Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», Λήξη διορίας 05/11/2017

greenfundgrproject tableΕπιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες ι)«Βιοτουριστικός οδηγός – συγγραφή στην ελληνική γλώσσα» και ιι) Βιοτουριστικός οδηγός – συγγραφή στην αγγλική γλώσσα, στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 05/11/2017. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «Βιοτουριστικός χάρτης-Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χάρτη μέσα από α) επιτόπια χαρτογράφηση με GPS, β) απεικόνιση με την χρήση GIS και την δημιουργία θεματικού χάρτη με διαδρομές αλλά και ειδικά σημεία ενδιαφέροντος περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πχ.υδάτινα συστήματα, σπήλαια κλπ.» στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 05/11/2017. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «Βιοτουριστικός χάρτης-συγγραφή των κειμένων του χάρτη και των δύο όψεων στην αγγλική» στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», Λήξη διορίας 05/11/2017. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «Βιοτουριστικός χάρτης-γραφιστική επιμέλεια» στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», Λήξη διορίας 05/11/2017. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.