Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

7 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή αναδόχου/χων για την υπηρεσία «Δημιουργίας τριών (3) videos διάρκειας τριών με πέντε λεπτών (3-5 min) για το Φυσικό Περιβάλλον του Δήμου Ιεράπετρας», για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 17/12/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

 
Επιλογή αναδόχου/χων για την υπηρεσία «Κατασκευής mobile application για τον Βιοτουρισμό στον Δήμο Ιεράπετρας», για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 17/12/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.