Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

20 Νοεμβρίου 2018

Επιλογή αναδόχου/χων για την υπηρεσία «υποστήριξης της προώθησης στο διαδίκτυο (web promotion)» των δράσεων που υλοποιούνται για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/11/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Ανάθεση της υπηρεσίας “υποστήριξης του ηλεκτρονικού μαθήματος με τίτλο «Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία και Καινοτομία»”, λήξη διορίας 29/11/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.