Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

29 Νοεμβρίου 2018

Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για την υπηρεσία «υποστήριξης της προώθησης στο διαδίκτυο (web promotion)» των δράσεων που υλοποιούνται για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας» 

Λήξη διορίας ανάθεσης της υπηρεσίας “υποστήριξης του ηλεκτρονικού μαθήματος με τίτλο «Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία και Καινοτομία»”