ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 1994

Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη

syllgr


ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟ ΒΙΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προτάσεις Βιο-Εκπαίδευσης


embsml

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Β.Ι.Ο. 1994

Περιεχόμενα

Πρόλογος-Χορηγοί

Εισαγωγή στη Θεωρία του Βίου
Η Αναζήτηση Βιο-Πολιτιστικών Αξιών

Βιο-Πολιτισμός
Ο Πολιτισμός από μία Βιοκεντρική Διάσταση
Βιο-Αισθητική
Βιο-Λογοτεχνία
Βιο-Πολιτισμός και Δημιουργικότητα
Στόχοι

Βιο-Ιστορία
Σύνδεση Μύθου και Βιο-Περιβάλλοντος στη Βιο-Εκπαίδευση
Ιστορική Αλληλεπίδραση Βιο-Περιβάλλοντος και Ανθρώπου
Βιολογικές Επιδράσεις στον Ανθρωπο και στις Κοινωνίες
Βιο-Ιστορία και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
Στόχοι

Bιο-Ηθική
Βιο-Περιβαλλοντική Ηθική
Δικαιώματα του Βίου σε Σχέση με τη Βιο-Ηθική
Ερευνες σε Ζώα και Βιο-Ηθική
Ανθρώπινο Εμβρυο και Βιο-Ηθικές Επιπλοκές
Τεχνητή Γονιμοποίηση
Θάνατος και Ευθανασία
Ανθρώπινα Οργανα και Ιστοί
Στόχοι

Βιο-Νομοθεσία
Δικαιώματα του Βίου
Βιο-Περιβάλλον και Θέσπιση των Δικαιωμάτων του Βίου
Η Εννοια της Καθαρής Παραγωγής
Νομοθεσία και Πρόληψη της Ρύπανσης
Ο Ρυπαίνων Πληρώνει
Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός για το Βιο-Περιβάλλον
Νομοθεσία στη Γενετική Μηχανική και Βιο-Ιατρική
Επίδραση της Βιο-Τεχνολογίας
Η Διάκριση Περιβαλλοντικής και Βιοπολιτικής Προσέγγισης
Στόχοι

Βιο-Τεχνολογία
Μέθοδοι της Βιο-Τεχνολογίας
Εφαρμογές της Βιο-Τεχνολογίας
Γενετική Μηχανική
Αποκρυπτογράφηση του Ανθρώπινου Γενετικού Κώδικα
Βιο-Τεχνολογία και Βιο-Περιβάλλον
Οργανωτικά Θέματα
Η Αλληλεπίδραση της Βιολογίας και της Βιο-Οικονομίας
Διαστάσεις Βιοπολιτικής στη Βιο-Τεχνολογία
Στόχοι

Βιο-Ενέργεια
Βιο-Ενεργητική και Βιο-Ενέργεια
Μέθοδοι Βιο-Ενεργητικής
Εφαρμογή της Βιο-Τεχνολογίας στην Παραγωγή
Βιο-Ενέργειας
Στόχοι

Βιο-Επικοινωνίες
Βιο-Περιβάλλον και Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης
Χρήση των Δορυφόρων στην Βιο-Επικοινωνία
Ανάπτυξη Τράπεζας Ιδεών για το Βιο-Περιβάλλον
Βιο-Αισθητήρες και Βιο-Υπολογιστές
Μίμηση Αισθητήριων Οργάνων στην Τεχνολογία
Στόχοι

Βιο-Οικονομία
Καθιέρωση Παγκόσμιας Οικονομικής Σταθερότητας
Επαναπροσδιορισμός της Εννοιας του Κέρδους
Η Εννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης
Βελτίωση των Μεθόδων Αγροτικής Παραγωγής
Βιομηχανία Φιλική προς το Περιβάλλον
Καθαρότερη Παραγωγή
Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Νέα Πολιτική για τις Επιχειρήσεις
Η Αρχή “ο Ρυπαίνων Πληρώνει”
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Το Καθεστώς Αντικειμενικής Ευθύνης
Πράσινη Διαφήμιση – Οικοσήμανση
Εφαρμογή Κύκλων Παραγωγής Χωρίς Απόβλητα – Ανακύκλωση
Εισαγωγή Ηθικών Διαστάσεων στις Βιο-Επιχειρήσεις
Νέος Τρόπος Ζωής
Ευρεία Ενημέρωση του Κοινού
Στόχοι

Βιο-Αρχιτεκτονική
Βιολογικά Σχήματα ως Πρότυπα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Τα Βιολογικά Θεμέλια της Αισθητικής: Νέες Διαστάσεις στην Αρχιτεκτονική
Χρήση Βιο-Υλικών
Πολεοδομία και Παγκόσμιος Σχεδιασμός
Στόχοι

Βιο-Μαθηματικά
Μακρόκοσμος και Μικρόκοσμος
Βιο-Μαθηματικά και Βιο-Εκπαίδευση
Μεθοδολογία Βιο-Μαθηματικών Μοντέλων
Το Βιο-Περιβάλλον ως Δυναμικό Σύστημα
Δυνατότητα Πρόβλεψης στο Βιο-Περιβάλλον
Δυναμική Ισορροπία
Εξέλιξη
Ορια των Βιο-Μαθηματικών
Στόχοι

Βιο-Θεολογία
Πίστη και Ενότητα του Βίου
Πίστη και Επιστήμη
Σχέση Ανάμεσα στη Βιοπολιτική και τη Θρησκεία
Η Βουδδιστική Θεώρηση
Η Ινδουιστική Θεώρηση
Η Μουσουλμανική Θεώρηση
Η Εβραϊκή Θεώρηση
Η Χριστιανική Θεώρηση
Στόχοι

Βιο-Αθλητισμός
Βιο-Αθλητισμός και Αμιλλα
Εμπλουτισμός του Ολυμπιακού Ιδεώδους με Βιοκεντρικές Αξίες
Στόχοι

Βιο-Διπλωματία
Σημαντικά Βιο-Περιβαλλοντικά Θέματα
Αμυντική Πολιτική για το Βιο-Περιβάλλον
Οργανωτικά Θέματα και Βιο-Διπλωματία
Η Σημασία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στη Βιο-Διπλωματία
Σώμα της Ανθρωπότητας – Σώμα του Βίου
Στόχοι

Παράρτημα

Θεμελιώδεις Αρχές της Βιολογίας
Εισαγωγή
Στόχοι
Θεμελιώδεις Γνώσεις
Ταξινόμηση των Ζωντανών Οργανισμών
Χημικές Ουσίες
Νουκλεϊκά Οξέα και Γενετικές Πληροφορίες
Κύτταρα
Πολυκύτταροι Οργανισμοί
Οικολογία
Εξέλιξη

Αποφάσεις Διεθνών Συνεδρίων της Β.Ι.Ο.
Πρώτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο.
Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο.
Τρίτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο. – Βιοκεντρικό Πλαίσιο Σπουδών
Τέταρτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο. – Διεθνές Πανεπιστήμιο για το Βιο-Περιβάλλον (I.U.B.E.)
Πέμπτο Διεθνές Συνέδριο της Β.Ι.Ο.

 

 


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher.

ISBN 1012-2532

Published by the: (c) Biopolitics International Organisation
Tim. Vassou 10, 115 21 Athens, Greece, Tel: 210- 6432419 Fax: 210 – 6428633
e-mail: bios@otenet.gr