Γενική Συνέλευση ΒΙΟ 12/5/21

Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής θα πραγματοποιηθεί στις 12/5/2021.
Πληροφορίες εδώ