Πρόλογος-Χορηγοί

 

busgr3

 

Εξώφυλλο: Meindert Hobbema, Δανός, 1638 – 1709, Μονοπάτι μέσα στο δάσος, 
Λάδι, 94.6×129.5 cm, Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης

Στις 31 Οκτωβρίου του 1995, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (Β.Ι.Ο.) διοργάνωσε το Τέταρτο Συμπόσιο για τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων για το Βιο-Περιβάλλον, με θέμα “Κέρδος και Βιο-Περιβάλλον.” Ο τόμος με τα πρακτικά του συμποσίου είναι η έκτη έκδοση της Β.Ι.Ο. για το θέμα.

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες σε όλον τον κόσμο γνωρίζουν πλέον καλά, πως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και η προστασία του περιβάλλοντος είναι συμβατοί στόχοι. Η φροντίδα για το βιο-περιβάλλον δεν είναι απλώς μία ηθική ευθύνη, σήμερα μετατρέπεται σε μία επικερδή δραστηριότητα. Ο στόχος αυτού του συμποσίου ήταν η ευαισθητοποιήσει τα ηγετικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων γύρω από τη νέα φιλοσοφία διαχείρισης φιλικής προς το βιο-περιβάλλον, εξετάζοντας την οικονομική-εμπορική, τεχνολογική και ηθική της διάσταση. Επιπλέον το συμπόσιο παρουσίασε πρακτικές μεθόδους περιβαλλοντικής στρατηγικής, που έχουν εφαρμοστεί σε διάφορους τομείς και προσέφερε πληροφορίες για μεταρρυθμίσεις και νέα πρότυπα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αναλύθηκε επίσης το νέο νόημα της οικονομίας καθώς και η διεθνείς περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η επίδρασή τους στην στρατηγική των επιχειρήσεων και στην οικονομική πολιτική.

Η ανάγκη προστασίας του βιο-περιβάλλοντος είναι επείγουσα. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και αν δεν υπάρξει σύντομα σοβαρή δέσμευση για την αντιστροφή των καταστρεπτικών τάσεων, το μέλλον της ανθρωπότητας κινδυνεύει. Απαιτείται τρόπος σκέψης, νέες ηθικές αρχές και νέα πρότυπα φιλικής προς το περιβάλλον παγκόσμιας πολιτικής. Επιπλέον είναι σημαντικό να καθιερώσουμε πιο αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ώστε να περιλαμβάνει την υγεία, την ευτυχία τον εσωτερικό πλούτο και όλα τα στοιχεία που αποτελούν “αυθεντικό” κέρδος και συνεισφέρουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω για τη συνεισφορά τους στην επιτυχή πραγματοποίηση αυτού του συμποσίου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, κ.κ. Παναγιώτη Πανέτα, Αθανάσιο Κωστόπουλο, Ελευθέριο Κούρταλη και Κωνσταντίνο Μεταξά.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στους στενούς συνεργάτες της Β.Ι.Ο., την Αναστασία Χρήστου που επιμελήθηκε την έκδοση αυτού του τόμου καθώς και τον Δημήτρη Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο Φουρλή και τον Χρήστο Ευθυμιόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Καθ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη
Πρόεδρος και Ιδρύτρια


Χορηγοί της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής για το 1995-1996:

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος

Καίτη Κυριακοπούλου

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ιδρυμα Α.Γ. Λεβέντη

Ιδρυμα Ι.Φ. Κωστοπούλου

Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε.

Εθνική Κτηματική Τράπεζα Ελλάδος

ΕΛΑΙΣ Α.Ε

Hellas on Line

Zeneca Hellas Α.Ε.

Rank Xerox Hellas Α.Ε.

Lonza Ltd

DUNI AB

ΜΙΝΩΑ ΕΠΕ

Μαραμένος & Πατέρας

Ομιλος Επιχειρήσεων Mi Thita

Gerling Konzern Hellas GmbH

Beiersdorf Hellas Α.Ε

Μουσικός Οίκος Νικοτιάν