Προστασία της Φύσης – Μια Ειρηνική Προσέγγιση στα Προβλήματα της Ανθρωπότητας

Δρ. Lilia Grygorovitch
Βουλευτής
Ουκρανία

Η προηγούμενη δεκαετία είχε το σύνθημα “μακρύτερα, ψηλότερα, πιο γρήγορα”. Στην επόμενη χιλιετία θα πρέπει να επικρατήσει το σύνθημα “Μην καταστρέφετε”. Για αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους προστασίας της φύσης και αρμονικής συμβίωσης της ανθρωπότητας. Επίσης, θα πρέπει να συζητηθούν οι νόμοι της βιοπολιτικής και βιο-ηθικής στην επόμενη χιλιετία. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στην καταστροφή του Τσερνομπίλ, αλλά μέσα από την κατανόηση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής δημιούργησε ένα νέο όραμα.

Η Επιτροπή μας συζητά ένα νόμο, που θα αφορά τη μεταφορά ανθρωπίνων οργάνων και θα αρχίζει να εφαρμόζεται τον επόμενο χρόνο. Έχει επί-σης, ψηφιστεί ένας νέος νόμος για την προστασία των παιδιών και συζητιούνται δύο νόμοι για τη βιο-ηθική και τη Βιοπολιτική.