Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου “Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας”

21 Σεπτεμβρίου 2018

Επιλογή αναδόχου/χων για την υπηρεσία «παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών διεξαγωγής του ηλεκτρονικού μαθήματος με τίτλο “Βιοτουρισμός-Φύση, Οικονομία, Καινοτομία”», που θα διοργανωθεί στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 30/09/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.