Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

1 Οκτωβρίου 2018

Λήξη διορίας επιλογής αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», για την υπηρεσία παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διεξαγωγής του ηλεκτρονικού μαθήματος με τίτλο “Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία, Καινοτομία”