Βιο-Πολιτισμός και Τεχνολογία Δικαίωση της Βιοπολιτικής

Καθηγητής Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος
τ. Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Η αληθινή πολιτική είναι η άσκηση της ελευθερίας – της θαυμαστής αυτής δύναμης του ανθρώπου αντίκρυ στον κόσμο και στον εαυτό του – με σκοπό το “ζην” και το “ευ ζην” των ανθρώπων και με πεδίο ενέργειας την κοινωνία στο σύνολό της, άρα και τον πολιτισμό και ακόμα τη Φύση, όπου και αντλεί τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση της Αποστολής της. Η αληθινή πολιτική είναι επέκταση και ολοκλήρωμα της ηθικής, με ιδιαίτερα έντονη την αξίωση της αποτελεσματικότητας, αντίκρυ σε πελώριο και πολύπλοκο σύνολο από αξίες, ανάγκες, κινδύνους και δυνάμεις, από καταστάσεις προβλέψιμες και προοπτικές ανεξιχνίαστες. Είναι λοιπόν στοιχείο της αληθινής πολιτικής, η άρτια γνώση των δυνατοτήτων για προγραμματισμένη δράση επάνω στη Φύση και των σχετικών συνεπειών και παρασυνεπειώ.