Επιλογή αναδόχων για τις ανάγκες του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», Λήξη διορίας 29/1/2018

greenfundgrproject tableΕπιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «Συγγραφής του εκπαιδευτικού υλικού και  προετοιμασίας του τεστ εξετάσεων για το σεμινάριο κατάρτισης του Βιοτουρισμού συνολικής διάρκειας 6 εβδομάδων», που θα διοργανωθεί στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για την υπηρεσία «υποστήριξης  προς τους χρήστες – tutoring για το διάστημα υλοποίησης του σεμιναρίου κατάρτισης για τον Βιοτουρισμό συνολικής διάρκειας 6 εβδομάδων», στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες υποστήριξης διοργάνωσης συνεδρίου στο Δήμο Ιεράπετρας, (περιλαμβάνει: ι) φωτογράφηση, ιι) βιντεοσκόπηση, ιιι) γραφιστικός σχεδιασμός αφίσας συνεδρίου σε A3 και A4, iv) συγγραφή πρακτικών συνεδρίου) στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες υποστήριξης διοργάνωσης πολιτιστικής έκθεσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ιεράπετρας στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες «Βιοτουριστικός οδηγός-γραφιστική επιμέλεια» στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες

ι) Εκτύπωσης «Βιοτουριστικός χάρτης, 50*70εκ,* 1500 αντίτυπα, έγχρωμος διπλής όψεως, Χαρτί αντοχής-αδιαβροχοποιημένο»

ιι) Εκτύπωσης «Βιοτουριστικός οδηγός – δίγλωσσος, 80 σελίδες*1500 αντίτυπα,4χρωμία, Ανακυκλωμένο χαρτί»

στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.

Επιλογή αναδόχου/χων για τις υπηρεσίες «Εκτύπωσης και προμήθειας 1500 πάνινων τσαντών με μονόχρωμη εκτύπωση» στα πλαίσια του έργου «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις στον Βιοτουρισμό – Δήμος Ιεράπετρας», λήξη διορίας 29/1/2018. Περισσότερες πληροφορίες στο 2106426221.