Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

greenfundgrproject tableΛήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Βιοτουριστικός οδηγός – συγγραφή στην ελληνική γλώσσα
  • Βιοτουριστικός οδηγός – συγγραφή στην αγγλική γλώσσα
  • Βιοτουριστικός χάρτης-Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χάρτη
  • Βιοτουριστικός χάρτης-συγγραφή των κειμένων του χάρτη και των δύο όψεων στην αγγλική
  • Βιοτουριστικός χάρτης- γραφιστική επιμέλεια