Γενική Συνέλευση 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής
Τρίτη, 27 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Η πρόσκληση εδώ