστερη οπτική. Ελένη Τσεχελίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Θέρμη Κατασκευστική

Το μάθημα με βοήθησε να κατανοήσω νέους όρους όπως πράσινος μισθός και βιο-τουρισμός, αλλά και να δω διαφορετικά κάποια στοιχεία, να αναθεωρήσω κάποια δεδομένα σχετικά με τις αντιλήψεις και τη στάση μου απέναντι στο περιβάλλον και στον τρόπο αντιμετώπισής του. Παρασκευή Χατζηνικόλα, Εκπαιδευτικός

Bρήκα το μάθημα ιδιαίτερα χρήσιμο με πολύτιμες πληροφορίες. Κατάφερα να μάθω πολλά πράγματα τα όποια δεν ήξερα, και με βοήθησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι περιείχε παραδείγματα. Αικατερίνη Χατζηγιάννη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα με βοήθησε να κατανοήσω νέους για μένα όρους όπως πράσινος μισθός και βιο-τουρισμός, αλλά και να αλλάξω κάποια δεδομένα στις θέσεις και στάσεις μου απέναντι στο περιβάλλον και στον τρόπο αντιμετώπισής του. Τσαμπίκα Χατζηνικόλα, Εκπαιδευτικός

Τόσο οι ιδέες όσο και τα παραδείγματα υλοποίησης αποτελούν πηγές έμπνευσης για μένα και μέσα για την αλλαγή του τρόπου σκέψης και προσαρμογής των καθημερινών συνηθειών μου. Θωμάς Χαρίσης, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Απέκτησα αρκετή γνώση σχετικά με το αντικείμενο και ήταν ενδιαφέρον. Πιστεύω πως θα μου φανούν χρήσιμα όλα αυτά στο μέλλον. Σοφία Χατζάκου, Ιδιώτης Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Διδάσκω στη Γ’ Γυμνασίου το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επομένως το μάθημα του Πράσινου Μισθού έδωσε μια νέα διάσταση στη διδασκαλία μου. Οι μαθητές μου συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες τους. Άλλωστε, μπροστά τους αναδύθηκε μια πλειάδα επαγγελμάτων που σχετίζονται τόσο άμεσα ή έμμεσα με την περιβαλλοντική προστασία, όσο και με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις προσδοκίες τους για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατερίνα Χαζάπη, Καθηγήτρια στο 4ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

Κάθε σχολικό έτος με την ομάδα των νηπίων που αναλαμβάνω εκπονούμε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το παρόν πρόγραμμα μου παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών και γνώσεων που θα με βοηθήσει στην πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση των θεμάτων που επεξεργαζόμαστε στην τάξη. Ευλαμπία Χαμαλίδου, Νηπιαγωγός

Το παρόν μάθημα με βοήθησε στην ανάπτυξη της οικολογικής μου συνείδησης. Διεύρυνε τους ορίζοντες μου μέσα από τα παραδείγματα που τέθηκαν και μου γέννησε την ανάγκη για υιοθέτηση των πρακτικών αυτών, σε μελλοντική μου ενασχόληση με επενδύσεις ή τοποθετήσεις πάνω σε βιώσιμες μορφές επιχειρηματικότητας. Αντώνιος Χαντζιάρας, Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι σημαντικό η κοινωνία μας να επενδύσει σε πράσινους μισθούς και στις βιο-πόλεις και ειδικά στις μέρες μας που η Ελλάδα περνάει κρίση οικονομική και όχι μόνο. Η έννοια του Πράσινου Μισθού είναι σημαντική και μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και να συντελέσει αναπτυξιακή πρόοδο και περιβαλλοντικήκαι να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο αρκεί οι ιθύνοντες να κατανοήσουν την σημαντικότητα και να την θέσουν σε εγαρμογή. Όλο το οπεριεχόμενο του μαθήματος το θεωρώ σημαντικής αξίας και θα αποτελέσει έναυσμα για συζητηήσεις και σχολιασμό. Αγγελική Χαραλαμποπούλου, Περιβαλλοντολόγος

Επειδή συχνά στο σχολείο συμμετέχω σε προγράμματα πάνω σε Περιβαλλοντικά Θέματα και σε Επαγγελματικό Προσανατολισμό, πολλές από τις πληροφορίες του μαθήματος θα είναι χρήσιμες και για τις δυο περιπτώσεις. Επίσης το ίδιο το μάθημα της Πληροφορικής που διδάσκω στους μαθητές μου έχει κάποια κεφάλαια στο βιβλίο για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τηλεργασία. Οι πληροφορίες και οι προβληματισμοί πάνω στις νέες τεχνολογίες (και για τα καλά στοιχεία, π.χ. αποφυγή μετακινήσεων, αλλά και για τα κακά, π.χ. απαίτηση άμεσης παράδοσης) μπορούν να συζητηθούν και να αναλυθούν στην τάξη. Βασιλική Χρήστου, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Το συγκεκριμένο μάθημα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα που έχω διδαχτεί εδώ και τόσα χρόνια που βρίσκομαι στα θρανία. Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε στο να αποκτήσω μια πιο οικολογική συνείδηση και μια πιο φιλική στάση απέναντι στο περιβάλλον. Το περιεχόμενο ήταν άκρως ενδιαφέρον και μπόρεσε να δώσει της βάσεις πάνω στις οποίες μπορεί κάθε επιστήμονας σχετικός με το αντικείμενο να ασχοληθεί και να κάνει έρευνα. Σωστά γραμμένη, αναλυτικότατη, τεκμηριωμένη με πλούσια βιβλιογραφία και χαρακτηριστικά παραδείγματα, αποτυπώνει με σαφήνεια και πλήρως την παγκόσμια πραγματικότητα. Τα πάντα από αυτά που έμαθα από αυτό το μάθημα για μένα είναι άκρως σημαντικά. Τέλος αξίζουν σε όλους εσάς τους παράγοντες που συμβάλατε στην πραγματοποίηση του μαθήματος θερμά συγχαρητήρια. Χαράλαμπος Καρασαββίδης, Σπουδαστής Σχολής Γεωπονικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ως δασολόγος βρήκα πολύ ενδιαφέρον το μάθημα του Πράσινου Μισθού. Η πτυχιακή μου εργασία είχε ως κύριο θέμα την βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικές κοινωνίες. Παρόλα αυτά με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το κεφάλαιο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προκάλεσαν το κεφάλαιο: Πράσινοι Μισθοί στη Δασολογία και τη Γεωργία. Οι σημειώσεις ήταν καλογραμμένες και με βοήθησε να συμπληρώσω τις γνώσεις μου. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας. Γεωργία Ζάχου, Δασολόγος

Αν και φοιτήτρια της Επιστήμης Υπολογιστών, ένας τελείως διαφορετικός τομέας σε σχέση με το αντικείμενο της Βιοπολιτικής,  πάντα είχα την επιθυμία να ενημερώνομαι και να προβληματίζομαι σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η φυσιολατρική μου πλευρά θεωρώ ότι θα πρέπει να εκφρασθεί με κάποιον τρόπο μέσα από το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι. Τα μαθήματα, που παρακολουθώ με βοήθησαν να αντιληφθώ ποιοι είναι οι κύριοι άξονες γύρω από τους οποίους κινητοποιούνται οι σημερινές προσπάθειες στον τομέα βιο-τουρισμού και του πράσινου μισθού και να εντοπίσω ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία η Πληροφορική θα μπορούσε να προσφέρει.  Ιδίως, στην εποχή μας με την όλο και μεγαλύτερη καταπάτηση του περιβάλλοντος, θεωρώ ότι οι τεχνολογικοί τομείς θα πρέπει να  συνεργαστούν με βιολόγους και άλλους επιστήμονες και να στρέψουν την έρευνα τους σε σχετικά θέματα. Βέβαια, έχει ήδη αναπτυχθεί ο κλάδος του “Green Computing”, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες πολύ περισσότερες δυνατότητες για τη συμβολή της Πληροφορικής στον τομέα του περιβάλλοντος και ιδίως του βιο-τουρισμού. Επιπλέον, μία ιδέα την οποία προσπαθώ και θα ήθελα να υλοποιήσω στο μέλλον συνειδητοποίησα διαβάζοντας το μάθημα, ότι υπάρχει ήδη σαν έννοια. Η ιδέα της αστικής γεωργίας σε μία ελαφρώς αλλαγμένη μορφή,  θεωρώ ότι έχει πολλές προοπτικές στην Ελλάδα και το γεγονός ότι διάβασα για παρόμοια κινήματα στο Βερολίνο, στην Αγγλία καις τις ΗΠΑ μου δημιούργησαν επιπλέον κίνητρα και μου έδωσαν νέες πηγές για την έρευνα μου. Χριστίνα Λατζάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτέλεσε αστείρευτη πηγή πληροφοριών σε θέματα που κρίνονται καίρια για την εποχή μας, καθώς συνδυάζει άψογα  τις περιβαλλοντικές με τις  οικονομικές γνώσεις. Το κεφάλαιο που αναλύει τον «Πράσινο μισθό» ως εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό , καθώς χρησιμοποιεί στοχευμένα παραδείγματα άλλων χωρών για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας. Επίσης, η δημιουργία «Πράσινης Κοινωνίας» αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για σκέψη και προβληματισμό στην καθημερινότητά μας, καθώς και για την αλλαγή των συνηθειών μας. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο έργο σας! Χαρίκλεια Παπάζογλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Μεταφέροντας τα όσα έχω διαβάσει στους γύρω μου αλλά και στους μαθητές μου. Πράπα Παρασκευή, Φιλόλογος

Μελέτησα με μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα «πράσινος μισθός» και ομολογώ ότι γνώρισα κάποιες διαστάσεις της προστασίας περιβάλλοντος(π.χ. η συμβατή σχέση περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης )που δεν τις είχα σκεφθεί πρωτύτερα.. Το μάθημα μου ήταν πολύ χρήσιμο. Πρώτα γιατί μου διεύρυνε τους ορίζοντες και με γέμισε με αισθήματα αισιοδοξίας που έχουν σχέση με την εικόνα του μελαγχολικού άνεργου ανθρώπου ο οποίος νιώθει άχρηστος. Τώρα μετά από όσα έμαθα πιστεύω ότι είναι εφικτό όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη χαρά να εργάζονται και να προάγονται, να νιώθουν ότι ο βίος τους έχει νόημα. Ελπίζω με την εφαρμογή του πράσινου μισθού ότι θα βλέπω περισσότερους χαρούμενους ανθρώπους. Όσα έμαθα θα τα μεταλαμπαδεύσω στους μαθητές μου όποτε μου δίνεται η ευκαιρία και κυρίως μέσω του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής. Σας ευχαριστώ, Γεωργίτσα Δήμου, Καθηγήτρια Xημείας στο 1ο ΕΠΑΛ Λαγκαδά

Το επάγγελμα του χημικού μηχανικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την χρήση και ανάπτυξη νέων «πράσινων τεχνολογιών». Ως εκ τούτου το περιεχόμενο του μαθήματος «Πράσινος Μισθός» ήταν άκρως ενδιαφέρον, εμπλουτισμένο με σημαντικές και σύγχρονες πληροφορίες και απόψεις. Στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής ασχολούμαι με τον τομέα των πολυμερών, όπου το κεφάλαιο ανακύκλωση είναι πολύ σημαντικό. Επομένως το μάθημα στο οποίο αναφέρεται η ανακύκλωση των «πλαστικών» και οι νέες θέσεις εργασίες που ανοίγονται στο συγκεκριμένο τομέα με βοήθησαν αρκετά και ένα από τα κομμάτια που θα μπορούσα να αντλήσω πληροφορίες και να μελετήσω περαιτέρω. Παναγιώτα Μαρία Ελένη, Χημικός Μηχανικός, Υ.Δ., ΕΜΠ

Ως δασολόγος βρήκα πολύ ενδιαφέρον το μάθημα του Πράσινου Μισθού. Η πτυχιακή μου εργασία είχε ως κύριο θέμα την βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικές κοινωνίες. Παρόλα αυτά με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα το κεφάλαιο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μου προκάλεσαν το κεφάλαιο: Πράσινοι Μισθοί στη Δασολογία και τη Γεωργία. Οι σημειώσεις ήταν καλογραμμένες και με βοήθησε να συμπληρώσω τις γνώσεις μου. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας. Γεωργία Ζάχου, Δασολόγος

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Πράσινος Μισθός» με βοήθησε αρκετά στο να αποκτήσω μια πιο σφαιρική και ολοκληρωμένη εικόνα για την πράσινη ανάπτυξη, την «πράσινη» οικονομία και τις «πράσινες» θέσεις εργασίας που αυτή διαμορφώνει. Πιστεύω ότι στο μέλλον όλες οι θέσεις εργασίας θα είναι πράσινες, άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε μικρότερο βαθμό. Θεωρώ ότι τα παραδείγματα που αναφέρονταν στο μάθημα, με τις «πράσινες» θέσεις εργασίας που έχουν διαμορφωθεί ανά τον κόσμο και ανά τομέα οικονομίας (βιομηχανία, τεχνολογία, μεταφορές, τουρισμός κλπ.), ήταν καθοριστικής σημασίας και με βοήθησαν ουσιαστικά. Αθηνά Καραβάκη, Δασοπόνος MBA Εργαστηριακός Συνεργάτης στο Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Καρδίτσας – ΤΕΙ Λάρισας

Η ειδικότητά μου απαιτεί ενημέρωση γύρω από έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν αντικείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον όπως και το υλικό που έχει διανεμηθεί. Οι εφαρμογές του ποικίλουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στην εργασία μου. Ανδριανή Καλογερά, Οικονομολόγος

Θεωρώ ότι μου αλλάζει την περιβαλλοντική μου συνείδηση , και το πόσο πρέπει να βοηθήσουμε όλοι στην αλλαγή της φιλοσοφίας μας για την συμπεριφορά μας απέναντι στην μητέρα φύση. Για τον χώρο της εργασίας ανοίγει τους ορίζοντες ως προς τις αντιλήψεις που είχαμε τόσο απέναντι στους εργαζομένους αλλά το κυριότερο απέναντι σε βασικούς τομείς και σε λάθος αντιλήψεις ως προς την σχέση περιβάλλον-κέρδος. Νικόλαος Καρκαλέτσης, Διευθυντής Παραγωγής, Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά 2011-12.

Εφέτος, σχλική χρονιά 2010-11, υλοποιήσαμε στο 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «αντιμετώπιση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων». Μία διάσταση του θέματος ήταν η φτώχεια και η ένδεια λόγω της ανεργίας. Αναφερθήκαμε στους ρακοσυλλέκτες οι οποίοι συνηθίζουν να συγκεντρώνουν αντικείμενα και να τα πουλούν σε εταιρείες ανακύκλωσης. Κωνσταντίνος Κιουρτσής, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Νομού Πέλλας

Το μάθημα μου παρείχε γνώσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, και πως μπορούν να εφαρμοστούν «πράσινα» μέτρα σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, ακόμα και στη Γεωργία, την οποία αφορά το επάγγελμα μου. Καλλιόπη Καλογιαννάκη, Τεχνολόγος Γεωπόνος

Η ειδικότητά μου απαιτεί ενημέρωση γύρω από έναν τομέα τόσο σημαντικό όσο τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο αυτό το παρόν αντικείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον όπως και το υλικό που έχει διανεμηθεί. Οι εφαρμογές του ποικίλουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στην εργασία μου. Μαρία Καλογερά, Οικονομολόγος, USOLUTIONS Συμβουλευτική

Ως ηλεκτρολόγος μηχανικός θεώρησα πολύ ενδιαφέρον τον τομέα  των ενεργειακών και αποδοτικών κτιρίων. Οι γνώσεις που αποκόμισα πιστεύω πως όχι μόνο θα με κάνουν πιο ανταγωνιστικό και αποδοτικό στην εργασία μου αλλά μου έδωσαν κίνητρα και ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση πάνω σε όλο το φάσμα της πράσινης ανάπτυξης. Κωνσταντίνος Μαχιάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Πολύ ενδιαφέρον το περιεχόμενο του μαθήματος και ειδικά τα κεφάλαια σχετικά με το πράσινο χρηματοοικονομικό σύστημα καθώς και αυτό της πράσινης εργασίας. Επίσης, ο σύγχρονος τρόπος διδασκαλίας, μέσω διαδικτύου, μου άρεσε καθώς δεν δεσμευόμουν για το πότε θα παρακολουθήσω τα μαθήματα. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια ευαισθητοποίησής μας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να γνωρίσω όλα αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα αντικείμενα. Στέλλα Μώκιου, Γεωπόνος

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε κυρίως να αποκτήσω πιο συγκεκριμένες γνώσεις σχετικά με τον Πράσινο Μισθό, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσανατολισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος και με σημαντικό διακριτικό χαρακτηριστικό τη βιωσιμότητα των κοινωνικών δομών, θέματα τα οποία με αφορούν ως πολιτικό επιστήμονα. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό και των δύο μαθημάτων που παρακολούθησα ήταν πολύ καλογραμμένο, κατά την άποψη μου και ενημερωμένο,  με συγκεκριμένα παραδείγματα. Σχετικά με την εργασία μου στο JRC, ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μάθημα αυτό είναι σχετικό γιατί στο χώρο εργασίας μου πραγματοποιούνται μελέτες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τρόπους που θα ενισχυθεί ένα πιο βιώσιμο ευρωπαϊκό μοντέλο. Θεωρώ σημαντικές τις διαστάσεις που αφορούν πολιτικές προτάσεις, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας φιλικών και προστατευτικών προς το περιβάλλον. Χριστίνα Μοσκαχλαϊδή, Πολιτικός Επιστήμονας, JRC-European Commission

Το μάθημα μου παρείχε σημαντικές γνώσεις σχετικά με εξειδικευμένα θέματα που συνδιάζουν την οικονομία με τον περιβάλλον και που δυστυχώς δεν έχουμε την ευκαιρία να διδαχδούμε στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Ταυτόχρονα με ευαισθητοποιήσε περιβαλλοντικά και με ενημέρωσε για μια πληθώρα επαγγελμάτων που μπορούν να αναπτυχθούν γύρω απο την προστασία τους περιβάλλοντος ωστέ η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη να αποτελέσει πραγματικότητα. Ιππολύτη Μακρή, Οικονομολόγος

Θεωρώ το περιεχόμενο του μαθήματος πολύ σημαντικό γιατί μου άνοιξε νέους ορίζοντες στη σκέψη μου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την απασχόληση. Ελισάβετ Μεντέτη, Φοιτήτρια, Coventry University, Ηνωμένο Βασίλειο

Διδάσκω στη Γ’ Γυμνασίου το μάθημα του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επομένως το μάθημα του Πράσινου Μισθού έδωσε μια νέα διάσταση στη διδασκαλία μου. Οι μαθητές μου συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες τους. Άλλωστε, μπροστά τους αναδύθηκε μια πλειάδα επαγγελμάτων που σχετίζονται τόσο άμεσα ή έμμεσα με την περιβαλλοντική προστασία, όσο και με τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις προσδοκίες τους για το επαγγελματικό τους μέλλον. Κατερίνα Χαζάπη, Καθηγήτρια στο 4ο Γυμνάσιο Γλυφάδας

Στην παρούσα φάση το αντικείμενο της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας δε σχετίζεται άμεσα με τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. Θεωρώ ωστόσο, ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και ότι οι γνώσεις που αποκόμισα θα αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μέλλον. Θεοδοσία Τσιώνου, Οικονομολόγος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια συγκέντρωση των πιθανών μορφών «πράσινης εργασίας», δίνοντας πολλές ιδέες για το μέλλον και ενημερώνοντας επαρκώς για καλές πρακτικές που ακολουθούνται από άλλες χώρες. Αποτελεί σημαντικό οδηγό αναφοράς. Δημήτριος Φουρτούνης, Φοιτητής Ε.Μ.Π.

Το μάθημα αυτό με βοήθησε να γίνω καλύτερη πολίτης. Έμαθα περισσότερα για την ανακύκλωση και τι μπορώ να ανακυκλώσω. Έμαθα πως μπορώ να συμβάλω στη προστασία του περιβάλλοντος και πως η προσπάθεια του κάθε ανθρώπου έχει άξια και έτσι να μπορούμε να αρχίσουμε να σώσουμε τις γειτονιές μας για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον. Γκέστα Τζούφι, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Το πρόγραμμα του πράσινου μισθού αποτελεί έναν αντικείμενο ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ταυτόχρονα έναν τομέα για τον οποίο απαιτείται η σωστή ενημέρωση, ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε, ο καθένας με τον τρόπο του, προς την κοινή κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Επιστήμη είναι ένας τομέας της Επιστήμης του Χημικού Μηχανικού που είχα τη δυνατότητα να συναντήσω κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο ΕΜΠ, εντούτοις δεν είχα έκτοτε παρακολουθήσει και θεωρώ ότι μου προσέφερε πρόσθετη γνώση. Στην παρούσα φάση διεξάγω τη διδακτορική μου διατριβή στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ένα από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου αποτελεί και η ανάλυση των αέριων ρύπων, η κλιματική αλλαγή και θέματα που αφορούν στη συμμόρφωση της Ελλάδας με βάση τους κανονισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η ενασχόληση μου επομένως με τον τομέα των πράσινων τεχνολογιών θα μπορούσε να είναι ένα επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Ιωάννα Κατσαβού, Χημικός Μηχανικός, Υ.Δ., ΕΜΠ

Το περιεχόμενο του μαθήματος αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρον καθώς με εισήγαγε σε έννοιες που ναι μεν είχα ακούσει, αλλά δεν είχα κατανοήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών μου στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Έχοντας ως βασικό άξονα το περιβάλλον, ο Πράσινο Μισθός ανοίγει νέους ορίζοντες σχετικά με την απασχόληση σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Ο τομέας των κατασκευών, στον οποίο θα δραστηριοποιηθώ στο μέλλον, καταναλώνει το 40-50% περίπου των φυσικών πρώτων υλών που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ενώ ευθύνεται για το 30-50% των συνολικών αποβλήτων των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών, οπότε είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση προς το περιβάλλον ως μέλλον μηχανικός. Ανδρέας Αλεξόπουλος, Φοιτητής, ΕΜΠ

Το μάθημα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να κατανοήσω πως μπορεί η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων να συμβάλει ταυτόχρονα στην μείωση της ανεργίας και στην πράσινη ανάπτυξη της οικονομίας ,οικοδομώντας ταυτόχρονα και την  οικολογική συνείδηση στους πολίτες. Θεόδωρος Βλάχος, Εργαζόμενος

Το περιεχόμενο του μαθήματος πάσινος μισθό με βοήθησε να καταλάβω ως ελέυθερη επαγγελματίας και χημικός μηχανικός σε ποιους τομείς θα πρέπει να εμβαθύνω για την ανάπτυξη των επαγγελματικών μου. Μέσα από το μάθημα αυτό ανακάλυψα νέα πεδία απασχόλησης όπως για παράδειγμα η κομποστοποίηση και τα βιοκαύσιμα. Μετά από έρευνα αγοράς διαπίστωσα ότι μπορώ να τα ενσωματώσω τα παραπάνω πεδία στη δουλειά μου. Βασιλική Αργυρούλη, Χημικός Μηχανικός Εκπαιδευτικός