2010 Biopolitics-Biotourism: Building a Green Society. Speech

Βιοπολιτική – Βιο-Τουρισμός

Οικοδόμηση μιας Πράσινης Κοινωνίας

Καθ. Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη

Πρόεδρος και Ιδρύτρια, Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής

Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα 11521  Tηλ: 210 6432419, Fax: 210 6434093

e-mail: bios@otenet.gr   www.biopolitics.gr

Το περσινό συνέδριο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης ήταν μια ευκαιρία για τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.) να παρουσιάσει προτάσεις και τεχνικές προδιαγραφές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αερομεταφορών. Προτάσεις για «πράσινους» ουρανούς, λειτουργικές βελτιώσεις στο έδαφος, χαμηλότερες και αργότερες πτήσεις, ενθάρρυνση εναλλακτικών τρόπων προσγείωσης και προσέγγισης συνεχούς κατάβασης.

Πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση, η Βιοπολιτική είχε ταχθεί σ’ έναν παγκόσμιο αγώνα για την αντιστροφή της ανεργίας και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας διαμέσου καινοτόμων επαγγελμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος. Με την πρωτοποριακή έκδοση «Πράσινος Μισθός» και με πολυάριθμες συναντήσεις με ηγετικές προσωπικότητες διεθνώς, τονίσαμε ότι η οικονομική και η περιβαλλοντική κρίση χρειάζεται να αντιμετωπιστούν μαζί. Τώρα πλέον είναι προφανές ότι οι αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα στραφούν αναπόφευκτα προς την αναζήτηση διεξόδων από την χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χωρίς ένα βιώσιμο περιβάλλον δεν μπορούμε να έχουμε ούτε ανάπτυξη, ούτε ευημερία.

Με πολλή προσπάθεια στο χώρο της παιδείας, έχουμε κινητοποιήσει χιλιάδες πολίτες προς την κατεύθυνση αυτή. Συμμετέχοντες από 119 χώρες παρακολουθούν από το 2005 το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης της Βιοπολιτικής. Άνθρωποι από όλους τους επαγγελματικούς χώρους, νέοι, άνεργοι, άτομα με αναπηρία. Στην Ελλάδα, τα μαθήματα για τον Πράσινο Μισθό, τις Κλιματικές Αλλαγές, την Προστασία Δασών, και την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, είχαν περισσότερο από 4000 εγγραφές. Ο ενθουσιασμός και η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, όπως μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Βιοπολιτικής www.biopolitics.gr.

Σήμερα, η οικονομική κρίση δεν είναι πια θεωρία. Είναι πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τη χώρα μας. Γι αυτό και είναι αναγκαίο να εργαστούμε όλοι προς την κατεύθυνση της «Πράσινης Ανάπτυξης». Επί σειρά ετών, προτείνουμε προγράμματα που μπορούν να αποβούν σε τεράστια οικονομικά οφέλη, αλλά δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε την πολιτεία για να προλάβουμε την κρίση. Ας αντιληφθούμε τουλάχιστον όλοι έγκαιρα ότι τώρα δίδεται η ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας νέας «πράσινης» κοινωνίας, μιας νέας αναγέννησης.

Ένας τομέας που νιώθουμε ότι μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι αερομεταφορές. Παρά το γεγονός ότι η αεροπορία αποτελεί μια σχετικά περιορισμένη βιομηχανία, ευθύνεται για το 9% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη οικονομικής εκτόνωσης του κλάδου, καθιστά επείγουσα την αναζήτηση νέων κατευθύνσεων για το μέλλον. Οι νέες αυτές κατευθύνσεις συνδέονται με μια νέα θεώρηση της τεχνολογίας, της οικονομίας και του τουρισμού, μιας «βιο-θεώρησης», με σκοπό την αποτροπή των περιβαλλοντικών καταστροφών και της ενίσχυσης πρακτικών που δίνουν ελπίδα για την ίδια τη συνέχιση της ζωής στον πλανήτη μας. Γι αυτό και συμμετέχουμε στην παρούσα εκδήλωση. Γιατί εσείς είσαστε οι κατεξοχήν άνθρωποι που μπορούν να κατανοήσουν και να πραγματοποιήσουν ένα τέτοιο έργο.

Όπως προτείνει από την ίδρυσή της η Βιοπολιτική, ο βιο-τουρισμός – τουρισμός με σεβασμό για το βίο και το περιβάλλον – αποσκοπεί στη γεφύρωση των πολιτισμών με στόχο ένα καλύτερο και βιωσιμότερο περιβάλλον και οικονομία για τις μελλοντικές γενιές. Βασίζεται στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στον περιορισμό κατανάλωσης καυσίμων στις μεταφορές, στη χρήση ανανεώσιμων και καθαρών πηγών ενέργειας, στον περιορισμό της ανεργίας, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Προωθεί νέα πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης, όπου η περιβαλλοντική προστασία και ο οικονομικός ανταγωνισμός αποτελούν σενάριο ολικής επιτυχίας για όλους τους συνεργαζόμενους κλάδους.

Ακολουθώντας βήματα συμβατά με αυτές τις αξίες και τα ιδανικά, προωθούμε πολυάριθμες δράσεις στα πλαίσια του βιο-τουρισμού και, το 1998, τιμηθήκαμε με το Βραβείο για την Προώθηση της Ειρήνης μέσω του Τουρισμού από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (WATA). Επίσης, το 2002, εκδόθηκε εκτενείς εκπαιδευτικός τόμος με θέμα τον Βιο-Τουρισμό, σειρά άρθρων έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο τύπο και στην περιοδική έκδοση της Βιοπολιτικής BioNews από το 1994 μέχρι σήμερα, ενώ στο πνεύμα του βιο-τουρισμού, συνδέοντας τη μυθολογία με το περιβάλλον, εκδόθηκε και το πρωτοποριακό έργο «Μύθος: Βουνά και Ποτάμια της Ελλάδος» το 2006.

Σήμερα όμως χρειάζονται άμεσες αποφάσεις. Γι αυτό και η Βιοπολιτική, ερευνά και αναπτύσσει πρωτοβουλίες για την τεχνολογία, τη γεωργία, την τέχνη, τη βιοποικιλότητα, τον μύθο και την παράδοση. Η περιβαλλοντική και οικονομική κρίση είναι κυρίως κρίση αξιών, και η Ελλάδα, με το διαχρονικό όραμα και το φως, είναι χώρος μοναδικός για την οικοδόμηση νέων αξιών. Ολυμπιακοί Αγώνες με τη συμμετοχή κάθε πολίτη της γης, η αξιοποίηση κάθε γωνιάς της Ελλάδας ανάλογα με την πολιτιστική της προσφορά, μπορούν να δώσουν νέα πνοή και κίνητρα για ανάπτυξη.

Για να αντιστρέψουμε τις αρνητικές τάσεις, χρειάζονται ξεκάθαρες προτάσεις, που θα λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για την κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Το παρόν συνέδριο είθε να τοποθετήσει τον σπόρο που θα καρποφορήσει, για να μπορέσουμε ήδη από το 2010 να συλλέξουμε τους καρπούς. «Οι αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο» μπορούν να δράσουν στα πρότυπα του βιο-τουρισμού, ώστε με την οικοδόμηση νέων αξιών να συμβάλουν στην αναχαίτιση της οικονομικής κρίσης και στην προώθηση ενός οράματος ελπίδας και ειρήνης.