Λήξη προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση προσωπικού για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας»/Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων 7 και 8

greenfundgrproject table19/02/2018

Λήξη προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση προσωπικού για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας»/Συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων 7 και 8.