2011 e-learning comments: Climate Change

Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον

Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Σχόλια συμμετεχόντων για το μάθημα «Κλιματικές Αλλαγές»

Α’ Κύκλος 2011

Λόγω της εργασίας μου σε βιομηχανία κονιαμάτων, διεύρυνα τους ορίζοντές μου για το αποτύπωμα των βιομηχανικών διαδικασιών στο περιβάλλον. Παρόλο όμως που δεν ασχολούμαι με την παραγωγική διαδικασία της εταιρίας, το περιεχόμενο του μαθήματος θα αποτελέσει πηγή αρκετών επιχειρημάτων για την προώθηση των οικολογικών προϊόντων της εταιρίας, καθώς ασχολούμαι με την τεχνική υποστήριξη των προϊόντων. Υλικά με χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών, καθόλου σκόνη κατά την ανάμειξή τους, υλικά από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και υλικά που βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, είναι πιο εύκολο να υποστηριχθούν τεχνικά, όταν γνωρίζω τις εκάστοτε επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Εκτός όμως από το όφελος στον επαγγελματικό τομέα, οι γνώσεις που απέκτησα, προσφέρουν επιπλέον κίνητρο για σωστή και οικολογική συμπεριφορά και με βοηθούν να πληροφορήσω τρίτους για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Παρασκευή Αγγελετοπούλου, Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργών

 

Το μάθημα ήταν πολύ ενδιαφέρον, κάλυψε σημαντικές πτυχές του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών και με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τους όρους που σχετίζονται με το θέμα. Το κεφάλαιο με τη γεωργία μου έδωσε το έναυσμα να ασχοληθώ περισσότερο με αυτόν τον τομέα και να προτείνω κάποιες πιο φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές σε ανθρώπους που απασχολούνται με την γεωργία. Αλεξία Αδαμίδου, Μηχανικός Περιβάλλοντος

 

Ένα γοητευτικό ταξίδι στο κόσμο της γνώσης για το περιβάλλον. Μόνικα Παπανικολάου, Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι κι έτσι δεν είχα την δυνατότητα να εφαρμόσω τις γνώσεις που μου προσφέρθηκαν, μου δόθηκε όμως η ευκαιρία να πληροφορηθώ καθώς και να αποσαφηνίσω έννοιες και ορισμούς για τους οποίους είχα ακούσει γενικά πράγματα και είχα συγκεχυμένη εικόνα. Σε επαγγελματικό επίπεδο θεωρώ ότι θα μπορέσω να αξιοποιήσω τις συγκεκριμένες γνώσεις καθώς θα εργάζομαι σε κάποιο δήμο (για παράδειγμα στην δημιουργία επιμορφωτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων) ή στην εργασία μου με ομάδες ατόμων (για παράδειγμα σε μία ομάδα ανάπτυξης θα μπορούσε να υπάρξει μία σειρά συναντήσεων που να θίγει περιβαλλοντολογικά ζητήματα – κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρων να γίνει και σε σχολικό επίπεδο με μία ομάδα παιδιών). Μελίτα Αθηναίου, Απόφοιτη Κοινωνικής  Εργασίας

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το αντικείμενο του με ενδιέφερε πολύ όσο ήμουν φοιτητής στο τμήμα του φυσικού και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει σε κάποιο μεταπτυχιακό στον τομέα αυτό. Επίσης  με βοήθησε να κατανοήσω κάποια φαινόμενα και να μάθω ακόμα περισσότερα. Πιστεύω ότι οι κλιματολογικές αλλαγές  καθώς και η αντιμετώπιση των φαινόμενων που τις προκαλούν είναι σημαντικό για όλη την ανθρωπότητα και γι’ αυτό όσο περισσότερα γνωρίζουμε τόσο περισσότερο μπορούμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση τους. Τέλος το μάθημα θα με βοηθήσει στην διδασκαλεία  τόσο της γεωγραφίας όσο και της χημείας σαν καθηγητής φυσικής που είμαι. Αστέριος Αλβανός, Φυσικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα. Το αντικείμενο που επέλεξα να παρακολουθήσω, «Κλιματικές αλλαγές», έχει άμεση συνάφεια με τον προβληματισμό σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τα περιβαλλοντικά προβλήματα γενικότερα, θέμα που απασχολεί όχι μόνο τους ενήλικες αλλά και τους εφήβους που είναι η ηλικιακή ομάδα στην οποία διδάσκω. Συγκεκριμένα με τη βοήθεια της ενότητας των κλιματικών αλλαγών ερμήνευσα την κατανομή του πληθυσμού σε διάφορα μέρη της γης, τα μεταναστευτικά ρεύματα και κάποια ιστορικά γεγονότα. Αναλυτικότερα με τους μαθητές μου μελετήσαμε τις περιβαλλοντικές επιδράσεις της βιομηχανικής επανάστασης  στο περιβάλλον και παρακολουθήσαμε την εξέλιξη του πλανήτη μας μέσα από τις κλιματικές μεταβολές. Επιπρόσθετα η ενότητα αυτή υπήρξε ένας πολύ καλός βοηθός για το μάθημα της Έκθεσης-Έκφρασης και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας γιατί πολλές φορές τα σχολικά εγχειρίδια των προαναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων αναφέρονται στο περιβάλλον, στα οικολογικά προβλήματα του πλανήτη μας και στις αρνητικές επιπτώσεις της ανάπτυξης της τεχνολογίας τόσο για την υγεία μας όσο και για το μέλλον του περιβάλλοντος. Παράλληλα προσπάθησα να εξοικειώσω τους μαθητές μου με κάποιους εξειδικευμένους όρους που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές τους οποίους, είτε οι μαθητές τους ακούν καθημερινά αλλά γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τη σημασία τους (όξινη βροχή, τρύπα του όζοντος, αποψίλωση, κ. ά) , είτε δεν τους έχουν ακούσει ποτέ (βιοστερεά, περιβαλλοντική μετανάστευση, ασφάλεια τροφίμων κ. ά). Στόχος ήταν όχι μόνο η επιστημονική τους ενημέρωση αλλά και η άνοδος του γλωσσικού τους επιπέδου. Ευελπιστώ ότι το περιεχόμενο της εν λόγω ενότητας θα αποτελέσει πολύτιμο βοηθό για την υλοποίηση ενός  προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (καινοτόμος δράση) για την επόμενη σχολική χρονιά το οποίο θα έχει σαν θεματικό κέντρο κάποιο από τα υπό εξέταση θέματα. Αργυρούλα Αλεξανδροπούλου, Εκπαιδευτικός

 

Ως φυσικός, τα θέματα των κλιματικών αλλαγών έχουν άμεση συνάφεια με το αντικείμενο που διδάσκω στις σχολικές αίθουσες. Η μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου πάνω στους κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον αλλά και να μεταφέρω αυτές τις γνώσεις στους μαθητές μου. Απόστολος Αμπεριάδης, Φυσικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με το θέμα του διδακτορικού μου και έχει συμβάλει στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών και δεδομένων. Μαρία Αντωνιάδου, Χημικός Μηχανικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε ώστε να αντλήσω υλικό για τα μαθήματα που δίδασκα στα ΙΕΚ . Ο τρόπος συγγραφής των σημειώσεων ήταν αναλυτικός και μπορούσε να βοηθήσει ακόμα και άτομα που δεν ήταν το γνωστικό τους αντικείμενο. Ιδίως η αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στις ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντός. Κατερίνα Απάζογλου, Μ. Γετεχνολογίας & Γεωπεριβάλλοντος

 

Μιας και ακόμα είμαι φοιτητής – στο τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. ΔΡΑΜΑΣ – μπορώ να μιλήσω ότι με βοήθησε στην διδασκαλία μου. Επίσης μπορώ να πω με σιγουριά ότι το μάθημα «Κλιματικές Αλλαγές» ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την περιβαλλοντική μου συνείδηση, αλλά και μου έδωσε πληθώρα ιδεών για πράγματα που μπορώ να κάνω στο μέλλον για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με το αντικείμενο σπουδών μου, το οποίο συνειδητά επέλεξα να σπουδάσω. Αναστάσιος Αστερίου, Φοιτητής Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι. Δράμας

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος «Κλιματικές Αλλαγές» με βοήθησε πολύ να καταλάβω το μέγεθος των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στην υγεία του ανθρώπου σε συνδυασμό με το αντικείμενο σπουδών μου, το οποίο συνειδητά επέλεξα να σπουδάσω. Επίσης μπορώ να πω με σιγουριά ότι το μάθημα  ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την περιβαλλοντική μου συνείδηση, αλλά και μου έδωσε πληθώρα ιδεών για πράγματα που μπορώ να κάνω στο μέλλον για την προστασία του περιβάλλοντος. Γεώργιος Αστερίου, Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. Τμήματος Νοσηλευτικής Χειρουργείου

 

Το συγκεκριμένο μάθημα με βοήθησε πολύ στην κατανόηση των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στις κλιματικές αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα επειδή το θέμα της διδακτορικής διατριβής μου πραγματεύεται πάνω σε εναλλακτικού τύπου αντιπλημμυρικά μέτρα προστασίας καθώς και στην προσπάθεια του καθαρισμού των όμβριων υδάτων από διάφορους ρύπους που παρασέρνει η όξινη βροχή, θεωρώ πως απέκτησα μια σφαιρική άποψη σχετικά με τις αίτια των κλιματικών αλλαγών καθώς και τα πιθανά σενάρια  εξέλιξης των περιβαλλοντικών μεταβολών. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός πως εμβάθυνα σε διάφορους όρους και φαινόμενα τα οποία ναι μεν τα ήξερα ονομαστικά αλλά δεν γνώριζα τόσες λεπτομέρειες. Πλέον αντιλαμβάνομαι ότι η γη αποτελεί στην πραγματικότητα ένα τεράστιο σπίτι όπου όλοι είμαστε ιδιοκτήτες και συνυπεύθυνοι για τις φθορές και τα προβλήματα που της δημιουργούν οι πράξεις μας όσο μικρές και ασήμαντες θεωρούμε εμείς πως είναι. Γεωργία Βαρδάκα, Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. και Υ.Δ. Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να ταξινομήσω διάφορες γενικές πληροφορίες που είχα υπόψιν σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και κυρίως να ξεκαθαρίσω το νόημα κάποιων βασικών εννοιών. Προς το παρόν δεν εργάζομαι διότι ολοκλήρωσα πρόσφατα τις σπουδές μου στη μηχανολογία. Η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος με βοήθησε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντική είναι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ήταν η αφορμή να αποφασίσω ότι θέλω να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω σε αυτόν τον τομέα και να ασχοληθώ με αυτόν. Μαρία Βασιλοπούλου, Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος IMECHE Αγγλίας

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος βοήθησε στην ευρύτερη γνώση του αντικειμένου των σπουδών μου αλλά και της απασχόλησης μου. Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Το φαινόμενο της «περιβαλλοντικής μετανάστευσης»  δημιουργεί νέες  πολιτισμικές συνθήκες και συμβάλλει στην μεταβολή του παγκόσμιου διαπολιτισμικού χάρτη με συνέπειες στις ζωές όλων μας. Αφροδίτη Βέντη, Χημικός Μηχανικός, ΔΕΠΑ ΑΕ

 

Είναι η δεύτερη φορά που παρακολουθώ προγράμματα Distance Learning με την Βιοπολιτική, τη δε πορεία της κυρίας Αγνής Βλαβιανού Αρβανίτη την παρακολουθώ από το 1995. Είναι αρκετά ενδιαφέρον το πρόγραμμα, αρκετά τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο. Λόγω του ότι ασχολούμαι αρκετά με θέματα εταιρικής ευθύνης στην εταιρεία μου θα προσπαθήσω να το ενσωματώσω και από θεωρητικής και από πρακτικής σκοπιάς. Θα ήταν χρήσιμο να γίνουν κάποιες από κοινού δράσεις (συζητήσεις, συνεδρίες, επαφές, σεμινάρια κλπ) με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μερών. Στην εταιρεία που εργάζομαι –INTERAMERICAN-  τα θέματα περιβάλλοντος (μέλος του UNEP/ Finance του ΟΗΕ, Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παρώθησης συμμετοχής για τη μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, την ανάπλαση, την ανακύκλωση υλών και την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν προτεραιότητά μας. Ελπίζω σε μια καλή συνέχεια. Γρηγόριος Βλαχάκης, Υπεύθυνος Ανθρωπίνου Δυναμικού – Εκπαίδευσης

 

Απόκτηση σφαιρικής γνώσης ,γραμμένες με λόγια κατανοητά, γύρω από τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους βοηθούν πάντα. Χρυσή Βολικάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος

 

Εργάζομαι ως Μηχανολόγος Μηχανικός σε μια εταιρεία που οι εργασίες της έχουν άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στις ανανεώσιμες πηγές και το περιεχόμενο του μαθήματος με ενδιέφερε σημαντικά.  Έχοντας αποκτήσει γνώσεις στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει κάθε παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, με κάνει πιο συνειδητοποιημένο και θα αντιμετωπίσω τα έργα με διαφορετικό τρόπο. Λεωνίδας Βούλγαρης, Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Θεωρώ ότι η γνώση των κλιματικών αλλαγών, καθώς και των  επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον είναι απαραίτητη για το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, όπως και στα περισσότερα «τεχνικά επαγγέλματα». Ύστερα από τις πολύτιμες γνώσεις που επέκτησα από αυτό το σεμινάριο, μπορώ να παρέχω συμβουλευτικές οδηγίες στους υπόλοιπους συνεργάτες καθώς και σε πιθανούς πελάτες, σχετικά με την «πράσινη» παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αργύριος Γεωργούσης, Ηλεκτρολόγος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος δεν έχει άμεση σχέση με την παρούσα επαγγελματική εργασία μου, αλλά κυρίως με τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές μου αγωνίες και ευαισθησίες που αφορούν στο θέμα της διατήρησης του Περιβάλλοντος και τις αντιστροφής των δυσμενών γι’ αυτό αρνητικών συνεπειών της αλόγιστης ανθρώπινης δραστηριότητας. Ανδρέας Γιακουμής, Πολιτικός Μηχανικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε κατά την φοίτηση μου στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Και στις εργασίες που είχα να παραδώσω αλλά και στις μικροδιδασκαλίες που έκανα σε μαθητές της Β λυκείου, που είχαν σχέση με το Φαινόμενο του θερμοκηπίου, την Τρύπα του Όζοντος και γενικά τις Κλιματικές Αλλαγές. Μαρία Γιάννου, Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

 

Το μάθημα με βοήθησε να δώ την αντιμετώπιση του προβλήματος από μια άλλη οπτική. Ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας μου στη ΔΕΗ Τρικάλων νιώθω τη ανάγκη για την προστασία  του περιβάλλοντος καθημερινά. Φώφη Γκουντοπούλου, Υπάλληλος ΔΕΗ

 

Tο μάθημα Κλιματικές Αλλαγές με βοήθησε σημαντικά στο να επαναφυπνιστεί η οικολογική συνείδηση μέσα μου. Ως χημικό εμπλούτισε τις λίγες γνώσεις μου επάνω στο συγκεκριμένο τομέα και με έκανε να σκεφτώ πιθανή μελλοντική ενασχόληση με την ρύπανση του περιβάλλοντος και της πράσινης χημείας. Ευχαριστώ θερμά τις τεράστιες προσπάθειες της Βιοπολιτικής και θα ήθελα να ενασχοληθώ πιο ενεργά στο τιτάνιο έργο της Οργανώσεως Βιοπολιτική. Ευχαριστώ. Δημοσθένης Γκριζιώτης, Χημικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος δεν με βοήθησε ιδιαίτερα στην εργασία μου, με βοήθησε ωστόσο στο να δώσω βάση σε κάποια θέματα που αγνοούσα και να κατανοήσω έννοιες που τις άκουγα συχνά (π.χ. τηλεόραση ) όπως είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, El Ninio κτλ, τις αιτίες των κλιματικών μεταβολών και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να κατανοήσει ο καθένας μας, ότι έχει κι αυτός τη δυνατότητα να βελτιώσει την καθημερινότητα του και κατ’ επέκταση και την καθημερινότητα των άλλων, αλλάζοντας μικρές συνήθειές του, χωρίς αυτό να απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Σοφία Δημητριάδη, Ιδιωτική Υπάλληλος

 

 

Η παρακολούθηση του μαθήματος είχε ως αποτέλεσμα να αντιληφθώ σε μεγαλύτερο βαθμό πώς ο καθένας ατομικά, αλλά και συνολικά έχουμε μερίδιο  ευθύνης για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.  Όσον αφορά την εργασία μου η ενημέρωση που είχα μέσα από τα μαθήματα αυτά που έδωσε τη δυνατότητα να δω βαθύτερα ορισμένα θέματα και γεγονότα, καθώς επίσης μου έδωσε ιδέες και για ρεπορτάζ που θα ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και θα συμβάλλουν και στην ευρύτερη ενημέρωση. Ευθυμία Δημητροπούλου, Δημοσιογράφος

 

Είχαμε ερευνήσει το θέμα ως ομάδα στα πλαίσια Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής στο σχολείο μας. Οι αλλαγές στο κλίμα θέτουν μια Πρόκληση άνευ προηγουμένου στο ανθρώπινο είδος. Οι υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις δεν επιτρέπουν ακριβείς προβλέψεις για τη χρονική διάρκεια και την τοπική διανομή μιας μελλοντικής επιδείνωσης/αλλαγής στο κλίμα και πιθανόν, οι επιστήμονες να χρειαστούν δεκαετίες ολόκληρες πριν δώσουν στοιχεία με περισσότερη ακρίβεια. Όταν συνδιαλέγομαι και επικοινωνώ με παιδιά 15-18 ετών αποφεύγω να καταστροφολογώ. Θεωρώ σημαντική και απαραίτητη τη στοιχειώδη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής ηθικής σε όλα τα μαθήματα. Επειδή οι σημερινές «πράσινες λύσεις» ενδέχεται αύριο να υστερούν, δεν θα πρέπει να έχουμε ως στόχο μας κάποια μέθοδο per se, αλλά την ανάπτυξη μιας ηθικής, η οποία αναγνωρίζει ηθική υπόσταση στο περιβάλλον και στον άνθρωπο (Aldo Leopold) και βοηθά στο να αναπτυχθεί σκέψη, που δεν αποστασιοποιείται από ηθικά, φιλοσοφικά και θρησκευτικά κελεύσματα. Το μάθημα μου έδωσε την ευκαιρία να εμπλουτίσω και να διασταυρώσω τις γνώσεις μου και γι’ αυτό, Σας ευχαριστώ! Γεωργίτσα Δήμου, Καθηγήτρια Χημείας στο 1ο ΕΠΑΛ Λαγκαδά

 

Το υλικό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στον εμπλουτισμό των γνώσεων και για τη διδασκαλία περιβαλλοντικών θεμάτων, για την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την διαμόρφωση στάσεων ζωής, φιλικών προς το περιβάλλον. Θα ήταν χρήσιμο το υλικό να είναι και σε μορφή παρουσιάσεων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Ευάγγελος Δήμος, Εκπαιδευτικός, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Με βοήθησε σημαντικά σαν άτομο να κατανοήσω τα σημαντικότερα προβλήματα του περιβάλλοντος καθώς επίσης και αποτελεσματικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε όλοι μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πρώτα απ’ όλα όμως χρειάζεται περιβαλλοντική συνείδηση, ηθική και γνώση του αντικειμένου. Κωνσταντίνος Ζουλιάτης, Εκπαιδευτικός

 

Το περιεχόμενο των ενοτήτων ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πέρα από την γνώση που αποκόμισα, θεωρώ ότι θα με βοηθήσει πάρα πολύ στις μελλοντικές μου σπουδές που θα έχουν περιβαλλοντική κατεύθυνση. Χριστίνα Θεοδωράτου, Τοπογράφος Μηχανικός

 

Διεύρυνση των γνώσεων , περαιτέρω εμβάθυνση διαφόρων θεμάτων. Οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και οι τρόποι με τους οποίους θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις αλλαγές. Μέσω διαλέξεων που πραγματοποιούμε σε διάφορα σχολεία. Χρήστος Κακαλέτρης, Δασοπόνος Δ.Υ, Δασαρχείο Γυθείου

 

Ούσα καθηγήτρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχω προβεί στην υλοποίηση περιβαλλοντικών ενδοσχολικών προγραμμάτων ως υπεύθυνη καθηγήτρια – συντονίστρια περιβαλλοντικής ομάδας. Το άρτια δομημένο πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος, θέτοντας στόχους, παρέχοντας ανακεφαλαιωτικά ερωτήματα και χρήσιμη ηλεκτρονική και μη βιβλιογραφία παρέχει τουλάχιστον επικουρικό ρόλο στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, θα αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα στο διαθεματικό μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας που εισάγεται στην Α΄ Λυκείου από το σχολικό έτος 2011-2012 στη δημόσια εκπαίδευση. Αθανασία Κακάλη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

 

Το μάθημα μου παρείχε πληροφορίες που ως τεχνολόγος γεωπόνος βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες. Στον εργασιακό μου τομέα θα προωθώ την οργανική γεωργία αντί της συμβατικής που έχει αρνητικές επιπτώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα, το χερσαίο οικοσύστημα και την πανίδα. Καλλιόπη Καλογιαννάκη, Τεχνολόγος–Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος με βοήθησε πολύ στα καθήκοντά μου ως Εκπαιδευτικός, επειδή απέκτησα χρήσιμες και εμπεριστατωμένες  γνώσεις για το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκ/σης τις οποίες μπορώ να μεταδώσω στους μαθητές μου. Καλλιόπη Καλποδήμου, Υπουργείο Παιδείας – Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, Καθηγήτρια Φιλόλογος

 

Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως η ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές, είναι θέματα που μας αφορούν όλους και σε κάθε επίπεδο της ζωής μας – επαγγελματικό και μη. Ενσωματώνοντας μια περιβαλλοντική συνείδηση στην καθημερινότητα μας, είτε αυτό αφορά την εργασία μας, είτε τις μετακινήσεις μας, ακόμα και τις πιο απλές καθημερινές δραστηριότητες μας, κάνουμε ένα πρώτο αλλά και καθοριστικό βήμα στην αντιμετώπιση και στον περιορισμό αυτού του προβλήματος. Η εργασία μου έχει άμεσα σχέση με το περιβάλλον, καθώς εργάζομαι σε γραφείο μελετών που εκπονεί μελέτες για μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης, φράγματα, κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αν και το αντικείμενό της εργασίας μου δεν έχει να κάνει άμεσα με τις κλιματικές αλλαγές και την ατμοσφαιρική ρύπανση, το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν άκρως ενδιαφέρον και ειδικά το κεφάλαιο των επιπτώσεων, το οποίο με βοήθησε να λάβω υπ’ όψιν κάποιες σημαντικές παραμέτρους για την εργασία μου. Για παράδειγμα με την κρίση που έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει ο κόσμος στην προσφορά νερού, η εντατική, υπεύθυνη και περιβαλλοντικά βιώσιμη κατασκευή φραγμάτων, σε συνδυασμό με τις νέες πρακτικές άρδευσης που μειώνουν δραστικά τις απώλειες ύδατος στις διάφορες γεωργικές δραστηριότητες, είναι μια αποφασιστική κίνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και μου ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες. Επίσης μια σημαντική παράμετρος που άρχισε να με απασχολεί μετά από αυτό το μάθημα αφορά την μεγαλύτερη δυνατή, ορθολογική και πρακτικά εφαρμόσιμη εκμετάλλευση των υδάτων, που απορρέει από έναν βιολογικό καθαρισμό, για γεωργικές δραστηριότητες κ.α. Νικόλαος Καραθανάσης, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

 

Άμεσα οφέλη στην εργασία μου δεν θα έλεγα ότι μου προέκυψαν ωστόσο θα μπορούσα να πω ότι με βοήθησε να κατανοήσω φυσικές διεργασίες που ήταν συγκεχυμένες στο μυαλό μου αλλά και να μεγεθύνω τη γνώση σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές. Σταύρος Καρακωνσταντάκης, Δασοπόνος

 

Η γενικότερη βοήθεια από το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται σε μια πιο εμπεριστατωμένη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, τόσο συνολικά, όσο και των επιμέρους φαινομένων που τη συνοδεύουν, παραγόντων που την επηρεάζουν και των συνεπειών της, όπως επίσης και προσεγγίσεις τόσο περιβαλλοντικές όσο και τεχνολογικές, αλλά και διοικητικές στην αντιμετώπισή της. Σχετικά με την πειραματική διδασκαλία των φυσικών μαθημάτων που αποτελεί κύριο εργασιακό αντικείμενο, βοήθησε σε επιπλέον σκέψεις για εφαρμογή της σε θεματικές περιοχές των μαθημάτων αυτών με ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία, όπως ενδεικτικά, θέματα ενέργειας και συσχέτισής της τόσο με την αύξηση της θερμοκρασίας όσο και με συνέπειες περιβαλλοντικού χαρακτήρα της αύξησης αυτής, όπως επίσης θέματα σχετικά με pH, με επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας σε πειραματική προσομοίωση περιβαλλοντικών δομών, αν και εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα ασφάλειας, με πειραματική μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αθανάσιος Καρούτης, Υπεύθυνος, Υπ.Παιδείας ΔΒΜΘ, Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ.Θεσ/νίκης, Ε.Κ.Φ.Ε. Νεάπολης

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου και να τις χρησιμοποιήσω στην επικοινωνία μου με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούμαι σε διάφορες οργανώσεις και συλλόγους που συμμετέχω. Η Ορθή Διαχείριση είναι πιστεύω το κλειδί της υπόθεσης και θα πρέπει να ενσωματωθεί στην καθημερινή μας ζωή τόσο στο σπίτι αλλά και στην εργασία μας. Κωνσταντίνος Κηπουρός, Δημοτικός Υπάλληλος

 

Εφέτος υλοποιήσαμε στο 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας πρόγραμμα αγωγής υγείας με τίτλο: «αντιμετώπιση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων». Μία διάσταση του θέματος ήταν η φτώχεια και η ένδεια λόγω της περιβαλλοντικής μετανάστευσης. Μία σημαντική διάσταση είναι η διάσταση της κατανόησης ότι κάποιες ανθρώπινες δραστηριότητες της καθημερινότητας όλων των πολιτών, προκαλούν και αυτές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κωνσταντίνος Κιουρτσής, Βιολόγος, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε στο να αποκτήσω εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σχετικές με το επάγγελμα μου. Ευθυμία Κλαπάνη, Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα

 

Σημαντική υπήρξε η συνειδητοποίηση του μεγέθους του κινδύνου που διατρέχει ολόκληρος ο πλανήτης από τις κλιματικές αλλαγές. Δημοσιογραφικά αλλά και σε προσωπικό επίπεδο η πιο σημαντική διάσταση και παράμετρος του μαθήματος, κατά την άποψή μου, είναι  η κατανόηση της περιβαλλοντικής ευθύνης του κάθε πολίτη αλλά προπάντων των πολιτικών, των ηγετών και των κυβερνήσεων,  που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν τη γη, στο βωμό του κέρδους και της οικονομικής επικράτησης. Χαρούλα Κοκκίνου, Δημοσιογράφος

 

Η συμβολή του ηλεκτρονικού μαθήματος στην ιδιότητά μου ως περιβαλλοντολόγου, εντοπίζεται κυρίως στην επικαιροποίηση και τον εμπλουτισμό της γνώσης μου γύρω από το αντικείμενο των Κλιματικών Αλλαγών. Επιπλέον, η διάρθρωση του μαθήματος στα συγκεκριμένα κεφάλαια, εξασφάλισε την πληρότητα ανάπτυξης του αντικειμένου, και αποτελεί μια άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση δομής, αξιοποιήσιμη στο πλαίσιο των αντίστοιχων μελλοντικών μαθημάτων που επιθυμώ να πραγματοποιήσω εντός των δομών της εκπαίδευσης ενηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, η διάρθρωση του αντικειμένου επιτυγχάνει την ανάδειξη των περισσότερων διαστάσεων του ζητήματος και παρέχει άφθονη τροφή για σκέψη και προβληματισμό, καθώς εκθέτει συνδέσεις στις διαστάσεις των κλιματικών αλλαγών, που για τους μη ειδικούς είναι συνήθως άγνωστες. Ελισάβετ Κολοβού, Περιβαλλοντολόγος/Υποψήφια Διδάκτορας

 

Το μάθημα με ευαισθητοποίησε ως άτομο, διότι χάρη στις γνώσεις που αποκόμισα μπορώ να συμβάλω στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών. Ειδικότερα, η γνώση των αιτιών των αλλαγών και των κινδύνων που αυτές προκαλούν με έκανε να υιοθετήσω συνήθειες πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, αυτά που έμαθα, με βοήθησαν στο αντικείμενο των σπουδών μου και μπορώ συνδυάζοντας τα με τις μέχρι τώρα γνώσεις μου να ασκήσω στο μέλλον το επάγγελμα μου με περιβαλλοντικές αρχές. Γαλήνη Κονδύλη, Φοιτήτρια, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.), Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος νομίζω πως δεν μπορεί να με βοηθήσει στο επάγγελμά μου, διεύρυνα όμως τις γνώσεις μου ως προς το περιβάλλον , που ήταν και το ζητούμενο από μέρους μου. Ίσως κάποιες βασικές γνώσεις να μπορέσω να τις μεταδώσω και να τις κάνω πράξη. Δημήτριος Κοντός, Μουσικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος βοήθησε τις μεταπτυχιακές σπουδές μου, καθώς αποτελεί συνισταμένη στη μελέτη των διάφορων πολιτισμικών φαινομένων σε διεθνές επίπεδο. Οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και συντελούν και αυτές στην διαμόρφωση της πολιτιστικής πραγματικότητας και των πολιτιστικών πλαισίων που διαμορφώνονται.  Η διάσταση της «περιβαλλοντικής μετανάστευσης»  δημιουργεί νέες πολιτισμικές συνθήκες, καθώς η περιβαλλοντικοί μετανάστες επηρεάζουν το υπό διαμόρφωση σύγχρονο διαπολιτισμικό περιβάλλον και δημιουργούν το υπόστρωμα ενός νέου πολιτιστικού πλαισίου που βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ των λαών, δημιουργώντας ένα πολιτισμό των πολιτισμών. Δημοσθένης Κόρδος, Τελειόφοιτος Μεταπτυχιακός Φοιτητής στην «Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων»

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να παρακολουθήσω το μάθημα Κλιματικές Αλλαγές. Υπήρχαν πράγματα που δεν τα γνώριζα και μου έκαναν εντύπωση όπως οι κλιματικές αλλαγές στη διάρκεια του γεωλογικού κύκλου. Θεωρώ ότι κέρδισα πολύτιμες γνώσεις που θα τις χρησιμοποιήσω σίγουρα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ελένη Κουλουρίδη, Χημικός

 

Το περιεχόμενα του μαθήματος με προβλημάτισε πάρα πολύ. Επειδή έχει άγνοια ο περισσότερος κόσμος όχι μόνο για το τι έρχεται, αλλά πως πρέπει να αντιδράσει και να απαιτήσει ένα καλύτερο αύριο για τον ίδιο και την οικογένειά του. Εκπληκτικό είναι η αντίδραση όσων δέχονται αναφορές σε ότι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, ανεπάρκεια και ωχαδερφισμός. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις τέτοιου είδους αναφορές, μήπως σιγά – σιγά αντιληφθούμε  όλοι μας τι μας περιμένει αν αδιαφορούμε τόσο επιδεικτικά. Νικόλαος Κουφογιάννης, Πτυχιούχος Ανθρωπιστικών Σπουδών – Στρατιωτικός

 

Χρήσιμη βιβλιογραφία. Πλευρές του υλικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να οξυνθεί η εγρήγορση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στους παράγοντες που επιδρούν στη μεταβολή του κλίματος και στις επιπτώσεις αυτής της μεταβολής. Κωνσταντίνος Κυριάκης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΑΠ

 

Σε ένα πρώτο πλάνο με βοήθησε η παροχή γνώσεων και ενδεχομένως να υπάρξει μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης και αντίληψης ως προς τη σοβαρότητα των προβλημάτων των κλιματικών αλλαγών και των συνεπειών τους. Επειδή διδάσκω και σαν ωρομίσθια στα ΚΕΕ και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μεταδώσω εμβόλιμα την γνώση που μου προσφέρθηκε. Χριστίνα Κογιωνού, Ιδιώτης

 

Την ώθηση για την παρακολούθηση του μαθήματος μου την έδωσε η ιδιότητά μου σαν εθελόντρια στη Δασοπροστασία του Δήμου Καισαριανής. Θεώρησα σκόπιμο να γνωρίζω περισσότερα για το περιβάλλον που προστατεύω. Το μάθημα ήταν αρκετά ενδιαφέρον αν και μερικά σημεία του ήταν ιδιαίτερα δύσκολα στην κατανόηση για μένα που δεν είχα το κατάλληλο υπόβαθρο. Αρκετά από τα στοιχεία του μαθήματος τα έχω χρησιμοποιήσει στο μάθημα που διδάσκω στο σχολείο όταν το θέμα που επεξεργαζόμαστε αναφέρεται σε σχετικά ζητήματα (πράγμα που συμβαίνει αρκετά συχνά). Ιδιαίτερα χρήσιμο ήταν το υλικό που μας προσφέρατε για τη δουλειά που κάνω στις περιβαλλοντικές ομάδες του σχολείου. Συγκεκριμένα οι ομάδες των μαθητών μελέτησαν με προσοχή τα ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, το πρόβλημα του υποσιτισμού και της πείνας, καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κλιματικών αλλαγών και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δίνοντας έμφαση σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινότητά μας και ανακύκλωσης συσκευασιών. Φωτεινή Κυριάκου, Καθηγήτρια

 

Πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός γνώσεων ιδιαίτερα στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ανέφερα στοιχεία από το υλικό του ηλεκτρονικού μαθήματος που παρακολούθησα. Χριστίνα Κωσταρά, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής (ΠΔ407/80), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος άπτεται των σπουδών μου και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για καίρια ζητήματα της καθημερινότητάς μας. Οι γνώσεις που απέκτησα με βοήθησαν να εμπλουτίσω τις ήδη υπάρχουσες και να οργανώσω καλύτερα την ύλη τόσο για προσωπική χρήση όσο και για τη μετάδοσή τους σε μαθητές μου, στην παράδοση μαθημάτων Χημείας και Βιολογίας. Σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι πρέπει να κατανοήσουμε τη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος για τους ανθρώπους και ότι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας και φυσικής αρμονίας είναι πράξη αγνωμοσύνης με κύριο αποδέκτη τον άνθρωπο. Μύρτα Κωστομοίρη, Υπ. Διδάκτωρ Χημείας, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

 

Με την παρακολούθηση του μαθήματος «Κλιματικές Αλλαγές» δεν είχα κάποιο άμεσο αποτέλεσμα στην δουλειά μου καθώς αυτό το διάστημα δεν εργάζομαι, αλλά με βοήθησε στην εμβάθυνση των γνώσεων που ήδη έχω από τα πανεπιστημιακά και όχι μόνο μαθήματα, στην καλύτερη αντίληψη και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του πλανήτη λόγω των κλιματικών αλλαγών αλλά και στην μετάδοση σε περισσότερο κόσμο όλων αυτών των γνώσεων. Σχετικά τώρα με το αντικείμενο των σπουδών μου, τη γεωπονία, είναι άμεσα συνδεδεμένη η γεωργική παραγωγή με τις κλιματικές αλλαγές και το περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ για όλες αυτές τις γνώσεις, πληροφορίες και ερεθίσματα. Ειρήνη Μακρή, Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο της ενότητας ήταν πολύ ενδιαφέρον και αποτέλεσε κίνητρο για αναζήτηση περισσοτέρων πληροφοριών μέσω του διαδικτύου, αλλά και για να αναθεωρήσω μικρές ασήμαντες συνήθειες που όμως συντελούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. Επίσης μου άρεσε αρκετά η επιμόρφωση από απόσταση διότι δε δεσμευόμουν για το πότε θα παρακολουθήσω τα μαθήματα. Άννα Μαλαπάνη, Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε στο να αποκτήσω γενικές γνώσεις γύρω από το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών. Η εργασία μου δεν έχει να κάνει τόσο με το αντικείμενο του σεμιναρίου, ωστόσο το θεώρησα πολύ ενδιαφέρων σεμινάριο που με βοήθησε πολύ σε προσωπικό επίπεδο. Χρήστος Μαραθάκης, Υπάλληλος ΔΕΗ

 

Σίγουρα το περιεχόμενο του μαθήματος Κλιματικές Αλλαγές είναι πολύ ενδιαφέρον τόσο σε επαγγελματικό όσο και ενημερωτικό επίπεδο. Ως Γεωπόνος με μεταπτυχιακό στις Κοινωνικές Επιστήμες και Τεχνολογία βρήκα όλες τις θεματικές ενότητες πολύ ενδιαφέρουσες και αποκόμισα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Όλα όσα μελέτησα και έμαθα θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν στον επαγγελματικό τομέα μου, αφού η επιστήμη της Γεωπονίας σχετίζεται άμεσα με τις Κλιματικές Αλλαγές. Αυτό το οποίο βρήκα περισσότερο σημαντικό ήταν τα πιθανά αίτια των κλιματικών μεταβολών σε φυσικά και ανθρωπογενή αλλά και οι επιπτώσεις αυτών στο οικοσύστημα. Κατερίνα Μαραθάκη, Γεωπόνος

 

Το μάθημα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το αντικείμενο της εργασίας μου σχετίζεται με την διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία και το περιεχόμενό του πλούτισε τις γνώσεις μου και με βοήθησε να αντιληφθώ την σημαντική επίδραση της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία. Μιχάλης Μαρδίκης, Γεωπόνος, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Αττικής

 

Είναι ενθαρρυντικό αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε να παρέχεται απλόχερα η γνώση και η επιστημονική πληροφορία στον κόσμο. Λόγω του μεταπτυχιακού που κάνω αυτήν την περίοδο πολλά από τα παραπάνω κεφάλαια που μελετήσαμε, έχω ήδη εκτενώς ασχοληθεί. Παρόλα αυτά υπήρχε κεφάλαιο με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί – αναρωτηθεί και κέντρισε το ενδιαφέρον και την προσοχή μου αμέσως (Φυσικά αίτια των κλιματικών αλλαγών). Όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε λεπτομερώς τα αίτια και τις επιπτώσεις του κάθε φαινομένου διότι αυτό θα μας κάνει πιο συνειδητούς πολίτες με αγάπη και με ακόμα περισσότερο σεβασμό προς το περιβάλλον. Σας ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετέχω ενεργά και εγώ σε μια τέτοια προσπάθεια μάθησης και διακίνησης αξιόλογων πληροφοριών. Σμαράγδα Μαυρομάτη, Αρχιτέκτων Τοπίου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

 

Το Διαδικτυακό Πρόγραμμα των Κλιματικών Αλλαγών µου πρόσφερε τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια, τα οποία αξιοποιώντας τα µε επιστημονική συνέπεια και ήθος θα µε καταστήσουν ικανό και υπεύθυνο στους μετέπειτα επαγγελματικούς ρόλους που θα κληθώ να αναλάβω. Επίσης, με οδήγησαν µε τρόπο έγκυρο, συστηματικό και οργανωμένο, στην προσπάθεια «απάντησης» των δικών µου αλλά και όλης της περιβαλλοντικής κοινότητας προσδοκιών που αφορούν στην ορθή χρήση και διαχείριση του περιβάλλοντος καθώς και στην προστασία του. Ηλίας Μεσσήνιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 

Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε επαφή με ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως και μάλιστα με αντικείμενο τις κλιματικές αλλαγές. Πατέρας σήμερα δύο μικρών παιδιών, καλούμαι εγώ όπως και τόσοι άλλοι γονείς στην επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, προσφέροντας στα παιδιά μας ένα καλύτερο κόσμο. Το σίγουρο είναι ότι πολλά από το πρόγραμμα μπορούν εύκολα να υιοθετηθούν στην καθημερινότητα μας και εμείς με την σειρά μας να τα προωθήσουμε στα παιδιά μας. Συνεχίστε αυτήν την καταπληκτική προσπάθεια. Βασίλειος Μηλιώνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος προς το παρόν δεν θα με βοηθήσει στις αρμοδιότητες τις οποίες μου έχουν αναθέσει αλλά στο μέλλον ίσως να μου φανεί χρήσιμο. Όλα αυτά που διάβασα όμως ήταν πολύ ενδιαφέρον και μου έδωσαν τη δυνατότητα να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου. Παναγιώτα Μητροπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ

 

Οι κλιματικές αλλαγές, τα αίτια που τις προκαλούν, η σημερινή κατάσταση, οι επιπτώσεις για το μέλλον και οι εναλλακτικές επιλογές που έχουμε σαν άτομα, σαν κοινωνίες και τελικά σαν παγκόσμια κοινότητα είναι ένα αντικείμενο στο οποία ιδανικά θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση όλοι. Το υλικό του μαθήματος είναι εξαιρετικά δομημένο και αντιμετωπίζει σφαιρικά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δίνοντας σημαντικές πληροφορίες χωρίς περιττολογίες. Περιείχε πληροφορίες πέραν των συνηθισμένων που βρίσκουμε ευρέως δημοσιευμένες. Όσον αφορά το επάγγελμά μου και το μάθημα, δεν υπάρχει απόλυτη συνάφεια, ενώ ωστόσο θα έπρεπε, αφού η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κληθεί  ήδη να πάρει στα χέρια της την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι δράσεις σε τοπικό επίπεδο (φορέας των οποίων θα είναι οι ΟΤΑ) θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς τις δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και χρήσης αειφόρου ενέργειας τουλάχιστο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Προσωπικά κρίνω το μάθημα εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο και χαίρομαι που συμμετείχα. Ανδρονίκη Μικρέλλη, Δημοτική Υπάλληλος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με έκανε να διευρύνω τους ορίζοντες μου σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, τα αίτια αυτών και το πώς μας επηρεάζουν έτσι αν μη τι άλλο είμαι ένας πιο ενημερωμένος πολίτης και ευαισθητοποιημένος σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα άρα και πιο έτοιμη για δράση ως επιστήμονας. Οι επιπτώσεις στην υγεία αλλά και το θαλάσσιο και το χερσαίο περιβάλλον είναι οι πιο σημαντικές διαστάσεις όπου με την κατάλληλη επιστημονική ανάλυση είμαι σε θέση να κατανοήσω τους μηχανισμούς που διέπουν τις διεργασίες αυτές και με τον δικό μου τρόπο να βοηθήσω στην αποτροπή τους, ενημερώνοντας κιόλας  και άλλους ανθρώπους. Κωνσταντίνα Μπαλάσκα, Χημικός

 

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος με βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση των μεταπτυχιακών μου μαθημάτων. Μου τόνισε τα σημερινά προβλήματα που προκύπτουν από τις κλιματικές αλλαγές και με βοήθησε στην καλύτερη διεκπεραίωση των μεταπτυχιακών εργασιών μου. Σοφία–Άννα Μπάρλα

 

Η διδασκαλία ήταν πολύ εποικοδομητική και με βοήθησε αρκετά! όχι μόνο πάνω στο αντικείμενο που σπουδάζω αλλά και στον τρόπο ζωής μου! Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος θεωρώ ότι βοηθάει στην εμβάθυνση των γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε το µέγα ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών. Γίνετε αρκετά αναλυτική περιγραφή όλων των παραµέτρων που συντελούν στην κλιµατική αλλαγή, καθώς και, των επιπτώσεων στο οικοσύστημα µας και στον άνθρωπο. Δημήτριος Μπεκρής, Φοιτητής, ΤΕΙ Πατρών

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον καθώς το περιβάλλον και οι κλιματικές αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό είναι ένα μείζον θέμα για την ανθρωπότητα. Έτσι κατανόησα σε μεγαλύτερο βαθμό αρκετά θέματα που αναπτύσσονται στις σημειώσεις και ενημερώθηκα για άλλα που αγνοούσα. Καθώς είμαι καθηγήτρια φυσικής θεωρώ ότι θα με βοηθήσει αρκετά στο μάθημα της γεωγραφίας και της χημείας. Επιπλέον το μάθημα θα συντελέσει και στις μεταπτυχιακές σπουδές που επιθυμώ να εκπληρώσω στο μέλλον στο τομέα της φυσικής του περιβάλλοντος. Κρυσταλλία Μπίνια, Φυσικός

 

Θεωρώ πως το περιεχόμενο του μαθήματος  με βοήθησε αρκετά. Διεύρυνα τους ορίζοντές μου και απέκτησα μια άλλη διάσταση η σκέψη μου. Ήταν πολύ εποικοδομητικό και με βοήθησε αρκετά πάνω στο αντικείμενο το όποιο σπουδάζω. Αναμφισβήτητα το υλικό του μαθήματος αποτελεί πολύ σημαντική δουλειά από μέρους της συγγραφικής ομάδας και αυτό φαίνεται σε κάθε παράγραφο. Το υλικό με βοήθησε πάρα πολύ σε μαθήματα που πραγματοποιούνται και στα οποία μετέχω ως φοιτήτρια. Ευφροσύνη Μπεκρή, Φοιτήτρια, ΤΕΙ Πειραιά

 

Το περιεχόμενο της ενότητας ήταν πολύ ενδιαφέρον και αποτέλεσε κίνητρο για αναθεώρηση πολλών μικρών ασήμαντων συνηθειών που όμως συντελούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση. O τρόπος διδασκαλίας, μέσω διαδικτύου, μου άρεσε καθώς δεν υπήρχε η δέσμευση για το πότε θα παρακολουθήσω τα μαθήματα. Ελισάβετ Μπουλούμπαση, Γεωπόνος

 

Το μάθημα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το αντικείμενο της εργασίας μου σχετίζεται με την διαχείριση υδάτινων πόρων στη γεωργία καθώς και την εκμηχάνιση της γεωργίας και το περιεχόμενό του πλούτισε τις γνώσεις μου και φώτισε πλευρές της δουλειάς μου που δεν είχα αντιληφθεί όπως η σημαντική επίδραση της κλιματικής μεταβολής στη γεωργία. Αναστασία Νικολάου, Γεωπόνος, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Αττικής

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να αποκτήσω τεκμηριωμένη άποψη σε  θέματα που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος θεωρώ ότι βοηθάει στην εμβάθυνση των γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε το µέγα ζήτηµα των κλιµατικών αλλαγών. Αρκετά χρήσιμο, για την εργασία μου σε όλους τους τομείς, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδα. Αναμφισβήτητα το υλικό του μαθήματος αποτελεί πολύ σημαντική δουλειά από μέρους της συγγραφικής ομάδας και αυτό φαίνεται σε κάθε παράγραφο. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την συμμετοχή μου στο E-learning. Ειρήνη Νάματοβ, Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με θέμα τις «Κλιματικές Αλλαγές» χαρακτηρίζεται από πληρότητα, πολύ καλή τεκμηρίωση με αναφορές σε έγκυρες επιστημονικές πηγές, ευρύτητα, είναι επικαιροποιημένο με πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές και είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις αρχές και προδιαγραφές της εκπαίδευσης από απόσταση. Το εκπαιδευτικό υλικό με βοήθησε να μελετήσω, να κατανοήσω και να επεξεργαστώ αλληλεπιδραστικά το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Το περιεχόμενο λοιπόν της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας σε γενικές γραμμές είναι σαφές, κατατοπιστικό, ενδιαφέρον και όχι κουραστικό. Ειδικότερα η ενότητα που αφορά τις επιπτώσεις στο χερσαίο περιβάλλον,  στο υδάτινο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη ήταν στα άμεσα ενδιαφέροντά μου. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ, ΚΕΕ, ΤΕΙ) σίγουρα θα με βοηθήσει στη διδασκαλία.  Οφείλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να σας συγχαρώ για τις δράσεις σας. Χαρίσιος Νεβεσκιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 

Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας το βρήκα προσωπικά πολύ ενδιαφέρον. Απέκτησα χρήσιμες γνώσεις και μου λύθηκαν πολλές απορίες σε διάφορα θέματα που άλλοτε αγνοούσα, γιατί δεν μου δόθηκε στο παρελθόν η ευκαιρία να ασχοληθώ και να διαβάσω. Το υλικό είναι με σαφήνεια διατυπωμένο και πολύ επεξηγηματικό. Επειδή μάλιστα ασχολούμαι σε κάποιο βαθμό με την εκπαίδευση ενηλίκων σε διάφορους φορείς (ΚΕΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΝΕΛΕ) θα μου φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο ως πηγή μετάδοσης της γνώσης. Ειδικότερα η ενότητα που αφορά τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στο υδάτινο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα έχουν άμεση σχέση και συνάφεια με τον επαγγελματικό μου χώρο-τομέα και ελπίζω το κομμάτι αυτό να το ενσωματώσω και στην εργασία μου. Στυλιανός Νεβεσκιώτης, Γεωπόνος Α.Π.Θ.

 

Τέλειο το περιεχόμενο και το υλικό του προγράμματός σας. Ελπίζω να κάνετε σύντομα και άλλα τέτοια προγράμματα από απόσταση. Πήρα πάρα πολλά στοιχεία για το μάθημα που κάνω στο λύκειο και θα τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Ευχαριστώ ολόθερμα για την δυνατότητα που μου δώσατε να συμμετέχω στα δύο προγράμματά σας. Ελπίζω να έχω σύντομα νέα σας. Νικόλαος Νικούδης, Καθηγητής Χημείας, 2ο ΓΕΛ Ορεστιάδας Έβρου

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε αρκετά και συγκεκριμένα και στον τομέα της πτυχιακής που έχω αναλάβει αυτό το διάστημα γιατί μπόρεσα να καταλάβω τα μικροσωματίδια και να μάθω πράγματα ώστε να μπορέσω να συνεχίσω την εκπόνηση της εργασίας η οποία είναι η διάχυση και η διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων στα λιγνιτωρυχεία στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας. Ντιβανής Δημήτριος-Άνθιμος, Φοιτητής

 

Η διδασκαλία μέσω διαδικτύου ήταν πολύ σημαντική και κατανοητή. Οι διαλέξεις ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες και αξιόλογες. Φυσικά και μπόρεσε να με βοηθήσει, λόγω του επαγγέλματος μου όπου είναι άμεσα συσχετιζόμενο με τις κλιματικές αλλαγές. Θα έλεγα συγκεκριμένα ότι όλα τα θέματα με αφορούσαν αρκετά και μπόρεσα να τα συσχετίσω με τη γεωπονία. Ευφροσύνη Ντιβανή, Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος εμπλούτισε τις γνώσεις μου αλλά κυρίως μου κέντρισε το ενδιαφέρον προκειμένου να ασχοληθώ περαιτέρω και πιο ενεργά με το ζήτημα της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και των τρόπων αντιμετώπισής τους. Είμαι τελειόφοιτος φυσικός και θεωρώ επίσης ότι θα με βοηθήσει σημαντικά στη συνεργασία μου με τα παιδιά στα οποία διδάσκω φυσική καθώς και σε μια μελλοντική συνεργασία με συναδέλφους στο σχολείο. Προσωπικά θεωρώ ότι οι πλέον ενδιαφέρουσες διαστάσεις ήταν αυτές των επεξηγήσεων των αιτίων των κλιματικών αλλαγών, των επιπτώσεων στην υγεία και τέλος της αναφοράς των Πρωτοκόλλων που έχουν ήδη υπογραφεί. Οι πληροφορίες που συνέλεξα από αυτό το μάθημα θα ενσωματωθούν στη διδασκαλία μου το νέο σχολικό έτος, αφού το τρέχον σχολικό έτος δεν εργαζόμουν λόγω του μεταπτυχιακού μου στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες. Θάλεια Ξενοφώντος, Φυσικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται άμεσα με τις σπουδές μου (βιοτεχνολογία ποιότητα διατροφής και περιβάλλον) και με τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα. Τολμώ να πω πως παρά τους αρχικούς μου δισταγμούς για την παρακολούθηση ενός προγράμματος e-learn το μάθημα αυτό υπερκάλυψε τις προσδοκίες μου και στην ποιότητα της προσφερόμενης γνώσης αλλά του τρόπου παρουσίασης της. Βρήκα πολλές χρήσιμες πληροφορίες για πράγματα που με αφορούν τόσο ως επιστήμονα όσο και ως πολίτη και αποτέλεσε αφετηρία για περαιτέρω αναζήτηση και επέκταση των γνώσεων μου στο καίριο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Τόσο η βιβλιογραφία όσο και το ύφος του κειμένου ήταν άψογα και κατανοητά και πιστεύω ότι καλύπτουν επαρκώς ένα τόσο ευρύ θέμα.    Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα βρήκα τα δύο μαθήματα για τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στο χερσαίο και το υδάτινο περιβάλλον και θεωρώ πολύ πιθανόν να ασχοληθώ ερευνητικά με το θέμα στο άμεσο μέλλον. Ξηνταρόπουλος Ιωάννης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

Πολύ καλό υλικό για γενικές γνώσεις που θα βοηθήσουν στο στήσιμο του συστήματος  περιβαλλοντικής πολιτικής που θα εφαρμόσουμε στην εταιρία  στην οποία εργάζομαι. Επίσης ενδιαφέρομαι ώστε να ασχοληθώ σε ερασιτεχνικό επίπεδο με τη καλλιέργεια γης και από το περιεχόμενο του μαθήματος πήρα χρήσιμες πληροφορίες (πιο πολύ στο τελευταίο κεφάλαιο) που δεν ήξερα πριν. Ευχαριστώ. Άγγελος Παλασόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε / Ιδιωτικός υπάλληλος

 

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί για την ανθρωπότητα την πιο σοβαρή πρόκληση της εποχής μας και θέτει σε κίνδυνο τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο τον πλανήτη μας. Η αλλαγή του κλίματος  συμβαίνει ήδη , και ότι για αυτό ευθύνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως η παραγωγή  ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Κάθε φορά που ανάβουμε ένα φως, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, βλέπουμε τηλεόραση ή ταξιδεύουμε με οποιαδήποτε μηχανοκίνητο μέσο , δημιουργούμε διοξείδιο του άνθρακα. Η αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη έχει αρχίσει . Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών  αλλαγών σήμερα και στο άμεσο μέλλον απαιτεί συνεχή προσπάθεια και την αλλαγή  της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για να αξιοποιηθούν και να πετύχουν όλες οι προσπάθειες χρειάζεται συνεργασία όλων  για να βοηθήσουν να αλλάξουν οι συνήθειες της καθημερινότητας  εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι , στην εργασία , στις καθημερινές μετακινήσεις. Πρέπει να απορρίψουμε  τις καταναλωτικές αξίες που επιβάλλει η εποχή μας  και να διαδίδουμε μηνύματα για την παγκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία  στην οικογένεια, στο γραφείο, στους φίλους. Χριστίνα Παλιούρα, Φιλόλογος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα με βοηθήσει σημαντικά στο μέλλον γιατί ένα από τα μαθήματα τα οποία διδάσκω είναι  Διαχείριση Περιβάλλοντος  στην Γ΄τάξη οπότε για μένα είναι σημαντικό που ανατροφοδότησα τις γνώσεις μου .Ακόμα τα τελευταία 3 χρόνια δίδασκα Περιβαλλοντικό Γραμματισμό σε σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Λάρισα οπότε ήταν και μια μορφή αυτοαξιολόγησης για μένα. Η πιο σημαντική είναι αυτή της Βιώσιμης Ανάπτυξης  όλου του Πλανήτη η οποία για να γίνει πράξη θα πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις συνισταμένες και διαστάσεις που οδηγούν εκεί. Ευάγγελος Παλούκας, Γεωπόνος Εκπαιδευτικός

 

Στη σημερινή κοινωνία θεωρώ απαραίτητη την πολύπλευρη ενημέρωση – ανησυχία σε θέματα που άπτονται το περιβάλλον. Η κατάσταση ολοένα και χειροτερεύει και πρέπει όλοι να ευαισθητοποιηθούμε. Δυστυχώς, αυτή την περίοδο είμαι άνεργη, οπότε δεν μπόρεσα να ενσωματώσω τις γνώσεις μου στη δουλειά μου. Όμως, πάντα ήμουν αρκετά ευαισθητοποιημένη με τέτοια θέματα, και προσπαθούσα να αφυπνίσω όσο μπορώ το συγγενικό και φιλικό μου περιβάλλον. Πλέον, το κάνω αυτό με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση, στηριζόμενη στις πληροφορίες που έχω λάβει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλεξάνδρα–Αγγελική Πανάρετου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πληροφορικής

 

Θα συνεχίσω την επιμόρφωσή μου ώστε μέσα από την εργασία μου να μπορέσω να προστατέψω το περιβάλλον. Το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης έχει κυρίαρχο ρόλο γιατί θα κατευθύνει τις κινήσεις μας εφεξής. Ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία σας. Ελευθερία Παπαδονικολάκη, Υπάλληλος

 

Πρωτίστως θα ήθελα να σας συγχαρώ για το επίπεδο των σημειώσεων και του μαθήματος. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και θα ήθελα αν ήταν δυνατό να με ενημερώνετε για αντίστοιχα σεμινάρια που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα σχετικά με το μάθημα των κλιματικών αλλαγών, επειδή η μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε να κάνει με αξιολόγηση της εδαφικής ποιότητας, την εκτίμηση του βαθμού υποβάθμισης και των επιπτώσεων διάφορων παραγόντων στο εδαφικό οικοσύστημα αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα είχα κάποιες βασικές γνώσεις επί του θέματος αλλά μου έγινε αντιληπτό το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη για ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, για εφαρμογή ήπιων πρακτικών στη γεωργία και  ορθή χρήση λιπασμάτων με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης και κατ’ επέκταση του περιορισμού των κλιματικών μεταβολών.  Χρήστος Εμμανουήλ Παπαδέλης, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Κατεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής, Msc Εδαφολογίας & Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων

 

Αφενός το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν διαφωτιστικό – ως ένα βαθμό με βοήθησε να ξεδιαλύνω κάποιες έννοιες και καταστάσεις στο μυαλό μου –  και αφετέρου λειτούργησε για μένα ως μια πηγή έμπνευσης σε σχέση με project που θα μπορούσα να εκπονήσω μελλοντικά στην τάξη μου. Το γεγονός ότι τα δεδομένα είναι σύγχρονα και υπάρχουν πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε θέμα μου έδωσε το έναυσμα και τη δυνατότητα να ψάξω και μόνη μου για περαιτέρω πληροφορίες. Προσωπικά σαφώς και ωφελήθηκα από το περιεχόμενο του μαθήματος, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο κυρίως εμπνεύστηκα από τον τρόπο οργάνωσης της ύλης και από τον τρόπο διδασκαλίας μιας και ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε «εξ’ αποστάσεως» πρόγραμμα. Παπαδοπούλου Έλλη, Εκπαιδευτικός

 

Βρήκα το περιεχόμενο του μαθήματος εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο για το επάγγελμά μου. Το μάθημα μου έδωσε τη δυνατότητα να θυμηθώ έννοιες τις οποίες είτε τις είχα ξεχάσει είτε δεν τις είχα κατανοήσει σε βάθος. Η παρουσίαση του θέματος των κλιματικών αλλαγών γίνεται με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο ακολουθώντας ωστόσο μια επιστημονική ανάλυση. Οι ορισμοί των φυσικών φαινομένων και μεγεθών, τα αίτια των κλιματικών αλλαγών, οι επιπτώσεις τους σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο, οι τρόποι, οι μέθοδοι και οι προτάσεις αντιμετώπισής τους, η παράθεση μιας πληθώρας πραγματικών γεγονότων και παραδειγμάτων, η απεικόνιση πολλών μεγεθών και δεδομένων σε πίνακες και διαγράμματα, οι φωτογραφίες και η πλούσια βιβλιογραφία, δίνουν ένα επιστημονικό βάρος στο μάθημα. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι με εντυπωσίασε η προσέγγισή σας στο θέμα των κλιματικών αλλαγών. Όλα σας τα κείμενα διακατέχονται από ένα μέτρο, από μια ισορροπία. Απουσιάζουν δηλαδή η απαισιοδοξία, η υστερία, ο μηδενισμός και η απογοήτευση που συνοδεύουν συνήθως ένα κείμενο που αναφέρεται στις κλιματικές αλλαγές. Εύχομαι να συνεχίσετε το πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο έργο σας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρακολουθήσω το μάθημα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Χημικός Μηχανικός

 

Τα μαθήματα της ενότητας Κλιματικές αλλαγές ήταν πολύ καλά δομημένα και οργανωμένα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τα αίτια της και τις συνέπειες της, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια σφαιρική προσέγγιση και γνώση. Προσωπικά, το συγκεκριμένο σεμινάριο με βοήθησε να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου στον τομέα του περιβάλλοντος, και να αποκτήσω μια σειρά από βιβλιογραφία και πηγές που θα τις αξιοποιήσω σαν εκπαιδευτικό υλικό στο μέλλον. Χαρίκλεια Παπάζογλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

 

Ενδιαφέρουσα πληροφόρηση – σοβαρή γνώση. Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ΙΕΚ Μαγειρικής

 

Ανέκαθεν θεωρούσα πως η κατάρτιση του καθενός δεν είναι ανάγκη να αφορά αυστηρά το αντικείμενό του ωστόσο θεωρώ πως κέρδισα πολλά από αυτή τη διαδικασία. Όντας αρχιτέκτονας μηχανικός θα κληθώ να σχεδιάσω για τον άνθρωπο χώρους μέσα στο περιβάλλον. Έμαθα λοιπόν πώς λειτουργούν διάφορες μέθοδοι πρόληψης επιβάρυνσης του κλίματος αλλά και πώς θα αμβλύνω τα προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψουν  από τις κλιματικές μεταβολές και αφορούν την αρχιτεκτονική. Δεδομένης δε της ολοένα και αυξανόμενης βαρύτητας που λαμβάνει ο όρος ‘βιοκλιματική αρχιτεκτονική’ δεν θα μπορούσα παρά να βρω στοιχεία ταύτισης με την επιστήμη μου στο συγκεκριμένο μάθημα. Ευσταθία Παπαϊωάννου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

 

Το μάθημα κλιματικές αλλαγές, πέραν της ευκολίας του τρόπου που διδάχθηκε, το υλικό του ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για τη διεύρυνση των γνώσεών μου πάνω σε θέματα περιβάλλοντος, θέματα που θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι, έτσι ώστε αυτές τις γνώσεις να τις χρησιμοποιήσω για την προστασία του. Ευχαριστώ για την συνεργασία και τις γνώσεις που μας παρείχατε. Κωνσταντίνος Πετρίδης, Γεωπόνος

 

Αρκετές από τις γνώσεις που μου προσέφερε το περιεχόμενο του μαθήματος τις είχα όμως σε διαφορετικό επίπεδο, όχι κατ’ ανάγκην χαμηλότερο. Ο τρόπος παρουσίασης του μαθήματος με βοήθησε να τις εντάξω σε ένα γενικότερο πλαίσιο και να τις κάνω πιο στέρεες ώστε να μου δώσουν μια πιο ξεκάθαρη ‘περιβαλλοντική συγκρότηση’. Αυτό σίγουρα θα με βοηθήσει σε μελλοντικές διαδικασίες μετάδοσης της γνώσης ή σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών. Άριστη πρωτοβουλία και προσπάθεια που σίγουρα θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα έστω κι αν δεν θα είναι  άμεσα αντιληπτά. Νικόλαος Πιάγκος, Φυσικός

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν αρκετά πλήρης για την επίτευξη του στόχου του. Με βοήθησε πολύ για την εξερεύνηση  πηγών, σχετικά με την πτυχιακή μου. Τα θέματα που διαπραγματευόταν ήταν πολύ σωστά τοποθετημένα… θεωρώ αρκετά σημαντικά τα κοινωνικά θέματα όπως της μετανάστευσης γιατί δεν θίγονται στην επικαιρότητα καθώς και τον συνδυασμό περιβαλλοντική πολιτική- αειφόρο ανάπτυξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Δήμητρα Πούλου, Φοιτήτρια

 

Είναι το τρίτο πρόγραμμα που παρακολουθώ και πραγματικά κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι καινούργιο, νέες ιδέες για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα μας καλύτερη, με ελάχιστο κόπο. Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας, ελπίζω στο μέλλον να δούμε και άλλα τέτοια  ενδιαφέροντα προγράμματα με συνεχή επιμόρφωση. Σπυριδούλα Πούλου, Ιδιωτική Υπάλληλος

 

Το μάθημα με βοήθησε να δώ την αντιμετώπιση του προβλήματος από μια άλλη οπτική, έχοντάς με πλημμυρίσει με περισσότερη θετική σκέψη. Παρασκευή Πράπα, Φιλόλογος

 

Αν και το περιεχόμενο του μαθήματος δε με βοήθησε άμεσα στην άσκηση του επαγγέλματός μου, θεωρώ πως απέκτησα γνώσεις που αγνοούσα σχετικά με το μείζον πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Άλλωστε θεωρώ πως η οικολογική συνείδηση δεν είναι θέμα ορισμένων επαγγελματικών ομάδων και όλοι πρέπει, καθένας από τη θέση του, να εφαρμόζουμε τις αρχές της στην καθημερινή μας ζωή. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία που μου δώσατε. Ευαγγελία Πράπα, Αγρονόμος Τοπογράφος–Μηχανικός

 

Είμαι πτυχιούχος μηχανικός χωροταξίας και ανάπτυξης, δεν εργάζομαι, το σεμινάριο το παρακολούθησα καθαρά για λόγους διεύρυνσης των γνώσεών μου πάνω στο αντικείμενο των κλιματικών αλλαγών και στις επιπτώσεις στον άνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον. Τα μαθήματα τα βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρονται, λεπτομερή και σαφή. Πέτρος Ραχμανίδης, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης

 

Πήρα πληροφορίες για πολλά πράγματα που συνέβησαν πολλά χρόνια πριν καθώς και πληροφορίες για την υπάρχουσα κατάσταση του πλανήτη μας ενώ παράλληλα ενημερώθηκα για πολλά σωματεία, οργανώσεις και τον τρόπο προστασίας του περιβάλλοντος. Σαν εκπαιδευτικός η συσσώρευση γνώσεων είναι πάντα χρήσιμες και σε πολλά σημεία πολύ πιο χρήσιμες για τα παιδιά αφού τους τραβούν την προσοχή και το ενδιαφέρον. Ελένη Σαρλή, Εκπαιδευτικός

 

Το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος με βοήθησε πολύ στα καθήκοντά μου ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Νομού Αργολίδας, επειδή απέκτησα χρήσιμες γνώσεις και τις μετέδωσα στους εκπ/κούς που ασχολήθηκαν με περιβαλλοντικά προγράμματα στα σχολεία τους. Οι πιο σημαντικές διαστάσεις ήταν η διερεύνηση της αιτιολογίας και των συνεπειών των κλιματικών αλλαγών καθώς και των προτάσεων-μέτρων για την αντιμετώπισή τους κι έχουν άμεση σχέση με την εργασία μου στην περιβαλλοντική εκπ/ση (εποπτεία περιβαλλοντικών προγραμμάτων- ενημέρωση και καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών και των περιβαλλοντικών ομάδων σχολείων). Σοφία Σαρρή, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

 

Το περιεχόμενο ήταν πολύ καλά εστιασμένο στο θέμα του μαθήματος, με βοήθησε πολύ γιατί η κατανόηση των όρων και τα παραδείγματα ήταν αρκετά εύκολη ώστε να την καταλάβει και άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο.  Σημαντικότερο θεωρώ τα παραδείγματα ώστε η εργασία να εστιάζεται σε είδη υπάρχοντα προβλήματα που υπάρχουν. Μαρία Σαρρή, Μηχανικός Αντιρρύπανσης

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε στο να αποκτήσω περισσότερες και λεπτομερέστερες γνώσεις αλλά και να επαναφέρω στη μνήμη μου προυπάρχουσα γνώση. Το υλικό που διδαχθήκαμε αποτελεί πολύτιμο οδηγό και είμαι σίγουρη ότι σύντομα θα το αξιοποιήσω και στη δουλειά μου. Χριστιάνα Σδρόλλα, Γεωπόνος, Φοιτήτρια ΠΜΣ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

Το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας, πέρα από το γεγονός ότι εμπλούτισε τις γνώσεις μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με βοήθησε να αγαπήσω περισσότερο το χώρο εργασίας μου και να υποστηρίζω με περισσότερο σθένος τις προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω του συγκεκριμένου φορέα για την προστασία του περιβάλλοντος. Όλγα Σέρμα, Οικονομολόγος

 

Ως πολιτικός μηχανικός με ενδιαφέρον για περεταίρω εμβάθυνση σε περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρώ πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον το περιεχόμενο των μαθημάτων. Η ενσωμάτωση του συνόλου των διαστάσεων του μαθήματος στην εργασία μου εκτός από δεδομένη, θεωρώ αναμφισβήτητα πως είναι και επιτακτική στις μέρες μας. Κωνσταντίνος Σεφεριάδης, Πολιτικός Μηχανικός

 

Οι πληροφορίες και η συγκεντρωμένη γνώση στις διαλέξεις που προηγήθηκαν συνέβαλε στην κατανόηση επί του αντικειμένου και έδωσε την αφορμή για περαιτέρω αναζήτηση επί των αιτιών και δραστηριοποίηση μέσω του επαγγελματικού μου αντικειμένου για την καταπολέμηση αυτών. Δόμνα Σιδηροπούλου, Μηχανικός

 

Το συγκεκριμένο μάθημα λειτούργησε συμπληρωματικά στα μαθήματα που διδάσκομαι στη σχολή και μου έδωσε τη δυνατότητα να εμβαθύνω σε κάποιο βαθμό πάνω στις κλιματικές μεταβολές. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που προσφέρει για μένα τουλάχιστον, είναι μια εισαγωγή στις επιπτώσεις των κλιματικών μεταβολών τόσο στο φυσικό περιβάλλον (θαλάσσιο και χερσαίο) όσο και στο ανθρωπογενές (υγεία) κάτι που επιτρέπει καλύτερα την μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου. Παναγιώτης Σισμανίδης, Φοιτητής, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν άκρως ενδιαφέρον γιατί με κατάφερα να αντιληφθώ τι αποτελέσματα έχει η κλιματική αλλαγή στο περιβάλλον κ όχι μόνο κατάφερα να το ενσωματώσω στη προσωπική μου ζωή αποφεύγοντας ότι συμβάλλει σε αυτή κ στην εργασία μου να αναζητήσω ότι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών κ να προτείνω κ άλλα μέτρα για αυτό. Κωνσταντίνα Σμπόνια, Βουλή των Ελλήνων, Επιστημονικός Συνεργάτης Βουλευτή Ν. Πρεβέζης

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Με βοήθησε να συλλέξω πληροφορίες σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους καθώς και να ανατρέξω στην προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάποια περαιτέρω αναζήτηση στοιχείων. Ήταν ιδιαίτερα κατανοητά και καλογραμμένα. Νικολέτα Στρατάκη, Χημικός Μηχανικός

 

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος σας με βοήθησε αρκετά στην μελέτη  μου και στην εκπόνηση των εργασιών μου. Οι κλιματικές μεταβολές είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί την σημερινή κοινωνία και τους πολίτες της. Σαν πολίτης και σαν φοιτήτρια ανάλογου αντικειμένου με βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση των σημαντικών προβλημάτων που προκύπτουν από τις  κλιματικές διακυμάνσεις. Αναστασία Στόγια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον και κατατοπιστικό και με βοήθησε στο αντικείμενο της εργασίας μου κυρίως σε ότι αφορά στην κατανόηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής (ως απόρροια του ανθρωπογενούς παράγοντα και των επιπτώσεων τους στα οικοσυστήματα) τα οποία προσέγγισε με ιδιαίτερο τρόπο. Ελένη Συντυχάκη, Χημικός

 

Η εμπειρία μου από τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα και από το συγκεκριμένο μάθημα υπήρξε πολύτιμη καθώς αποτέλεσε και θα αποτελεί ένα εφόδιο για το επάγγελμα μου καθώς είναι σχετικό και με το αντικείμενο των σπουδών μου. Η περιληπτική και σύντομη παρουσίαση των ζητημάτων έκανε τη παρακολούθηση του μαθήματος άνετη και με μεγάλο ενδιαφέρον. Το υλικό του μαθήματος υπήρξε αρκετά ενημερωτικό χωρίς να γίνεται κουραστικό και πιστεύω σε περίπτωση που θα χρειαστεί να ασχοληθώ με το αντικείμενο θα αποτελέσει σίγουρα ένα εφόδιο για υποστήριξη. Χρυσούλα Τσαούση, Γεωγράφος

 

Σημαντικό το περιεχόμενο του μαθήματος το οποίο συνέβαλε στην κατανόηση τραγικών φαινομένων που καθημερινά αντιλαμβανόμαστε  – και  ως επιπτώσεις αντανακλούν σε πολλά σημεία της επαγγελματικής εργασίας μας. Η εργασία μου είναι η αυτοψία ως εκτιμητική  καταστροφών φυτικού – πάγιου κεφαλαίου γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η κατανόηση των βλαπτικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των κινητήριων δυνάμεων που τις ενδυναμώνουν αποτελεί αναγκαιότητα κάθε επιστήμονα και επαγγελματία που σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον και τα στοιχεία αυτού. Βασιλική Τσιώκου, Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε να αντιληφθώ μέσα από μια επιστημονική προσέγγιση, κάτι που απασχολεί όλους μας. Δημήτριος-Νικόλαος Τσιφτσόγλου, Υπεύθυνος Ελέγχου Ποιότητας, ΧΑΛΥΨ Δομικά Υλικά ΑΕ

 

Κάθε σχολικό έτος με την ομάδα των νηπίων που αναλαμβάνω εκπονούμε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το παρόν πρόγραμμα μου παρέχει ένα σύνολο πληροφοριών και γνώσεων που θα με βοηθήσει στην πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση των θεμάτων που επεξεργαζόμαστε στην τάξη. Ευλαμπία Χαμαλίδου, Νηπιαγωγός, Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

Το σεμινάριο και ειδικότερα το μάθημα των κλιματικών αλλαγών με αφύπνισε περιβαλλοντικά και με βοήθησε να φρεσκάρω τις γνώσεις μου και να κατανοήσω για ακόμα μια φορά την επιυακτική ανάγκη να κανούμε πράξεις και να μη μένουμε στα λόγια για το περιβάλλον. Αγγελική Χαραλαμποπούλου, Περιβαλλοντολόγος

 

Βρήκα το μάθημα αρκετά ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός ότι πολλά από θέματα τα οποία αναλύθηκαν μου ήταν οικεία λόγω του μεταπτυχιακού προγράμματος το όποιο έχω παρακολουθήσει, ωστόσο κατάφερα να μάθω πολλά καινούρια πράγματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάποια κεφάλαια είχαν εκτεταμένες πληροφορίες πάνω στο αντικείμενο που ανέλυαν. Το γεγονός ότι σε κάποια κεφάλαια υπήρχαν φωτογραφίες είχε ως συνέπεια κάποιες έννοιες να γίνονται περισσότερο κατανοητές, ενώ οι ερωτήσεις που δίνονταν βοηθούσαν στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κάποιες έννοιες. Η παράθεση της βιβλιογραφίας στο τέλος κάθε κεφαλαίου βοηθάει στο να μπορεί να αναζητήσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο. Αικατερίνη Χατζηγιάννη, Mεταπτυχιακή φοιτήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος ερέθισε την οικολογική μου συνείδηση. Επιπλέον με έκανε να σκεφτώ προτάσεις ή πιθανές λύσεις  με οικολογική βαρύτητα, για να προτείνω σε ενδεχόμενες προβλήματα που θα προκύψουν κατά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για μένα ήταν η κλιματικές αλλαγές και η ανθρώπινη υγεία. Το μάθημα αυτό με έκανε να προσπαθώ να βρω τρόπους για αλλαγή στη δομή της παραγωγής, για να επιτευχθεί μία ισορροπία ανάμεσα στην κατανάλωση και την ποιότητα ζωής που απολαμβάνουμε. Αντώνιος Χαντζιάρας, Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Οι κλιματικές αλλαγές αναμφισβήτητα αποτελούν ένα φλέγον παγκόσμιο ζήτημα, διότι οι επιδράσεις τους αφορούν την υγεία του ανθρώπου, το ζωϊκό και φυτικό βασίλειο, την ασφάλεια των τροφίμων, το περιβάλλον και όλο τον πλανήτη μας. Η μετεωρολογία, που αφορά το επάγγελμα μου, επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές. Τα αερολύματα, έχουν την ιδιότητα να αποτελούν πυρήνες συμπύκνωσης για τη δημιουργία των νεφών μεταβάλλοντας έτσι τη διάρκεια ζωής και τις οπτικές ιδιότητές τους. Επίσης, συντελούν στην ανάκλαση (λευκά νέφη) και την απορρόφηση (σκούρα νέφη) της ηλιακής ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να μεταβάλλουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό της γης. Μου φάνηκαν ενδιαφέροντα τα στοιχεία για τις Διεθνείς Συνθήκες, Πρωτόκολλα του Μόντρεαλ και του Κιότο και οι προβλέψεις της Διεθνούς Επιτροπής για το Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) για την περιβαλλοντική μετανάστευση. Βάγια Δαγκλή, Γεωπόνος, Μετεωρολόγος-Παρατηρητής, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

 

Το αντικείμενο της κλιματικής αλλαγής αποτελεί έναν τομέα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ταυτόχρονα έναν τομέα για τον οποίο απαιτείται η ευαισθητοποίηση όλων μας. Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Επιστήμη είναι ένας τομέας της Επιστήμης του Χημικού Μηχανικού που είχα τη δυνατότητα να συναντήσω κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο ΕΜΠ, εντούτοις δεν είχα έκτοτε παρακολουθήσει και θεωρώ ότι μου προσέφερε πρόσθετη γνώση. Στην παρούσα φάση διεξάγω τη διδακτορική μου διατριβή στο Εργαστήριο Σχεδιασμού και Ανάλυσης Διεργασιών και Συστημάτων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Ένα από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου αποτελεί και η ανάλυση των αέριων ρύπων, η κλιματική αλλαγή και θέματα που αφορούν στη συμμόρφωση της Ελλάδας με βάση τους κανονισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο. Η ενασχόληση μου με αυτό τον τομέα θα μπορούσε να είναι ένα επόμενο βήμα της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Ιωάννα Κατσαβού, Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ

 

Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας- μελετητής. Ασχολούμαι με εκπονήσεις μελετών συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικών μελετών. Ως εκ τούτου το αντικείμενο εκπαίδευσης έχει μεγάλη συνάφεια με την ενασχόληση μου και εμπλουτίζει το γνωστικό αντικείμενο μου. Η εργασία μου απαιτεί ακανόνιστα ωράρια και συχνές μετακινήσεις. Με τη βοήθεια του συγκεκριμένου τρόπου διδασκαλίας κερδίζεται πολύτιμος χρόνος και μειώνεται το κόστος από άσκοπες μετακινήσεις. Δίνεται η δυνατότητα  να προσαρμόσω τα μαθήματά και να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες μου, καθώς και να παρακολουθώ το μάθημα από παντού και όποτε θέλω. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και από παντού προσβάσιμο. Μου δόθηκε  έτσι η δυνατότητα να παρακολουθήσω εύκολα και χωρίς κόστος, θέματα που αφορούν άμεσα το επάγγελμα μου, αλλά και γενικότερα την εκπαίδευση μου ως άνθρωπο. Κλεονίκη Πήλιου, Γεωπόνος

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος βοήθησε εμένα προσωπικά στην αύξηση των γνώσεών μου, αλλά και τους μαθητές μου. Ευαισθητοποιήθηκαν και δημιούργησαν δικά τους project, με ανάλογες θεματικές. Συνεχίστε την όποια προσπάθεια δίνοντας το πλαίσιο του προβλήματος, τη γνώση για το μέγεθος, την ευθύνη όλων καθώς και τις λύσεις στις οποίες μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Τίνα-Σταματία Μαντικού, Εκπαιδευτικός

 

Το μάθημα με βοήθησε να αποκτήσω μια σωστή εικόνα για το πόσο επηρεάζουν οι κλιματικές αλλαγές το παρόν και το μέλλον μας και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και να προτείνουμε λύσεις. Αναφορικά με το επαγγελμά μου με βόηθησε να διευρύνω τα πιθάνα πεδία μελλοντικής μου δράσης. Ιππολύτη Μακρή, Οικονομολόγος

 

Το μάθημα με βοήθησε κυρίως σε προσωπικό επίπεδο, αφού εμπλούτισα τις γνώσεις μου στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, έχοντας κάποιες εισαγωγικές γνώσεις σε κάποια από τα θέματα που διαπραγματεύθηκαν από την σχολή μου. Το θέμα της ατμοσφαιρικής – φωτοχημικής ρύπανσης μου ήταν το πιο ενδιαφέρον μιας και έχω κάνει εργασία πάνω σε αυτό. Αναφέρετε στην παράγραφο με την δράση των CFCs ότι παρόλο που απαιτείται ηλιακή ενέργεια για την αντίδραση διάσπασης τους, λαμβάνουν χώρα υπό χαμηλό φωτισμό. Βασίλης Γεωργιλάς, Φοιτητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

 

Με βοήθησε στην διδασκαλία μου αλλά και σε γενικές μου γνώσεις. Ιφιγένεια Τελκιρίδου, Φοιτήτρια, ΤΕΙ Λάρισας

 

Το μάθημα περιέχει συνοπτικά τις αιτίες , τις επιπτώσεις, και κάποιους τρόπους αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Παρότι σε γενικές γραμμές ήμουν ενημερωμένος για το θέμα, κάποιες λεπτομέρειες, που ποτέ δεν είχε τύχει να ψάξω, μου φάνηκαν ενδιαφέρουσες. Εκτιμώ ότι το κομμάτι που αναφέρεται στον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου, θα μου φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Δημήτριος Φουρτούνης, Φοιτητής Ε.Μ.Π.

 

Η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ανθρώπινη κοινωνία είναι ζητήματα υψίστης σημασίας και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον καθένα μας καθώς και τους αρμόδιους φορείς. Η συμμόρφωση των χωρών με τους κανονισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο είναι απαραίτητη για τη μείωση των επιπτώσεων που επιφέρουν οι κλιματικές μεταβολές στο περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική Επιστήμη αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της Επιστήμης του Χημικού Μηχανικού και η παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος μου προσέφερε σημαντική γνώση την οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω στην πορεία της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας. Βασιλική Οικονομοπούλου, Χημικός Μηχανικός, ΕΜΠ