Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συνεργάτη για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», Λήξη διορίας 19/2/2018

greenfundgrproject table28/1/2018

Στα πλαίσια του προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» του Πράσινου Ταμείου / Μέτρο «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για το χρονικό διάστημα από 1/3/2018 έως 31/7/2018 με δυνατότητα παράτασης. Η απασχόληση θα είναι ΔΕ-ΤΡ & ΠΕ-ΠΑ, 8ωρο. Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην συμμετοχή στη υλοποίηση των Δράσεων:
1) Διοργάνωση ενός Συνεδρίου-Press Conference στο Δήμο Ιεράπετρας
2) Διοργάνωση μίας πολιτιστικής Έκθεσης με θέμα το περιβάλλον στο Δήμο Ιεράπετρας

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο (BSc) Περιβαλλοντικών Επιστημών, Master of Science Περιβαλλοντικών Επιστημών, Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας: C1 ή C2, Προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε οργάνωση της κοινωνίας πολιτών (ΜΚΟ), Ψηφιακές δεξιότητες: Έμπειρος χρήστης, Δημόσιος λόγος

Προθεσμία υποβολής: 19/2/2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω email στο ava@biopolitics.gr ή στο efraimiadou@gmail.com ή με fax στο 2106426221. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-6426221 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 13.00 µ.µ.