Βιο-Πολιτισμός και Σύγχρονη Σκέψη

Δρ. Leonid Novokhatko
Υφυπουργός Πολιτισμού
Ουκρανία

Tα ιδανικά που πρεσβεύει η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής είναι πιο επίκαιρα σήμερα και θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον. Στην Ουκρανία, πολλά έχουν γίνει για να διαδοθούν οι ιδέες της Βιοπολιτικής. Η Ουκρανική αντιπροσωπεία στην UNESCO, υποστήριξε την ιδέα της διατήρησης του φύσης και πρότεινε την οργάνωση ενός σπουδαίου διεθνούς συνεδρίου, με θέμα “Ο πολιτισμός του κόσμου”, εκτιμώντας ότι αυτό το συνέδριο θα έχει σημαντική επίδραση στους πολιτικούς, στους διπλωμάτες και στους επιχειρηματίες.

Τον Μάιο του 1999, σχεδιάζουμε ένα συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού της Ευρώπης και των ΕΙΠΑ και να συζητήσουν θέματα που σχετίζεται με τον πολιτισμό και τη Bιοπολιτική. Ανάμεσα στους διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας στην Ουκρανική Επιτροπή Delfy, μια οργάνωση νεώτερη από την B.I.O., που αποτελεί όμως, μια καλή γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Προσωπικά, προσκαλώ την Δρ. Βλαβιανού Αρβανίτη σε αυτό το συνέδριο ως επίτιμο καλεσμένο.