Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

17 Δεκεμβρίου 2018

Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», για τις υπηρεσίες:
– Δημιουργίας τριών (3) videos διάρκειας τριών με πέντε λεπτών (3-5 min) για το Φυσικό Περιβάλλον του Δήμου Ιεράπετρας
– Κατασκευής mobile application για τον Βιοτουρισμό στον Δήμο Ιεράπετρας